Soutěž v programování Kasiopea

23. 11. 2020 všem studentům Alena Charvátová

Soutěž organizují studenti informatiky z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Letos proběhne už 6. ročník této soutěže, které se každým rokem účastní stovky nadaných středoškoláků a žáků základních škol ze všech koutů republiky. Soutěž má dvě kola. Domácí kolo začne 21. listopadu 2020 a potrvá do 6. prosince 2020. Celé proběhne online a bude možné se do něj zapojit kdykoli v daném termínu. Nejúspěšnější soutěžící postoupí do finále, které se bude konat začátkem příštího roku. Úlohy v domácím kole jsou určeny začátečníkům a pomáhají rozvíjet jejich programátorské dovednosti. Máme ale i úlohy složitější, kde si na své přijdou i zkušenější studenti. Více informací a příklady úloh z minulých let naleznete na informace Takže neváhejte a dejte se do toho. Ještě prosba, kdo budete soutěžit, dejte mi, prosím, vědět.

Kombinovaná výuka od 30. 11. 2020

19. 11. 2020 žákům a rodičům Jiří Matějka

Pokyny ke kombinované výuce na GNK (k nahlédnutí i v sekci COVID19 AKTUÁLNĚ):

Úvodem:
Podle nejnovějších informací z 19. 11. 2020 usuzujeme, že se aktuálně blíží období tzv. kombinované výuky, kdy část žáků bude vzdělávána prezenčně (PV) a část distančně (DV). Vše závisí na stupních systému PES. S největší pravděpodobností se blíží rozvolnění opatření v rámci stupně 4, které umožňuje prezenční výuku oktáv v plném rozsahu a tříd NG v režimu střídání po jednom týdnu.

Systém rotace:
V lichém týdnu budou prezenčně vzdělávány třídy „A“ a „C“ NG, v sudém týdnu třídy „B“ NG. Třídy VG (mimo oktáv) budou pokračovat, a to až do další změny v rámci systému PES, v distanční výuce.
Od 25. 11. 2020 se maturitní ročníky vzdělávají prezenčně podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

Rozvrh hodin:
Třídy vzdělávané prezenčně (ve škole) se budou řídit normálním rozvrhem (platným od 1. 9. 2020) v plném rozsahu, přičemž okrajové hodiny TV budou odpadat. Neodpadlé hodiny Tv budou využity buď k pobytu venku, nebo k teoretické přípravě. Dále nebude probíhat prezenční výuka laboratorních prací. Třídy vzdělávané distančně (doma) se budou řídit upraveným redukovaným rozvrhem. Začátky vyučovacích hodin budou odpovídat rozvrhu, avšak trvání těchto vyučovacích hodin bude max. 30 minut. Je to z důvodu přípravy vyučujících na další hodinu, protože kombinace hodin DV a PV reálně neumožňuje realizaci vyučovacích hodin v plném rozsahu 45 minut. Nabídka konzultací se bude nadále týkat pouze tříd VG, přičemž jejich režim (1 x 1, konkrétní domluva s vyučujícím, …) bude zachován.

Hygienická opatření:

• Kontrola u vchodu bude probíhat na základě pokynů Hygienické stanice hl. města Prahy (HSHMP).

• Povinnost používání roušek se vztahuje pro všechny účastníky vyučovacího procesu (včetně přestávek) jak v interiéru, tak v exteriéru školy, vyjma konzumace jídla a pití.

• Každý žák si nosí více roušek pro možnou výměnu.

• Třídy jsou při výuce průběžně větrány prostřednictvím otevřených oken a dveří na chodbu.

• Pokud je žákovi v průběhu hodiny nevolno z důvodu používání roušky, jde si sednout na chodbu a roušku si sundá. Dohled je prováděn vyučujícím přes otevřené dveře.

• Žáci mají možnost využít hlavní přestávku a „obědové“ přestávky (mimo samotný oběd) k pobytu venku na hřišti školy nebo v amfiteátru.

Školní jídelna:
bude v provozu pro žáky v režimu PV, kteří jsou automaticky na obědy přihlášeni. V případě, že oběd nebudou chtít, musí si ho standardním způsobem samostatně odhlásit. Z provozních důvodů bude vařeno pouze jedno jídlo. Hygienická opatření zavedená počátkem školního roku zůstávají v platnosti, včetně rozpisu časů na obědy pro jednotlivé třídy, který bude aktualizován.

Další informace:
Situace se mění každým okamžikem a my jsme často nuceni reagovat ve velké časové tísni.
Komunikace v tomto informačním režimu zůstává pro žáky primárně přes emaily, pro rodiče přes webové stránky školy.
Doufáme, že se situace zklidní natolik, že budeme moci přijmout k prezenční výuce i naše žáky VG. To s sebou samozřejmě přinese další rozvrhové změny do doby, než bude prezenční výuka plnohodnotně obnovena.
Co se týče externích akcí pro žáky školy (kurzy, zájezdy, …), nic dopředu nerušíme, až na výjimky, o kterých jste informováni. Vyčkáváme, jak se situace u nás i v zahraničí vyvine. Naší trvalou snahou je projít zbytkem školního roku s co nejmenšími úpravami běžného školního roku.

