Návštěva v Maďarském kulturním středisku

13. 12. 2010 Členové EK Blažíčková Šárka

V pátek 10.12. se Evropský klub i přes chladné počasí vydal do Maďarského kulturního institutu s cílem bližšího pochopení problematiky slovensko – maďarských vztahů. Po příchodu do budovy institutu v Rytířské ulici jsme byli vřele uvítáni paní ředitelkou, která nás provedla všemi prostorami včetně knihovny maďarské i světové literatury a výstavní síně, kde jsou k vidění práce současných mladých maďarských umělců. Následovala poutavá a velmi obsáhlá přednáška zaměřená na vztahy Maďarska a Slovenska, která byla zajímavá i z jazykového hlediska – byla vedena ve slovenštině s občasnými českými dokonce maďarskými výrazy! Nakonec na odlehčení přišla řeč i na maďarskou kuchyni, která je prý velmi složitá na přípravu, ale stojí to za to.

Všechny srdečně zveme na další zajímavé akce EK

Zapsal: Jan Fiala

Pereme se s Thálií

6. 12. 2010 Zájemci o kulturní vyžití Blažíčková Šárka

Studenti našeho gymnázia se dne 28. listopadu zúčastnili sedmého ročníku nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních souborů pražských gymnázií - Pereme se s Thálií - v divadle Na Prádle. Studenti vystoupili s hudebně-dramatickým pásmem Rychlokurz Shakespeara pro pohodlné studenty, které vzniklo na letním Esteticko-výchovném kurzu. Představení plné zábavných dramatizací inspirovaných dílem W. Shakespeara, hudebních čísel a tance zhlédlo mnoho diváků z řad rodičů, příbuzných, kamarádů a vyučujících našeho gymnázia.
Moc vám všem děkujeme za vaši podporu a přízeň!

Účast členů EK na workshopu studentského summitu

13. 11. 2010 Členové EK Novák Jan

Po absolvování přijímacího řízení bylo nakonec rozhodnuto, že se členové EK zúčastní prestižního Studentského summitu a konkrétně Modelu OSN, kde budou zastupovat delegaci Irska. Tento summit si klade za cíl vzdělávat středoškolské studenty v oblasti mezinárodních vztahů a snaží se o rozvoj argumentačních a vyjednávacích schopností. V sobotu 6.11. se uskutečnil úvodní workshop, kterého se zúčastnili i členové EK. Během workshopu vystoupilo několik vzácných hostů včetně bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly a přední české politoložky Vladimíry Dvořákové. V rámci projektu se budou konat ještě další čtyři workshopy a závěrečný čtyřdenní summit, kde si delegáti za jednotlivé státy vyzkouší, jaké je to být v kůži opravdového diplomata. Účast v tomto projektu je obrovským úspěchem, který dokazuje, že členství v EK skutečně má smysl!
Zprávu sepsal: Jan Fiala

Úspěchy hned na začátku školního roku

26. 10. 2010 Členové EK Novák Jan

Poté, co se začaly pomalu rozbíhat aktivity Evropského klubu, zaznamenali naši studenti první úspěch. Bez obav můžeme být hrdí na to, že skupinka studentů pravidelně navštěvujících setkání Evropského klubu byla vybrána jako reprezentant Irska ve studentském modelu OSN, který jim otevře nejen široké možnosti, jak uplatnit své komunikační dovednosti, ale také jim umožní seznámit se s diplomatickou prací a poskytne jim příležitost poznat různé osobnosti společenského života a v neposlední řadě také studenty dalších škol. Doufám, že k úspěchu přistoupí všichni s náležitou pokorou a pracovistostí!
Za Evropský klub Jan Novák.

Celibát a současnost

17. 5. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Výsledek diskuse členů Evropského klubu k problému celibátu:

