exkurze dějepis-zeměpis-biologie pro tercie

6. 10. 2008 - 10. 10. 2008 3.A, 3.B J.Čapek,J.Vašková,J.Kumžáková

Exkurze pro tercie zaměřená na zeměpis,dějepis y biologii

Píše se den 6.10. 2008. Obrovský roj lidí (konkrétně 42 studentů 3.A a 3.B) se hrnul do autobusu. Byla to naše vlastivědná expedice aneb exkurze pro tercie zaměřená na zeměpis, dějepis a biologii pod vedením profesorů J. Čapka (prostředek šikany historie a zeměpis), J. Vaškové (mistryně v oboru usměrňování terciánů velmi silným hlasem) a J. Kumžákové – (odbornice na přírodní vědy). Autobus vyjížděl směr Hradec Králové a hlavně severní Morava.
Dva týdny před odjezdem nám bylo k naší velké radosti oznámeno, že v autobuse budou dvojice žáků prezentovat referáty, a tak jsme si všichni vybrali z různých stanovených témat všech tří předmětů. Témata se vztahovala k navštíveným atrakcím a dozvídali jsme se z nich spoustu zajímavých podnětů, například návod jak upalovat čarodějnice (Velké Losiny), jak se nechat pozřít piraňou (akvárium v Hradci Králové) a další.
Naše první zastávka slula Hradec Králové. Nejprve se ukázalo, že toto bývalé věnné město českých královen je pro řidiče větší bludiště než krétský labyrint. Do toho nám systematicky pršelo, takže fajn začátek. Ale program naštěstí první dojem vyžehlil. Nejprve jsme navštívili informační centrum ČEZ věnované alternativním zdrojům výroby energie. Viděli jsme tepelné čerpadlo, spoustu různých turbín, vyzkoušeli si na modelech, jak fungují různé typy alternativních elektráren a dokonce i tornádo (škoda, že neodfouklo někoho z pedagogického dozoru).A poté jsme po skupinách byli provedeni vodní elektrárnou Hučák (hučela docela slušně). Na rozdíl od předchozích turbín jsme si s těmito zatočit nemohli, protože nejen, že byly pod vodou, ale byly i uvedeny do chodu (takže by to zatočilo spíš s námi). Před elektrárnou jsme se potkalli s naší paní průvodkyní, která nás provedla městem a občas zašveholila něco k jeho historii. Hlavní bod prohlídky představovala Bílá věž na centrálním náměstí, která, jak se dalo očekávat, nebyla vůbec bílá, ale zato docela vysoká. Vrchol se ale zpočátku zdál býti blízko a nás čekalo nemilé překvapení – schody a výšlap na vyhlídku, aby se nám večer „dobře spinkalo“, jak děl pan profesor. Jako Edmund Hillary jsme stoupali výš a výš, ale po chvíli jsme zjistili, že vrchol se zdá být nedosažitelný. Během cesty na vyhlídku se ozývaly optimistické poznámky jako: „Který inteligent to stavěl?“ či „Táhni mě, Bláha!“. Nakonec jsme se vyhrabali až na vršek, ovšem slibované Krkonoše byly zahaleny v mlze. Dolů jsme se dostali jakýmsi koulivým pohybem kupodivu živí, relativně zdraví a k nelibosti našich pedagogů v plném počtu.
Dále následovalo doprohlédnutí města, částečně z autobusu, s ukázkou zajímavých staveb moderní architektury, díky nimž měl Hradec před druhou světovou válkou přezdívku „Salon republiky“. Následně jsme se vydali k Obřímu akváriu, které sice nebylo zdaleka tak „obří“, jak sliboval název, ale stálo za návštěvu. Největší atrakcí byl vodní tunel, kterým jsme procházeli a všude okolo nás a nad námi plavaly rybky, takže některé páry z našich řad úplně zapomněly lepit se na sebe a lepily se raději na sklo. Dále jsme zhlédli lebky rybiček, kostry rybiček, živé rybičky, film o rybičkách, a pak se šli občerstvit do cukrárny (kupodivu ke kávě nebyly rybičky, ale zákusky, byť nás při jejich konzumaci sledovaly pyrani z akvária). Naše další kroky vedly na nábřeží k roztomilé parolodičce, údajně jediné provozuschopné ve střední Evropě. V kotli už bylo zatopeno, takže kapitán pouze přihodil pár lopat uhlí do parního stroje, z komína se vznesla sprška kouře, loď zahoukala, koleso zaskřípělo a následně jsme, nikoli klesli na dno, jak mnozí z nás čekali, ale naopak vyrazili na plavbu po Labi, což byl opravdu zážitek. A to už byl poslední bod programu, a pak následovala jen cesta do místa ubytování v Loučné nad Desnou zpestřená opět blouděním pana řidiče. V penzionu Zálesí nás už čekal pan správce poněkud netradičního vzezření. Díky svým velkým svalům získal hned přezdívku “Velkej bouchač“ (tou jsme ho samozřejmě pro jistotu neoslovovali).
Ráno druhého jsme po snídani odjeli do Opavy. Během cesty se lidé v autobuse bavili různými způsoby například přednášením referátů, hodnocením referátů a rozdáváním špatných známek ze zeměpisu (v této činnosti si nejvíce liboval pan profesor Čapek). V Opavě na nás čekala průvodkyně, která nás zasvětila do historie města. Ukázala nám radnici, několik kostelů, které všechny minimálně dvakrát vyhořely a nějakou tu historickou budovu. Po výkladu jsme se šli podívat do věže, už jsme dlouho v žádné nebyli, pozřeli smažený sýr k obědu a dostali rozchod . Jakmile jsme byli zase pohromadě, znovu jsme nasedli na autobus s cílem arboretum Nový Dvůr . Arboretem nás prováděl milý děda chodící o holích. Viděli jsme spousty rostlin a stromů z celého světa a na závěr jsme mohli nakrmit v rybníku hladové kapříky. Milý stařík vůbec nebyl upovídaný a za to,že jsme ho autobusem vzali zpět do Opavy, nás odměnil nekonečným vyprávěním historek z Opavy a svého mládí (naštěstí Opava nebyla daleko).
