Úspěchy sborů

4. 12. 2018 Libor Sládek

Školní sbor ŠNAPS
• Samostatný hudební projekt – muzikál Johanka – premiéra v červnu, reprízy ve středu 16. listopadu (koncerty pro školu)

Sbor při škole BESHARMONIE
• Projekt Korunovační mše J. V. Tomáška ke 180. výročí korunovace posledního českého krále – koncerty v Rychnově nad Kněžnou a v katedrále sv. Víta – září
• Absolutní vítěz Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí – říjen

Zimní esteticko-výchovný kurz 2018

27. 11. 2018 - 2. 12. 2018 Lucie Matoušková

Úvodní scéna otevřela téma a představení se začíná rýsovat. Při procházce se rozvíjejí nápady a mráz tříbí vkus. Teplý čaj vrací barvu tvářím a elán do dalšího tvoření. Esteťák začal. Zimní esteticko-výchovný kurz, z něhož vzejde představení na vánoční akademii proběhl v Janských Lázních. Studenti tvořili scény, zkoušeli divadlo, vytvářeli sochy a zpívali. Prostě dělali všechno, co k estetickému kurzu patří.

Bobřík informatiky

21. 11. 2018 Alena Charvátová

Statistika: Soutěžili jsme ve všech kategoriích. V kategorii Junior a Senior dobrovolně. V kategorii Benjamin soutěžilo 145 studentů, bylo dosaženo max. 228 bodů, úspěšných řešitelů je 88. V kategorii Kadet soutěžilo 109 studentů, bylo dosaženo max. 228 bodů, úspěšných řešitelů je 88. V kategorii Junior soutěžilo 15 studentů, bylo dosaženo max. 173 bodů, úspěšní řešitelé jsou 2. V kategorii Senior soutěžilo 14 studentů, bylo dosaženo max. 171 bodů, úspěšní řešitelé jsou 4. Postupující do ústředního kola Senior(30.ledna 2019) Purš Matouš, Ludvík Vojtěch, Pasichnyk Vikktoria, Krsek Jakub, Šabata Vojtěch. Blahopřejeme

Arboretum Kavalírka

16. 11. 2018 Eva Marxová

V roce 2017 a 2018 proběhly na školní zahradě výrazné změny. Díky Hlavnímu městu Praha jsme mohli realizovat projekt Arboretum Kavalírka. Cílem tohoto projektu bylo pokračovat v kvalitativních úpravách školní zahrady, a to jak po stránce životního prostředí, konkrétně biodiverzity, tak jako vhodný přírodě blízký výukový prostor, který, jak doufáme, přispěje k vyššímu zájmu o biologii a ochranu životního prostředí. V rámci projektu byla na školní zahradě rozšířena sbírka dřevin o 35 nových druhů především listnatých a ovocných keřů a stromů a bylo tak vytvořeno malé arboretum pro názornou výuku botaniky a pěstitelských prací. Současná druhová pestrost poskytuje dostatečný základ pro kvalitní názornou výuku botaniky a praktickou výuku pěstitelských prací. Zřízení arboreta navíc zvyšuje kulturu prostředí školy pro studenty a zaměstnance. Vybraných 50 druhů rostlin bylo označeno tabulkami s názvem a čeledí rostliny. Arboretum bylo dále doplněno dalšími tabulemi s vhodnými informacemi využitelnými v rámci výuky botaniky. V průběhu dvou let se na projektu podíleli žáci aktuálních čtvrtých ročníků v rámci předmětu pěstitelské práce, u kterých tak došlo k prohlubování manuální zručnosti prostřednictvím nových činností na zahradě. Celkem se zapojilo 75 studentů, kteří si tento předmět zvolili. Zemina na záhonech je obohacována přírodní cestou prostřednictvím kompostovaného biologického odpadu. Všichni studenti mají možnost vyhazovat zbytky ke kompostování přímo do určených nádob ve škole, které průběžně vysypáváme do kompostérů. Tento projekt je v souladu se současným trendem podpory výuky přírodovědných předmětů a podporuje získávání cílových skupin, v tomto případě studenty školy a občanů Prahy 5, pro péči o životní prostředí a přírodní dědictví. Gymnázium Nad Kavalírkou děkuje Hlavnímu městu Praha za poskytnutí dotace, díky níž bylo možné realizovat plánované úpravy a významně tak přispět k vytvoření prostředí, které by svou úrovní odpovídalo kvalitě a významu školy. A samozřejmě děkujeme i všem studentům, kteří se na realizaci tak krásného projektu nemalou měrou podíleli.

