Dějepisná exkurze do Národního památníku na Vítkově

10. 10. 2006 7.A Lenka Klingerová

Exkurze je určena pro studenty 7.A. Společně si tak připomeneme kdy, jak a proč vznikla Československá republika.
Exkurze se uskuteční během měsíce listopadu 2006.

septimy fyzika - návštěva MFF UK na pokusech z optiky

9. 10. 2006 7.A a 7.B Jiří Skuhra

Třídy 7.A a 7.B se účastní demonstrace pokusů z optiky na MFF UK dne 25.10.2006 od 11:30. Odchod ze školy bude upřesněn později. Návštěva stojí každou třídu 700,-Kč. Pokladníci tříd nechť připraví požadovanou částku a nejpozději do 23.10. ji odevzdají prof. J.Skuhrovi.

Zrušení divadelního představení

2. 10. 2006 8A, 8.C Alena Charvátová

Zrušeno divadelní představení: 5.10. Arkadie - Stavovské divadlo

Florbalový kroužek

2. 10. 2006 prima-tercie Zdeněk Kříž

Činnost florbalového kroužku pro primy-tercie se rozběhne ve středu 4.10. od 15.00. Na všechny zájemce se těší trenér Zoran Bartek.

Talnet pro studenty a učitele - prezentace v naší aule

21. 9. 2006 studentům 14 - 17 let a učitelům přírodovědných předmětů Vladislav Válek

Dne 21.9. v 11:30 v naší aule bude probíhat prezentace tohoto projektu.
Vytvořeno bylo několik kurzů – biologie, geografie, meteorologie. Připraveny jsou T-exkurze, které kombinují online studium s prezenčními aktivitami v laboratořích a odborných pracovištích.
Více na stránkách: www.talnet.cz

Pozvánka na divadelní představení

20. 9. 2006 všem studentům Johana Pešinová

Milí studenti, rodiče, kamarádi,
zveme vás na představení dramatického kroužku, které se bude konat 21.9. od 18.00 ve školním amfiteátru (popř. v aule).
Čeká vás skvělé Pásmo o lásce, ve kterém spatříte fantastické výkony herců z 2. - 7. ročníku našeho gymnázia.
Těšíme se na vás!

Poučení - posilovna

13. 9. 2006 všem studentům starším 15 let Zdeněk Kříž

Poučení studentů starších 15 let, kteří chtějí ve svém volném čase využívat posilovnu proběhne ve středu 20.9. od 9.30 tamtéž. Cena za pololetí je 250 Kč /ŠSK/ - přineste s sebou.

J.Tlučhoř

Termín odevzdání předběžných přihlášek

13. 9. 2006 sekundy,tercie,kvinty Zdeněk Kříž

Termín odevzdání předběžných přihlášek na lyžařské a jazykové kurzy je v pátek 15.9. Pak už máte smůlu. Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
J.Tlučhoř

Schůzka sportovních příznivců GNK

9. 9. 2006 všem studentům Zdeněk Kříž

Ve středu 13.9. od 9.30 v učebně Ze opět proběhne schůzka sportovních garantů a referentů. Po špatných zkušenostech z minulého roku ovšem nechci nikoho nutit. Přijďte proto všichni ti, kteří chcete pro sport na našem gymnáziu něco udělat, a zároveň využívat prostory a materiál školy pro realizaci svých sportovních aktivit. Někteří víte o čem mluvím, a vy ostatní se přijďte třeba jen podívat. Mimo jiné budeme hovořit o nové koncepci posilovny a možnosti zřízení pátečních tréninků bojových sportů.

Těší se J. Tlučhoř

Fyzikální, chemická i biologická praktika

5. 9. 2006 tercie - septima Vladislav Válek

Fyzikální, chemická i biologická praktika začínají až od příštího týdne od pondělí.
Viz rozpis praktik na nástěnce nebo v souborech ke staženi (Download/Studentům)

1  ...  85  86  87  88  89