Ale svět není naplněn jen radostným vyprávěním starců a sladkou vůní přírody, má i své stinné stránky. Válka, boje zbraně, nenávist. A proto následovala další zastávka – pevnostní areál Hlučín Darkovičky – krásně zachovaný komplex československých pevností postavených před druhou světovou válkou. Perfektně vybaveným areálem nás provedli dva přívětiví Moraváci a řekli nám mnoho zajímavého o stavbě bunkrů a tehdejší situaci v Československu. Procházeli jsme všechny části pevnosti, vystavené zbraně jsme si mohli osahat, zkusit zaměření kanónu či kulometu a spoustu dalších věcí. Možná proto měla právě tato část exkurze velký ohlas. Po návratu na chatu následoval obvyklý večerní program (ping pong, kulečník, kytara Tomáše Bláhy, historky Dády o plísních, hranolkách, babičce, příbuzenstvu a další veselých věcech apod.)
Třetí den ráno jsme si pospali o hodinu déle a po snídani jsme napochodovali do autobusu a vyjeli směrem k hradu Sovinec. Tam jsme absolvovali krátkou prohlídku hradu a šli (netradičně) do věže. Ale výhled tentokrát stál za to. Po Sovinci jsme vyjeli k Pradědu. Přišel okamžik, kdy jsme měli vylézt z autobusu a k špičce Pradědu odkráčet po svých. Cesta byla kupodivu do kopce, ale byli jsme optimističtí, zpívali jsme koledy i jiné vhodné písně, motivací nám byl řízburger (moravská obdoba cheesburgeru – řízek v chlebu, dále je také varianta double řízburger, to ale jen v případě, že váš nejlepší kamarád je vegetarián) Na vrcholu nás čekala betonová rozhledna. Kdo chtěl, mohl si zaplatit vstupné do rozhledny, ale většina zvolila příjemné pojídání svačiny a posedávání pod rozhlednou. Cestu dolů jsme si zpestřili naučnou stezkou okolo Bílé Opavy, která vedla až ke Karlově Studánce. Cesta však nebyla tak nenáročná, jak se zprvu zdálo. Ukázalo se, že když je lávka či kámen mokrý, kupodivu klouže. Ke všeobecnému překvapení bylo takovýchto místo více a ještě někde chybělo zábradlí. To všechno nám ale vynahradil pohled na krásné vodopády, kterých tu bylo několik a vůbec nádhernou přírodu. „ Ó Bože, rovina!“ vykřikli jsme dojatě v cíli naší cesty – v lázních Karlova Studánka. Po krátké prohlídce pěkných lázní a referátu následoval rozchod spojený s pleněním cukráren a pak už jen odjezd na místo ubytování.
Čtvrtý den ráno jsme se nejprve vypravili do skláren v blízkém Rapotíně. Čekalo nás zde malé muzeum, ale hlavně velmi zajímavá prohlídka provozu. Byl to pro nás zážitek, i přes vlnu strachu, která nás zachvátila, když se spolužák Tomáš Bláha rozhodl vyzkoušet si práci skláře. Spojení Bláhy a vařícího skla nevyvolává pocit bezpečí, ale přežili jsme všichni. Podívaná na výrobu skla nás zaujala nejvíce, k zahození pro děvčata i paní profesorky nebyl ani pohled na mladé statné skláře, kteří ještě nepřekročili dvacítku. Do toho jsme si mohli nabrat Petryho misky dle libosti, takže všichni byli spokojeni. Následovala výrobna ručního papíru ve Velkých Losinách, jediná ve střední Evropě, prohlídka zdejšího zámku, kde se odehrávaly v 17. století čarodějnické procesy a oběd v salónku tříhvězdičkového místního hotelu. Po obědě a krátkém rozchodu nás čekaly jeskyně Na Pomezí. Nespočetně schodů, nespočetně krápníků. Nespočetně stalagnitů, stalaktitů, stalagnátů. Nespočetně útvarů vypadajících jako žába či, při troše fantazie, jako některý ze spolužáků. Celá prohlídka byla velmi působivá, stylové zakončení ve tmě samozřejmě nechybělo. Jako poslední bod se na vytištěné verzi programu usmívala pěší tůra k mechovému jezírku rašeliniště Rejvíz, kde jsme málem přišli o nejmenovanou spolužačku, která nedokázala jít klidně po chodníku a spadla do bahna. Značně jí promokla bota, a proto musela k autobusu dojít s nohou v igelitovém sáčku. Na tento večer byla naplánována diskotéka, z které nám vzešly některé pěkné nadstandartní vazby mezi nejmenovanými studenty.
Pátý den byl den odjezdu. Penzion Zálesí jsme opouštěli s velkou citovou újmou, protože jsme si k němu za těch pár dní vytvořili silný citový vztah. Cestou k domovu jsme se stavili na prohlídku hradu Kunětická Hora, v kterém měli sedm metrů velkého draka (bohužel nebyl živý, předhodili bychom paní profesorky), spousty mučících nástrojů (pan profesor se už třásl strachy), středověké zbraně, rytířské sály, hladomorna a jiné zajímavosti. Poblíž Kunětické Hory stála Perníková chaloupka alias muzeum perníku. Průvodce, ač sliboval kombinaci výkladu pro dospělé a základní školy, působil dojmem, že častý výklad pro žáky škol mateřských ho poněkud profesionálně zdeformoval. Také údajně 750let stará ježibaba s vousy působící dojmem transvestity nás už překvapivě moc nevyděsila, byť její výklad o tajích výroby perníku byl docela zajímavý. Místní perníkářský obchod pak zaznamenal invazi z Prahy a všichni si odnesli nejméně měsíční zásobu cukru v podobě tohoto roztomilého cukroví. Následně jsme se odebrali k autobusu, s kterým si cestou do Prahy pokusilo lehce zaflirtovat jedno osobní vozidlo, naštěstí kolize skončila pouze škrábnutím a ke škole jsme dorazili v plném osazení. Tímto pro nás bohužel exkurze fakticky skončila, následovalo už jen loučení, a pak nostalgické vzpomínání a rekapitulování zážitků. Tak snad zase někdy příště….