Den otevřených dveří v Ústavu informatiky AV ČR

14. 11. 2018 Šárka Blažíčková

8. listopadu 2018 se zúčastnili žáci navštěvující Seminář informatiky Dne otevřených dveří v Ústavu informatiky AV ČR. Během dopoledne měli možnost vyslechnout několik přednášek, které se týkaly mnoha různých oborů, ale jedno měly společné - to, jak v těchto oborech pomáhá informatika, informační technologie, informatické metody.

Zde je pár postřehů:

Přednášky mě bavily, nejvíce mě zaujímala zapálenost přednášejících k danému tématu. Je vidět, že to jsou lidé, kteří žijí pro práci, které se věnují. Konkrétně mě zaujaly neuronové sítě, přednáška o počasí ve městech, vývoj nových léků a neměřitelné fyzikální experimenty.
Lukáš Hronek

Na dni otevřených dveří se mi líbilo, že všechny přednášky byly krátké - stihli jsme se tedy seznámit s různými projekty a informacemi během jednoho dne. Nejvíce mne zaujala přednáška o klimatu a vývoji nového léku, především proto, že daní přednášející uměli skvěle prezentovat a zaujmout.
Karolína Lhotská

Na přednáškách se mi líbila především jejich různorodost. Jednotlivé přednášky netrvaly příliš dlouho, a tak bylo možné udržovat pozornost po celou dobu. Nejvíce mě zaujala přednášku o klimatu v naší ulici. Líbilo se mi, jak velké praktické využití zde práce informatiků měla. Dále mě zaujala přednáška o životním cyklu léku, protože jsem o tom do té do doby téměř nic nevěděl.
David Hospodka

Stolní tenis nižší gymnázium

25. 10. 2018 Klára Grabcová

Studenti nižšího gymnázia v kategoriích prima až kvarta (dívky i chlapci) obsadili v obvodním kole stolního tenisu 1. místo a postoupili všichni do pražského finále. Gratulujeme!!!

Přespolní běh

25. 10. 2018 Klára Grabcová

Dívky z vyššího gymnázia přinesly bronzové medaile z finále Prahy v přespolním běhu. Krásné výkony!!!

ScratchCup 2018

15. 6. 2018 Tomáš Ďuriš Zuzana Kocourková

Programátorská soutěž v jazyku Scratch určená pro žáky druhého stupně ZŠ a nižšího gymnázia se konala 18. dubna 2018. Z celé republiky se zúčastnilo 126 žáků. Naším nejúspěšnějším žákem se stal Tomáš Ďuriš (1.C), který obsadil 2. místo v kategorii 6. tříd (34. místo v celkovém pořadí).

Gratulujeme k úspěchu.

Soutěže ve španělském jazyce

15. 6. 2018 Andrea Alon

V letošním roce se naši studenti opět zúčastnili Soutěže mladých hispanistů. Michaela Kopecká z 5.A obsadila v II. kategorii 2. místo a Matěj Černík z 8.B se umístil v nejvyšší V. kategorii na 3.-4. místě. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zkouška Matematika +

13. 6. 2018 Hana Hladíková Jana Vašková

Dne 7. 6. 2018 naše škola přebrala v Senátu z rukou senátora Jiřího Růžičky Čestné uznání za dlouhodobé vynikající výsledky v Matematice+. Tato zkouška se koná pravidelně od roku 2013, naši studenti se jí pravidelně zúčastňují a mají skvělé výsledky. GNK patří mezi 10 oceněných škol v České republice. I letos se jedné studentce, Haně Hladíkové z 8. A, podařilo získat maximální počet bodů, což je 50 bodů. Tento maximální počet získali v České republice letos 4 studenti. Gratulujeme Hance !!!!

1  2  3  4  5  ...  24