Všechny Vás zdraví Mgr. Jiří Matějka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12. 11. 2020 Josef Růžička

Pojďte na návštěvu!

Sdělení ředitele školy - konzultace od 18. 11. 2020

12. 11. 2020 Josef Růžička

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče! V této nelehké, často nepřehledné situaci je třeba si občas ujasnit státem vydávaná nařízení, opatření a pokyny. Zcela pochopitelně jim zpravidla chybí konkrétní řešení vzhledem k jednotlivým subjektům, v tomto případě k naší škole, Gymnáziu Nad Kavalírkou. Normální a tolik potřebná prezenční výuka ve školách je zatím termínově v oblasti teorií, avšak od 18. 11. 2020, alespoň podle aktuálních informací, by se pro studenty středních škol měla otevřít možnost individuálních prezenčních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Jistě chvályhodný posun vpřed, avšak je třeba si uvědomit, že stále běží, zejména pro vyučující, náročná dopolední distanční výuka. Vzhledem k tomu, že s touto výukou souvisí i příprava na ni, kontrola zadávaných úkolů a vyhodnocování jejich výsledků, tak příliš času na konzultace opravdu nezbývá. A to pomíjím nejenom normální rodinné povinnosti, které každý vyučující musí, více či méně, plnit, ale i fakt, že většina profesorů vyučuje z domova, tudíž další náročnost cesty do školy je u některých z nich velice problematická. Jistě všichni chápete, že prioritně je třeba zabezpečit co možná nejkvalitnější přípravu studentů maturitních tříd. Ti také budou mít při sjednávání termínů konzultací s jednotlivými vyučujícími absolutní přednost. I z výše uvedených důvodů nebude žádný přesný harmonogram konzultačních hodin, ale vše bude sjednáváno v režimu „student – vyučující“. Vyučující, na základě vyhodnocení všech svých časových možností, má konečné slovo v případě žádosti o konzultaci a já věřím, že studenti i rodiče pochopí výjimečnost každé takto sjednané konzultace. S přáním co nejčasnějšího návratu k normálnímu studijnímu životu a s díky za pochopení celé „konzultační“ problematiky Vám děkuje za pozornost Mgr. Jiří Matějka ředitel školy

Ředitelský den volna a třídní schůzky

10. 11. 2020 Rodičům a žákům školy Josef Růžička

Milí žáci a rodiče, původně plánovaný den ředitelského volna (16. 11. 2020) se vzhledem ke stávající situaci ruší a pokračujeme v distanční výuce. Stejně tak jsou zrušeny třídní schůzky, které budou přesunuty do příznivějšího období. Pravděpodobně do ledna 2021. O přesném datu vás budeme včas informovat! Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

Návodné úlohy k řešení domácího kola MO pro kategorie A, B, C

30. 10. 2020 studentům vyššího gymnázia Alena Charvátová

Vážení studenti, pro řešení domácího kola MO kategorie A, B, C můžete využívat návodné úlohy, které naleznete v týmu Studenti vyššího gymnázia. Sborník ke všem 18 úlohám domácího kola naleznete na adrese Sborník

Přípravné kurzy A

30. 10. 2020 všem studentům Jana Volfová

Přípravné kurzy A začínají v úterý 3. 11. v 15:00 hod. on-line. Účastníkům kurzů byly zaslány přihlašovací údaje do Teams. V případě nejasností volejte na tel: 607848485, děkuji. Eva Kiršbaumová

Online kurzy k úlohám domácího kola MO kategorie A, B, C

28. 10. 2020 studentům vyššího gymnázia Alena Charvátová

V listopadové pátky se budou konat online kurzy pro studenty k úlohám domácího kola MO (6. a 13.11. kategorie A, 20. a 27.11. paralelně kategorie B a C). Přihlásit se můžete po zaregistrování na Přihlášení

Rozvrh od 2. 11. 2020

22. 10. 2020 Josef Růžička

Milí žáci a rodiče, od 24. 10. naleznete v Bakalářích nový rozvrh hodin, který bude platný od 2. 11. 2020 v případě, že i nadále budeme muset pokračovat v distanční výuce. Užijte si bezpečně prodloužené podzimní prázdniny!

DISTANČNÍ VÝUKA OD 14. 10. 2020

13. 10. 2020 Josef Růžička

Vážení rodiče, od 14. 10. 2020 do dovolání se na základě rozhodnutí Vlády ČR zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a přecházíme do režimu povinné distanční výuky. Již teď se těšíme na shledanou ve školních lavicích. Přejeme pevné nervy a pevné zdraví!

1  2  3  4  5  ...  90