Promíšením a zcenzurováním textů studentů Ladislava Dvořáka, Kristiána Kraevskiho, Dominiky Novákové, Kláry Daňkové,Žanety Naimové a Megi Meidrechové sestřádal Jan Čapek

Jazykový kurz NJ-FJ Zlenice

28. 9. 2008 - 3. 10. 2008 vybraní studenti sext prof. Šťastná, Janská, Farská, Koehlerová

Jazykový kurz Nj-Fj ve Zlenicích

Odjezd: 28.9.2008 (ne) v 14.15
Příjezd: 3.10.2008 (pá) odpoledne

Protože jsme se na kurz velmi těšili, obětovali jsme řádný kus neděle, někteří dokonce i sváteční oběd, abychom se do Zlenic dostali co nejdřív. K úžasu všech zúčastněných jsme se dokonce VŠICHNI dostavili k odjezdu vlaku včas.
České dráhy vytáhly svůj nejlepší kousek a dostaly nás na místo bez zpoždění, ubytovat jsme se mohli tedy už v cca. 15:45. První den byl věnován intenzivní aklimatizaci a identifikaci důležitých orientačních bodů. Po dlouhé cestě nás přivítala na talíři játra. Ti, kteří kvůli včasnému odjezdu obětavě vynechali polední jídlo, vynechali raději i večeři. Temné představy o naší další stravě se však nevyplnily a toto chvilkové selhání tedy hotelu odpouštíme. Už od prvního dne zdobila každý večer hodina zpívání, samozřejmě v příslušném jazyce. Německá skupina se naučila například jak zazpívat Němci, že moc neumí jazyk a ať prosím mluví pomalu nebo jak si objednat dvě moccacina (bez cukru!).
Pondělí
Budíček v 7:30 nakonec (NAŠTĚSTÍ) nezařizoval Vilém Čech se svojí trumpetou. Po překvapivě klidném probuzení následovala snídaně formou švédského stolu. Moc jsme nezaháleli a po slabé čtvrthodince jsme se vrhli na učení. Každý den jsme výuce věnovali celkem tři hodiny a to buď v kombinaci jazyk a tělocvik, nebo dvou hodin jazyka. Vyučování probíhalo méně formálně, učili jsme se podle jiných učebnic a spíše jsme opakovali. Naučili a procvičili jsme si mnoho užitečných frází (např. „Ich liebe dich“ nebo „Hmm, schade Michael!“). Z tohoto hlediska jsme tedy z kurzu odjížděli plně vybaveni. Součástí programu druhého dne byl i samozřejmý objevný výstup na místní nejvyšší „horu“ s malebným kostelíkem na vrchu. Po sestupu jsme přešli most na druhou stranu řeky a pokračovali směrem k zřícenině naproti našemu hotelu, odkud nás měl zpět převézt převozník. Ten ale bohužel asi ještě nevychodil víkendové flámování a do práce se nedostavil. Pokračovali jsme tedy proti proudu k nejbližší lávce, cca. 5 km tam a 5 km zpátky. Cestou jsme u Mirošovic dokonce dvakrát podešli dálnici. Na hotel jsme se vraceli po skoro 20-ti kilometrové tůře krásně odpočatí, plní dojmů z přírody a… dálnice. Převozníkovi jsme pod vousy přáli pěkný den a šli si spravit náladu dobrou večeří. Po zpívání jsme se pilně věnovali teambuildingu.
Úterý
Ráno a dopoledne probíhalo obdobně, tedy výuka a sport. Odpoledne jsme razili na prohlídku Sázavského kláštera. Obdivovali jsme krásy částečně barokní stavby, trpělivě vyčkávali na konec prohlídky a těšili se na rozchod.
Středa
Dlouho očekávaná exkurze do pivovaru Kácov – WUNDERBAR! Byli jsme svědky vzniku tradičního českého nápoje. Ochutnat jsme sice nedostali, ale Mohamed si cestu k hoře vždycky najde…
Čtvrtek
Ráno nás pí. prof. Koehlerová vytáhla na výběh místního Everestu k našemu oblíbenému kostelíku na vrchu. Dalo to zabrat.
Na pořádku dne byl i výlet do Hrusic, vesnice kocoura Mikeše. Jak jste jistě ihned poznali, účastnili jsme se další prohlídky, tentokrát muzea Josefa Lady. Cestou zpátky nás měl převézt náš kamarád převozník. Víkendovou kalbu ale zřejmě ještě nerozdýchal. To už jsme si začali uvědomovat, že nás bude čekat půldenní výlet pod dálnicí u Mirošovic. Když jsme ale před sebou viděli hotel, od kterého nás oddělovala jen řeka Sázava, nápad byl na světě. Brodili jsme. Studená voda nám nevadila, ostré kameny byly horší, ale bez větších problémů jsme se dostali přes řeku a zpět na pokoje.
Pátek
Nadešel neoblíbený balící den a po krátké výuce a obědu jsme se plni dojmů a znalostí vraceli zpět do Prahy.

A jaký byl tedy kurz? Gut, aber viel zu kurz!

