DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2017/18 ve středu 1. 11. 2017 a 10. 1. 2018 vždy od 16 do 18 hod.

Pozvánka

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

Další informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vážení rodiče, kapacita dvou tříd prim (60 dětí) pro školní rok 2018/2019 byla naplněna. Pokud by nastala situace, že někdo ze zapsaných uchazečů ještě zažádá o zpětné vydání zápisového lístku, budeme vás (dle pořadí odvolání) neprodleně kontaktovat. Děkujeme za trpělivost, přejeme dětem mnoho úspěchů v dalších rocích studia a příjemné léto.

Pro více informací čtěte dále, popř. kontaktujte pana zástupce Josefa Růžičku.

Další informace

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2014-2015 podávali studenti našeho gymnázia přihlášky ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Největší zájem byl o studium medicíny, práv, ekonomie, technických oborů a přírodních věd. Menší počet studentů se hlásil ha humanitní obory. Dva studenti nastoupili na vysoké školy v zahraničí. Celková úspěšnost při přijímacích zkouškách dosáhla v tomto školním roce 94% (obdobné úspěšnosti dosahovali naši studenti i v předcházejících letech). Někteří studenti začali souběžně studovat na dvou vysokých školách, teprve později se rozhodli pro tu z nich, která lépe splňovala jejich představy.

Naše gymnázium se může pochlubit dlouhodobou úspěšností žáků při přijímacím řízení na vysoké školy kolem 95%.