SOČ - krajské kolo 2019

13. 6. 2019 Lenka Bergerová

Studenti septim, Eliška Přádová a Robert Horešovský, uspěli v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

Robert Horešovský se se svojí prací týkajících se fitování emisních spekter scintilátorů umístil na krásném 2. místě. Spolu s Eliškou Přádovou, která se věnovala tvorbě krátkého filmu na motivy Jana Švankmajera, postupují do celostátního kola. Celostátní kolo proběhne v polovině června v Opavě.

Oběma držíme palce!

Pythagoriáda 2019 - výsledky obvodního kola

29. 5. 2019 Šárka Blažíčková

Poslední matematická soutěž letošního školního roku 2018-19 zná již úspěšné řešitele obvodního kola!

Do obvodního kola, které se konalo na hostitelském gymnáziu Christiana Dopplera 28. 5. 2019, se z naší školy probojovalo 63 účastníků, z toho 28 z nich se stalo úspěšnými řešiteli obvodního kola. Všechny příklady správně vyřešil Matyáš Uher z primy a Jan Jordanidis ze sekundy.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme vítězům!

Prezentace VŠ - "Najdi svůj ústav"

17. 5. 2019 Jaroslava Šťastná

23.5.2019 se v aule a jejím předsálí konala prezentace vysokých škol, na niž přišli své zkušenosti sdělit i naši bývalí studenti, kteří na daných vysokých školách studují. Přítomni byli i kariéroví poradci, s nimiž se mohli naši studenti bezplatně poradit o volbě svých studijních zaměření a povolání. Účastníky byla akce velmi kladně hodnocena.

Olympiáda v německém jazyce

26. 4. 2019 Jaroslava Šťastná

Ve čtvrtek 25.4.2019 se v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 konalo slavnostní vyhodnocení a předání diplomů a cen výhercům obvodních kol vědomostních olympiád. Za německý jazyk převzala cenu Anna Männerová ze 6.A, která v obvodním kole vyhrála první místo. V celopražském kole skončila na čtvrtém místě. K dosaženým úspěchům srdečně blahopřejeme. Za VO NJ PhDr. Jaroslava Šťastná

Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce

26. 4. 2019

Saša Blinov obsadil 2. místo v krajském kole olympiády ve francouzském jazyce v kategorii B2. Gratulujeme!!!

Soutěž v programování

12. 4. 2019 Šárka Blažíčková

27. 2. se konalo obvodní kolo soutěže v programování. Nejlepšího úspěchu dosáhl Jan Kuchař z 5. B, který postoupil do krajského kola! Držíme palce!

Soutěž pražských hispanistů

12. 4. 2019 Andrea Alon

Každoročně naši studenti soutěží i ve španělštině. Letos se nejlépe umístila Erin Anna Buckley ze třídy 4.A, která v Soutěži pražských hispanistů obsadila 1. místo v kategorii I pro SŠ a 2. místo v kategorii I pro ZŠ a SŠ. Gratulujeme!

Krajské kolo Prezentiády

3. 4. 2019 Alena Charvátová

Krajské kolo Prezentiády – výsledky
2. 4. 2019 se konalo Krajské kolo Prezentiády.
Na 1. místě se umístil tým Müller (2.C), Müllerová (4.C), kteří postupují na grandfinále v Brně.
3. příčku obsadil tým Hellerová, Alger (4.A).
Děkujeme všem týmům za účast a skvělá vystoupení.

Matematická olympiáda kategorie B

3. 4. 2019 Alena Charvátová

Krajské kolo matematické olympiády kategorie B
Cibulka Tadeáš, Mezihoráková Anna, Novák Ondřej, Vilím Teodor postoupili do krajského kola, které se konalo v úterý 2. 4. 2019 na FJFI ČVUT. Těšíme se na výsledky!

Krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce

1. 4. 2019 Jana Šrollerová

Gratulujeme Matějovi Hrnjicovi k vítězství v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce a k postupu do celostátního kola. Držíme palce! Marie Dostálová a Tomáš Ďuriš získali ve svých kategoriích třetí místa v obvodním kole. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

1  2  3  ...  11