Zpracovali David Tetour & Dominik Miketa

Adaptační kurz prim 2008 - Dobronice

14. 9. 2008 - 20. 9. 2008 primy E. Kiršbaumová, učitelé

Vzpomínka na adaptační kurz

Na ten slibovaný týden jsem se dlouho těšila. Je úžasné strávit babí léto někde venku v přírodě místo v lavicích, těšit se na kluky a holky, se kterými jsem se poznala už tak trochu před kurzem.

Celá akce začala pohodovou jízdou autobusem vstříc novým dobrodružstvím. Říkali jsme si, jak moc asi budou ty slibované chatky šílené, ale přivítal nás luxusní areál, čerstvý vzduch, šumění řeky Lužnice a hlavně obrovské hřiště!!! A pak ten dobrý oběd a nejen on. Výborná byla všechna podávaná jídla..

Myslím, že si na nic nemůžu stěžovat, snad jen počasí jakoby naschvál přesně v tomto termínu nešetřilo ani deštěm ani zimou, ale ani ono nevydrželo stávkovat celou dobu a poslalo i trochu sluníčka. A pokud se k nám zachovalo macešsky, vše spravily kapky do nosu a jitrocelový sirup.

Na co všechno budu vzpomínat? Fajn byla bojová hra cestou na Dobronický hrad, střelba z kuše nebo hod sekyrkami, bezvadný byl všestrannostní závod. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát tenis se svými profesory. To se mi na nich líbí, že jsou i trochu kamarádi, překvapil mě pan ředitel, je s ním legrace a nebojí se vypadat úplně normálně.

Doufám, že se všem líbilo moje stepařské vystoupení, ale nejen moje, i všech ostatních: mažoretek, gymnastek i naše Šílená pohádka.Celý adapťák byl vydařený, každý si užil spoustu legrace, poznal spolužáky a zjistil, co všechno dokáže. Prostě se mi zdá, že budeme dobrá parta.
Hoštová Karolina, 1.A

jazykový kurz v Barnstaple

5. 4. 2008 - 16. 4. 2008 výběr studentů z tercií až septim D.Tomanová, M.Zikl, J.Matějka

První dva týdny v dubnu vyrazilo asi 40 z nás doprovázených profesory (p. prof. Tomanová, p. prof. Zikl, p. prof. Matějka) na studijně poznávací jazykový kurs do Velké Británie pořádaný školou SOL – Sharing One Language v Barnstaple, North Devonu. Namísto reportáže si můžete všeříkající představu o průběhu kursu udělat přímo z komentářů jeho jednotlivých účastníků.

Nečekaně dobrý počasí. Sympatický Tim (pozn.: pan průvodce). Vážně skvělé.
Lucka Uhlířová

Zábavný učitelé a neuvěřitelně zajímavé výlety.
Zbyněk Olmer

Kreativní a zábavné hodiny s učiteli, hezká místa.
David Reichl

Pěkné výlety, úžasné počasí, celní problémy, nádherný Londýn.
Kryštof

Zajímavá oblast, krásný počasí.
Honza

Zábavné rodiny, zajímavá výuka, dobré počasí.
Honza B.

Vydařený zájezd – rodiny i výlety fajn – škola byla slabší. Prohlídka Londýna byla také dobrá až na vědecké museum.
Marek Goldstein

Suprové počasí, nákupy a nové poznání, žádné nudné řeči o historii, ale zajímavé povídání.
Lucka

Supr skupina lidí, na které se dalo spolehnout – teda až na některé, kteří nechodili na srazy včas a vždy se někam zatoulali =)
Dana

Zajímavé výlety, úžasná rodina ve které jsme bydlely a spousta legrace při vyučování...
Pavlína

Všechno bylo skvělý, až jsme z toho "over the moon". Fajn výlety a ještě lepší Tim!
Tereza a Johana

Docela dobrý, nejlepší byly výlety, super zážitky – až na příliš nezdravé hltání TV rodinou. A taky už se těším na český jídlo =)
Marek K.

Nečekaná přívětivost anglických občanů a náklonnost počasí :)
Barbora U.

Obětavost a schopnost vyjít vstříc našich hostících rodin a učitelů. Skvělé počasí spojené s úchvatnými výlety.
Martin

Slušné počasí, celkem příjemná i když tichá rodina. Z vyučujících byl Dan super, ale hodiny s Yvonne mi moc zábavné nepřišly. Výlety dobře zvolené.
Ondra

Počasí bylo vcelku dobré, hodiny byly příjemné, především s Danem. Výlety byly zajímavé.
Pavel Daněk

Anglicky jsem se moc nepřiučil, ale je to určitě dobrá zkušenost.
Fučík ml.

Neuvěřitelně vstřícné, milé a obětavé family, zajímavé výlety, určitě motivace pro další studium jazyka. Timovy vtipy mi přišly stejně zajímavé, jako TV program o zahrádkaření (tj. nic moc) =)
Petra F.

Líbil se mi velice Devon, je to krásný kraj a taky byly i výlety velice vydařené. Rodina, strava, počasí v pohodě, velice se mi líbila anglická výuka ve škole, odboural jsem zábrany mluvit anglicky na cizí lidi.
Vašek Ch.

Jídlo nemělo chybu!!!!!
Michal

Dobrá příležitost jak poznat nové lidi – nejen z ciziny, ale i z naší školy.
Dominika L.

Rodiny byly moc fajn, případný návrat není vyloučený. Jenom hodiny nebyly až tak dobré.
Marek & Michal

Nezapomenutelný. Barnstaple je krásné město, Devon krásný kraj, výlety byly opravdu úchvatné - určitě se chci vrátit, znovu navštívit Devon i znovu se vidět s rodinou. Jen škola byla slabá – ze samotných hodin v SOLu jsem si kromě pár frází neodnesla nic. Naopak komunikace s rodinou v angličtině byla k nezaplacení.
Bára H.