Celibát a současnost – jde to k sobě ?
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, případně též bez pohlavních styků. Celibát je tradičně spjat s mužským i ženským mnišstvím (v různých světových náboženstvích, nejen v křesťanství) a některými řeholemi. Zajímavé je, že de facto celibát platil kromě funkce v církvi i v různých společenských funkcích. Příkladem může být zákaz manželství pro učitelky, který u nás platil až do začátku 20. století. Důvodem byl fakt, že tehdy bylo manželství chápáno jako sociální zabezpečení ženy a zároveň měla žena za povinnost starat se o rodinu, což se neslučovalo s prací učitelky. V postoji k celibátu se odlišují i jednotlivé církve. Zatímco římskokatolická církev vyžaduje celibát u všech (včetně kněží - až od 12.st.), naopak protestantské církve povolují kněžím manželství, ovšem vyšší funkce, jako např. biskup, jsou spjaty s celibátem. Ortodoxní církev má také odlišný postoj. Umožňuje sice kněžím oženit se, ale pouze do té doby, než jsou vysvěceni. Ve většině ostatních náboženství se také objevuje nějaká forma celibátu.
V současnosti se v souvislosti s církví a také s celibátem vyvstávají určité otázky. Spekuluje se například o tom, zda má celibát přímou souvislost s deviantním chováním některých mnichů a kněží a s nedávnými církevními skandály. Samozřejmě nelze soudit celou církev za chování jen malé skupiny, ale na druhou stranu to zas není tak malá skupina církevních hodnostářů, kteří mají něco společného se zneužíváním dětí. Pravděpodobně tu tedy přece jen nějaká souvislost je. Otázkou ovšem je: Jaká? Vytváří snad celibát a sexuální odříkání v lidech deviantní chování nebo snad lidé tohoto typu službu v církvi přímo vyhledávají anebo je to opravdu náhoda?
V souvislosti s tím se nabízí další otázka: Jaký je skutečný význam celibátu? Tradičním důvodem je maximální oddanost bohu a službě lidem, ale jsou tu i jiné možné důvody, které jsou mnohem pragmatičtější a které minimálně přispěly k zavedení celibátu i u obyčejných kněží. Jedním z nich je obava o církevní majetek. Církev byla vždy velmi bohatá a v případě, že by se kněz oženil a měl potomky, byl pravděpodobně z důvodu zajištění svých potomků nucen rozdělit majetek náležející k jeho farnosti. Ve skutečnosti to vedlo k tomu, že mnozí kněží měli své vlastní kurtizány a vedli poměrně nemravný život. Dalším možným vedlejším důvodem mohla být snaha jasně se vymezit od východní církve. V souvislosti s tím je zajímavé zamyslet se nad tím, zda by celibát mohl být zaveden pro vysoké společenské a politické funkce. Jednoznačné je, že někteří politici by celibát zřejmě nevydrželi. Na druhou stranu je však dobré si v této souvislosti uvědomit, že veřejná funkce, která s sebou nese určité poslání, může být také chápána jako řehole - neslučuje se s rodinným životem. Samozřejmě je to velice sporné, protože například v protestantských církvích a v řeckokatolické církvi má rodina, a zejména manželka duchovního, velký význam nejen pro samotného kněze, ale i částečně pro fungování farnosti.
Má tedy v dnešní době celibát nějaký význam anebo jde pouze o přežitek zkostnatělé církve? V současnosti i někteří katolíci otevřeně hovoří o zrušení celibátu. Mají pádné argumenty: celibát odrazuje mladé kandidáty na kněze, celibát má spojitost s deviantním chováním, jde o přežitek poškozující samotnou církev. Na druhou stranu je však nutné chápat, že církev se chce držet tradic a má a vždy měla svůj konzervativní postoj a že něco, co fungovalo přes tisíc let je těžké změnit. Je opravdu těžké odhadnout, zda celibát přetrvá nebo bude v budoucnosti zrušen nebo bude pouze dobrovolný.

Jako zpravodaj zpracoval: Jan Fiala
Přítomní členové: Ondřej Žalmánek, Jan Novák, Iveta Frydrychová, Jan Fiala