Dobrý výběr výletů, krásné počasí, nejlepší byla rodina, moc milí a sympatičtí lidé v Barnstaplu, skvělý průvodce Tim.
Zdeňka T.

Skvělá rodina, výlety s Timem super, slabší byly hodiny v SOLu, myslím, že to mi moc nedalo, jídlo super.
Jitka P.

Jsem moc ráda, že jsem jela. Bylo to super. Pobyt v angl. prostředí mi rozhodně přidal pár nových znalostí a hodiny nás naučily věci, které bychom se ve škole nenaučili. A navíc super počasí a skvělý dozor =)
Julča D.

Moc se mi to líbilo. Ráda jsem viděla Anglii a vyzkoušela jak se domluvím.
Anonym

Bylo to tady pěkný, fajn atmosféra.
Flejberková

Tento vzdělávací pobyt se mi moc líbil. Vyučovací hodiny byly zábavné a braná látka zajímavá. Klidně bych jela znovu =)
D. Miškovská

Odvážím si naprosto jiné zážitky než ze zájezdu do Hastings. Rodina, učitelé v SOLu i pan Tim byli velice milí a budu na ně ještě dlouho vzpomínat v dobrém. Zájezdu dávám 9 bodů z 10 a nejúžasnějším okamžikem pro mě bylo spatření divokých lachtanů v Tintagelu.
Katka S.


Fotky jsou k nahlédnutí 1) v sekci Fotografie/Exkurze, výlety.../Anglie-Devon 2008
2) na nástěnce angličtiny

,,VÝBĚROVÝ“ LYŽAŘSKÝ KURS 2008

2. 3. 2008 - 7. 3. 2008 Vybraní studenti prof. Vašková, Matějka, Malá

,,VÝBĚROVÝ“ LYŽAŘSKÝ KURS 2008

2.3.2008 22:00 Odjezd
Protože nemá cenu se zdržovat složitým úvodem uvedeme zde pouze základní fakta. Ve 21:30 jsme se sešli u školy. Nás 43 studentů z 5.-7. ročníků a 3 profesoři (prof. Vašková-ved. kursu, prof. Malá a vážený pan ředitel Matějka), abychom se vydali vstříc vrcholům rakouského střediska Serfaus-Fiss-Ladis.
Jak si již z času odjezdu rozumná osoba doplní, jeli jsme přes noc. Předpokládalo se, že si v autobuse odpočineme, nicméně zpočátku to moc nešlo. Už na ulici Plzeňská jsme objevili dvě menší chybky autobusu. Nejednalo se o žádné technické poruchy, nýbrž o to, že film (Sedmá rota), který nám byl promítán, střídal své pantomimické pasáže s vypadáváním obrazu a pak velmi, ale opravdu velmi hlasitými úseky. Druhá chybička byla neustálé pípání, pokaždé když se autobus přiblížil k významné překážce (jako třeba protijedoucí automobil:-). Vysvětlení řidiče o jakémsi odpouštění vzduchu jsme moc nepochytili, nicméně vypnout to nešlo. Zvykli jsme si, provázelo nás to celý kurs.
3.3.2008 8:00 Parkoviště
Po příjezdu jsme se rozlámaní a rozespalí vysypali z autobusu. Následovalo převlékání venku, což po noci ve vyhřátých sedačkách nebylo zrovna moc příjemné. Pan Louda (majitel cestovní kanceláře) nás uvítal láskyplnou péčí (jak se dále dozvíte,byla potřeba), obstaral nám skipasy, a pak jsme se svezli jediným vesnickým metrem na světě přímo pod lanovku.
Z důvodu cesty přes noc byly naplánovány četné přestávky u různých bufetů. Bohužel to někomu asi nestačilo. Jedna účastnice kursu nám pak na vyčerpání málem zkolabovala. Nakonec vše dobře dopadlo a spolu s Petrou Vaňkovou se na skútru horské služby povozila ještě paní prof. Vašková. Zbytek musel sjet k autobusu lanovkou, protože zbylí dva profesoři byli na 42 lidí málo.
Moc jsme toho tedy nenalyžovali, ale vzhledem k tomu, že nám zbývaly další čtyři dny, to zas tak nevadilo.
Po sjetí dvanácti serpentýn ( mám to napočítané přesně-v každé z nich autobus pípal ) jsme se dostali z 1400m.n.m do údolí ( 930m.n.m ), kde leželo městečko Pfunds s naším pensionem (rýpalové by tomu říkali spíše ubytovna). Před hotelem jsme obdrželi klíče od pokojů a mohli se nastěhovat. Já a Marek jsme z hrůzou zjistili, že by jsme měli spát na úzké manželské posteli. Okomentování prof Vaškové: ,,Že si prý alespoň budeme zase o kousek blíž“ nás neuspokojilo a po protestech u pana Loudy jsme naštěstí dostali jiný pokoj. Při večeři jsme zjistili, že stravování bude stát za to. Hovězí vývar, suprová svíčková a bábovka nakonec, přišly vhod.
22:00 Večerka.
4.3.2008 7:00 Snídaně
Budíček o něco dřív. Na snídani nás čekaly švédské stoly a hafo pečiva, takže se to dalo vydržet s trochou sušenek až do večeře.
V 7:45 jsme vyjeli kopec (12x píp,píp,píp,…) a zastavili, tentokrát ne u metra ale přímo pod jinou lanovkou (bylo to tak rychlejší). Kdo by čekal, že třeba náhodou nebude problém mýlil se,… Jirkovi Papouškovi ne úplně jeho vinou zůstaly přeskáče v lyžárně a pan Louda už se musel činit. Za osm euro si Jirka sehnal boty na půjčení a asi ve 12 se připojil k nám, kteří si užívali krásně upravených sjezdovek.
Polední přestávka v chajdě Wonnehutte. V dolním patře už bylo plno a tak se naše družstvo přesunulo do horního patra. O tom neměla prof. Vašková ani ponětí takže jí pan ředitel poslal hledat družstvo ven…pak se smál.
V 16:00 sraz u autobusu. Přijeli jsme tam asi v 16:08. Pan ředitel dělal jako, že nás netrpělivě očekává. Na jeho otázku:,,Kde jsme?“. Odpověděla p.Vašková: ,,Vedoucí kursu jsem já“. A vyvrátila tím jakékoliv spekulace o tom kdo to vlastně organizuje.5.3.2008 7:15 Snídaně
Všechny ostatní dny probíhaly podle stejných časových harmonogramů.
Kdo by si myslel, že problémy nebudou, mýlil se. Ihned na parkovišti Jirka P. objevil problém s pořadovým číslem dva. Svoje boty sice měl, ale lyže nastavené na ty půjčené. S panem Loudou uvedli vše do pořádku a v poledne s námi Jirka už ,,lyžoval“. Prý mu to přenastavili zadarmo – to také byla jediná výhoda. Lyže vyhazovaly v každém oblouku a vyřešit to musel až vlekař, kterého Jirka perfektní angličtinou poprosil o pomoc. Povedlo se.
V noci sněžilo a tak jsme si užívali čerstvého prašanu. Pak jsme se ovšem pokusili sjet jednu z obtížnějších sjezdovek. Abychom vyjeli kopeček k přibližovací lanovce bez šlapání muselo se to trochu pustit šusem. A co se nestalo. Jirku rozhodila boule => naražené zápěstí. Sjezdovka byla ovšem pěkná a tak jsme ji jeli znovu => pády rovnou dva a zlomená hůlka
…,, no když se daří tak se daří“…
6.3.2008
Několik jedinců zůstalo z důvodu nemoci, či úrazu na hotelu zbytek jel na lyže, popř. snowboard. Nevyskytly se žádné velké problémy což nečekal ani největší optimista. Lyžování na novém sněhu za slunného počasí jsme si náležitě užili a vyhlásili čtvrtý ,,kritický“ den za nejlepší z celého kursu. Večer po večeři byla prodloužená večerka.
7.3.2008
Brzo ráno jsme museli vyklidit hotel. Nic zajímavého se nestalo. Celý den jsme lyžovali a asi v 5 hodin odjeli do Prahy.
Příjezd 8.3.2008 v 1:00 hod.

By David Tetour

LVVZ Alpy (Postalm)

25. 1. 2008 - 29. 1. 2008 2.A J. Vašková, J. Matějka, M. Zikl

Brzy ráno, ještě za záře měsíce, jsme se všichni vydali ze svých pelechů a pelíšků ke staré známé oranžové budově. Všichni zmrzlí i nezmrzlí jsme nastoupili do krásně vyhřátého autobusu. Po chvíli jsme rozmrzli a než jsme stačili rozbalit řízky od maminky, dojeli jsme pod velký kopeček, takový menší Říp. Naštěstí jsme se všichni v pořádku dostali serpentinami k našemu horskému penzionu. Všichni, až na pár jedinců otočených zády, jsme strnuli při pohledu na krásné panorama alpských vrcholků. Byli jsme natolik uneseni, že jsme zapomněli lyžovat. Sjezdovky byly už dávno rozryté, proto se nám povedli ukázkové pády. Celý zbytek odpoledne jsme lyžovali ze všech sil, není divu, že jsme večer padli do nepříliš vlastních postýlek jako zabití.
Ráno, při pozdním svítání slunka, jsme seběhli rozmrzele schody rovnou do jídelny. Snídaně byla výživná, a tak jsme se plni energie doplazili na sjezdovku. Lyžařský výcvik byl pojat metodou mrkni a jeď, někdo bohužel nestíhal obojí najednou. Z toho byly ty nejhorší pády, tím samozřejmě nenarážím na vedoucí družstev. Oběd jsme do sebe nasoukali v celku rychle, na rozdíl od přezkáčí. Následoval bleskový polední klid a další skvělé odpoledne na sjezdovce. První večerní program měli na starosti dívky, po krátké domluvě se rozhodly, že ukáží, jak je jejich život těžký. Hodnocení první soutěžní disciplíny spočívalo v kráse převlečeného chlapce, v projevu, ale i na fair play každého účastníka, neboli účastnice. Druhou disciplínou si měly uvědomit, jak těžké je tancovat s nemehlem chromozomu Y. Při třetí disciplíně měly časový limit na povídání o jedné určité věci, kterou dívka pro život nezbytně potřebuje. Ve všech třech disciplínách s přehledem zvítězil nejmenovaný, všemi milovaný Mařenka.
Třetí den probíhal trochu nebezpečně. Byla veliká zima a prudký vítr nabodával sníh do tváře, všichni, kromě zakuklenců, vypadali jako nepovedená maska Marfuši. Odpoledne se první družstvo pokoušelo o carving v hlubokém sněhu, na svahu se sklonem asi jako Plzeňská. Všem to náramně šlo bez větších újem na zdraví(ještěže byl ten sníh tak měkký). Měli jsme štěstí a proto jsme se celí rozmáčení vrátili zpět na chatu. Sušárna vypadala jako dětské brodítko, kromě těch kapajících bund. Když už jsme byli skoro usušeni, museli jsme jít hledat na střechu Terčinu rukavici. Začala veliká pátrací akce ve sněhu, byla sice neúspěšná, ale nikdo se nemohl smíchy ani nadechnout. Večer si programovou štafetu vzali chlapci a vymysleli dívkám divadelně – filmový večer. Družstvo paní profesorky muselo zazpívat děj Titaniku, paní zdravotnice a její svěřenci pantomimicky předváděli Tři oříšky pro Popelku, skupina pana ředitele dramatizovala Mrazíka a zbytek s panem profesorem Ziklem hráli hororovou verzi Pirátů z Karibiku, samozřejmě byli největšími favority a celou soutěž a přehledem vyhráli.
Průběh čtvrtého dne byl volnější a každý si ho chtěl pořádně užít, i když sníh nebyl úplně ideální. Bohužel také zapříčinil dva tygří pády. Nebylo to nic vážného, ale muselo to bolet. Oběd byl průměrně dobrý, uvařen podle tradiční rakouské kuchyně – všechno pro býložravce a masožravce na jednom talíři. Polední klid jsme využili po svém, někdo se snažil překonat rekord v počtu minut bez protáčení hráčů, někdo také hrál kulečník a dopoval se lentilkami a almdudlerem. Odpoledne jsme přežili ve zdraví (až na to sundavání lyžáků). Večer jsme si zorganizovali diskotéku se všemi oblíbenými ploužáky na rozloučenou. Byli jsme smutní z Ančina odchodu do nové školy a propadali v hysterický pláč. Po ne-příliš prodloužené večerce jsme ve šnečí rychlosti vyběhli schody do pokojů a plně znaveni spadli do postýlek.
Ráno jsme se, již s připravenými věcmi domů, vydali užít si poslední den na svahu. Každý, včetně původních nelyžařů sjel sjezdovku! To je pro nás veliký úspěch. Ve zdraví jsme nastoupili do autobusu a sjeli z kopečka dolů. Cestou jsme se úžasně bavili naplňujícím spánkem a rozkošným filmem o tučňácích.
Klára Fenclová

Jazykový kurz němčiny a francouzštiny_Zlenice_2007

7. 10. 2007 - 12. 10. 2007 vybraní studenti sext prof. Šťastná, prof. Smlsalová, prof. Farská, prof. Koehlerová

Jazykový kurz Zlenice 2007

Ve dnech 7. – 12.10 se 27 studentů sext zúčastnilo jazykového kurzu v přírodě.V dopoledních hodinách se studenti procvičovali v německé a francouzské konverzaci (s profesorkami Šťastnou, Smlsalovou a Farskou), upevňovali si fyzičku sportováním (s profesorkou Koehlerovou). Odpoledne poznávali krásy Posázaví (hrad Šternberk, Muzeum Josefa Lady v Hrusicích, Hradiště), protože kurz se již tradičně konal ve Zlenicích, malebné obci u řeky Sázavy. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Sázavka.
Večer sextáni nacvičovali, dokonce i s klavírem, německé a francouzské písně. Poslední, čtvrteční odpoledne absolvovali orientační závod, kde měli prokázat nejen fyzickou zdatnost, ale především to, jak si osvojili nově nabyté jazykové znalosti. Pobyt se vydařil také díky pěknému slunečnému počasí, při němž Zlenice zářily podzimními barvami.
Jarka Šťastná

zeměpisně-dějepisně-biologická exkurze

1. 10. 2007 - 5. 10. 2007 3.A, 3.B J.Čapek,M.Kindermanová,M.Semorádová

Dějepisně-zeměpisně-biologická exkurze 2007

Dne 1.10. 2007 se třídy 3.A a 3.B vydaly na dějepisně-zeměpisně-biologickou exkurzi 2007 včele s profesory J. Čapkem, M. Kindermannovou a M. Semorádovou. Výjezd od školy byl plánován na 8:00, a tak jsme krátce po osmé hodině ranní vyrazili.
V autobuse jsme vždy před návštěvou daného místa vyslechli referát od některého ze spolužáků. Již první den bylo poznat, že náš řidič je sympatický chlapík a tudíž přispěje k pohodě na této exkurzi. Trávení času během první jízdy bylo různé (poslech hudby, konverzace, smích, četba), ale bylo podstatně živější dopoledne než na konci každého dalšího dne, kde převažoval spánek a relaxace.
První zastávka byla ve chvaletické elektrárně, kde jsme obdrželi slušivé bílé přilbičky a pak nás čekala prohlídka celého obrovského komplexu se zajímavým výkladem. Po malém zpoždění jsme se vydali do Litomyšle. Následovala procházka krásným městem s návštěvou kolosálního zámku, rodného domu B. Smetany a rodného domu grafika Josefa Váchala celého pomalovaného často docela šokujícími malbami. V další části jsme za přítomnosti průvodkyně obešli zajímavé kouty a místa města. Poté jsme na náměstí vyplenili prodejnu potravin (tržby z prodeje brambůrků zde vzrostly na mnohonásobek normálního stavu) a následně jsme vyjeli autobusem vstříc našemu ubytování – hotelu v Rajnochovicích, kde jsme se ubytovali, povečeřeli a relaxovali na pokojích (polštářová válka, flašková válka a jiné odpočinkové činnosti).
Druhý den po snídani jsme se vydali do Olomouce, kde opět za přítomnosti průvodce jsme zhlédli krásy města a přemyslovského paláce s výstavou. Poté následovalo muzeum s olomouckými tvarůžky v Lošticích, kde nám milá stará dáma pustila historii této aromatické pochutiny ve filmovém zpracování. A právě na tomto místě někdo poprvé ochutnal tu delikatesu s „libou vůní a chutí“, jak nám bylo řečeno před návštěvou v referátu. Následně jsme se odebrali na hrad Bouzov, který opravdu stál za to. Poslední místo tohoto dne byly Mladočeské jeskyně v CHKO Litovelském Pomoraví. Po návratu jsme se již těšili na večeři a volnou zábavu např. sledování fotbalového utkání FC Sevilla : SK Slavia Praha.
Třetí den po snídani jsme si prohlédli rozsáhlý hrad Helfštýn, kde se každý rok sjíždějí umělečtí kováři z celé Evropy. Před obědem jsme se octli v Rožnově pod Radhoštěm ve skanzenu s prohlídkou a obědem ve valašském stylu se svérázným číšníkem také ve valašském stylu. Najedeni jsme zdolali 9 kilometrů dlouhou pěší túru v CHKO Beskydy.
Čtvrtý den jsme se dostali do olomoucké ZOO, kde jsme spatřili několik exotických zvířat, a dokonce většina studentů mohla vyzkoušet hroznýše kolem krku. Vůbec neškrtil ani nekousal a to bohužel ani i když ho měl na krku profesorský sbor. Škoda, alespoň v tomto případě mohl být akčnější. Po rozchodu v ZOO následoval Svatý Kopeček s procházkou po poutním církevním areálu. Toto místo navštívil stejně jako my osobně papež Jan Pavel II.. Dále nás cesty zavedly do Flóry Olomouc, s botanickou zahradou, výstavištěm květin, ovoce a zeleniny. Následovala prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyň a malá túra na Hranickou Propast, která je nejhlubší v ČR. Po návratu domů jsme měli kvůli pozdějšímu návratu a poslední noci na hotelu delší večerku, takže jsme mohli slavit.
Na pátý den byla naplánována návštěva památky UNESCO - zámku v Kroměříži s prohlídkou města a arcibiskupských vinných sklepů. Zde nás lákaly libovůně, ale ochutnání se nám nedostalo, jen možnost zakoupení vína pro naše rodiče. Nakonec jsme se vrátili do Prahy. Cestou nás zastavila celní správa, ale nic vážného se nestalo. Užili jsme si poslední chvíle exkurze a po konečném slovu profesorů jsem dojeli ke škole, kde čekali natěšení rodiče. Nakonec bych chtěl dodat, že to byla sice náročná exkurze, ale zábavná a stála zato, a to hlavně díky našim profesorům.

Filip Celar ( s mírným a velmi opožděným přispěním Tomáše Hustolese a Davida Reichla pod nátlakem a drobnou cenzurou J.Čapka)

Zaniklý svět českých Romů a Sintů

25. 9. 2007 8.A J. Pešinová

Dne 25.9. 2007 jsme navštívili s naším seminářem (český jazyk – umělecká tvorba) ve Veletržním paláci výstavu ,,Zaniklý svět“ ohlížející se za romským holocaustem.
Její náplní byly historické informace o původních Romech a Sintech na našem území, jejich počátcích i téměř kompletním vyhlazení v koncentračních táborech. Další část tvořily unikátní fotografické materiály. Tyto rodinné snímky zobrazovaly vysokou životní úroveň Romů a Sintů před příchodem války. Na místě expozice jsme se setkali s mladým mužem, který hlídal výstavní prostor, a od nějž se nám dostalo dalších informací i odpovědí na naše dotazy. Dozvěděli jsme se, že cílem výstavy bylo především poukázat na dřívější úroveň Romů a Sintů a na drtivý dopad holocaustu. Na nás již je, abychom si uvědomili, že Romové a Sintové patří do českých zemích už od pradávna.
Nad výstavou převzal záštitu prezident Václav Klaus a koná se již druhým rokem.
Kristýna Jílková, 8.A

Adaptační kurz prim 2007- Dobronice u Bechyně

22. 9. 2007 - 29. 9. 2007 primy Friml, učitelé

Co se dělo v Dobronicích


Zářijovým adaptačním kurzem navazuje naše gymnázium na již započaté tradiční „seznamovací kurzy.“ Oproti předchozím ročníkům jsme letos poprvé vyzkoušeli něco nového. Komplexní zážitkové programy pro tři primy jsme připravili sami, bez využití spolupráce agentur, v personálním zajištění 10 profesorů a 1 lékaře.
Vše, co se dělo v Dobronicích, mělo za cíl rozšířit výukové aktivity mimo prostory školy, snažit se vytvořit fungující kolektiv nejen v rámci jednotlivých tříd, ale zaměřit se na týmovou spolupráci celého ročníku, zbavit děti zábran, ostychu, hledat jejich pozice ve skupině, vzájemně si naslouchat a učit se spolupracovat, posílit sebevědomí skupiny, ale především navázat vztahy důvěry mezi profesory a studenty v neformálním prostředí a neobvyklých situacích. Neméně důležité bylo i sepětí s přírodou, k čemuž nás překrásné prostředí jižních Čech přímo vybízelo.
V sedmidenním bloku se primáni A, B, C dělili do průběžně se měnících skupin a absolvovali rozmanité seznamovací hry, hry na překonání zábran, terénní hry (výpravu na nedaleký hrad Dobronice spojenou s přesunem na lodích po řece Lužnici, orientační hrou v lese, vyzkoušením si středověkých her, včetně střelby z kuše s místním panem kastelánem, opékáním buřtů a nočním přesunem na základnu), strategické hry (pevnost Boyard) a rozmanité sportovní zápasy, lanové aktivity, stejně jako nácvik asertivních dovedností. Určitě k nejzajímavějším zážitkům patří i návštěva nedaleké Bechyně, historického města, které jsme prostřednictvím „vyčerpávajícího dopoledního testu“ všichni velmi dobře poznali. Po celý týden třídní profesorky pomáhaly dětem s přípravou závěrečného večera, s nácvikem kulturního pásma, se kterým se jednotlivé třídy prezentovaly v místní dobronické restauraci a vzájemně se o sobě dozvěděly i něco nového.
Práce studentů byla sledována a pečlivě zaznamenávána do předem připravených žákovských portfolií, se kterými se rodiče mohou blíže seznámit na následujících třídních schůzkách.
Mám-li shrnout celý týden, musím konstatovat, že ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, pobyt jsme si všichni moc a moc užili, dětem se pomohlo se seberealizací a komunikací nejen mezi vrstevníky, ale i s námi. Pro náš realizační tým byl ohromnou inspirací pro přípravu dalších ročníků.

Eva Kiršbaumová

1  ...  21  22  23  24  25  26