Exkurze Evropského klubu v budově Českého rozhlasu 14. 5. 2010

17. 5. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Páteční odpoledne patřilo opět Evropskému klubu. Tentokrát jsme se i přes nepřízeň počasí vydali do studiového komplexu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Jeho brány nám otevřel dlouholetý redaktor tamější redakce. Na vlastní oči jsme viděli, jak se prvorepubliková konstruktivistická architektura hlavní budovy ČRo potkává s moderní dostavbou a moderní vysílací technikou. Mohli jsme posoudit prvorepublikový design a zároveň vidět na vlastní oči, jaká moderní architektonická řešení vyžaduje budova umístěná nad hlučnou drahou metra a železnice. To pro milovníky architektury a designu.
Ti, kteří se zajímají o moderní záznamovou a hudební techniku, se seznámili s přenosovým vozem, studiovým vybavením a viděli na vlastní oči střih zvukového záznamu. Někteří si dokonce vyzkoušeli roli rozhlasových zprávařů přímo ve studiu. Zatímco jsme se seznamovali s fungováním pracoviště režie, živé rozhlasové vysílání bylo v plném proudu.
Evropský klub má ve svých řadách také milovníky historie. Ti už vůbec nepřišli zkrátka. Po prohlídce historických přijímačů zvuku se mohli seznámit s rolí rozhlasu na významných křižovatkách naší moderní historie. Informace, dojmy a zkušenosti nejsou zdaleka jediným, co si z naší exkurze odnášíme. Z řeči našeho průvodce jsme totiž pochytili několik výrazů rozhlasového slangu. Od této chvíle už nebudeme nesměle zírat, když někdo vysloví výrazy jako „kašlátko“, „oprc“ či „ficka“.

Zprávu sepsal: Jan Novák

Přednáška v Informačním centru OSN

23. 4. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Přednáška v Informačním centru OSN
Dne 16. 4. jsme opět opustili školní zdi a v hojném počtu se sešli, abychom navštívili přednášku v informačním centru OSN. Jeho vedoucí nás přijal v přednáškovém sále, kde nám přednesl nejen fakta a údaje o tzv. „peacekeepingu“, ale také nám jako aktivní účastník mírových misí zprostředkoval vlastní zážitky. V kanadském dokumentu Peacekeepers jsme poznali, že vyslání vojenské mírové mise představuje až poslední možnost v tzv. „udržování míru“, kterou předchází náročná diplomatická práce několika desítek lidí pracujících pro jednotlivé státy Rady bezpečnosti. Záběry z Konžské provincie Itury ukázaly, kolika nebezpečným situacím jsou vojenští pozorovatelé i samotní vojáci vystaveni přímo v terénu.
Spíše než hotové odpovědi nás po přednášce a filmu napadaly otázky o roli OSN v současném světě, situaci v různých částech světa a české účasti v mezinárodních organizacích. Všichni z nás nepochybně pravidelně pročítáme zahraniční rubriku českých deníků i zahraniční tisk, kde se po naší návštěvě v informačním centru budeme bezpečně orientovat.

Jako zpravodaj zapsal: Jan Novák

Související odkazy:
http://www.osn.cz/
http://www.ipexview.com/solution/videos/National_Film_Board_of_Canada/The_Peacekeepers/84/
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/collection/film/?id=51559

Evropský klub: Mají mít zvířata nějaká práva?

8. 2. 2010 Členové EK a další hosté Novák Jan

Mají mít zvířata práva?

V Ottově encyklopedickém slovníku pod pojmem „zvířena“ najdeme čtyři kategorie. První kategorie je mikrofauna, to jsou mikroskopičtí živočichové, jako například prvoci, vířníci, želvušky, půdní hlísti apod.; druhou kategorií je mezofauna, to jsou hlavně členovci menší než 1 mm; třetí kategorií je makrofauna, mezi makrofaunu řadíme větší členovce, červy a měkkýše; poslední kategorie megafauna, do níž patří obratlovci, vyvolává v ochráncích přírody vášně a právě tato skupina živočichů by měla být privilegovaná a mít práva.
Utrpení zvířat je z velké míry zapříčiněno nezájmem lidí k jejich osudu. Tento názor má dva hlavní kořeny: první spočívá v učení křesťanství, které udílí nesmrtelnost, svrchovanost a zcela jedinečné postavení pouze člověku; jemu je dáno panování nad všemi živými tvory i celou přírodou a jemu jedinému je přiřčena nesmrtelná duše. Zvířata zbavená duše jsou člověku zcela podřízena a odkázána pouze na jeho dobrou vůli; přikázání „nezabiješ“ se na ně nevztahuje. Kořeny druhého způsobu nazírání lze najít v karteziánské doktríně, založené na učení filozofa Descarta a jeho následovníků, podle které zvířata nejsou obdařena vědomím a schopností vnímat bolest. Mimolidská stvoření, ponížena na pouhé animované stroje, tak byla zbavena nejenom nároku na posmrtný život, ale na cokoliv, co by bylo možno nazvat životem; dle zastánců této doktríny zvířata v pravém slova smyslu jako by nežila vůbec.
"Otázka nezní: Jsou schopna myslet? ani: Umějí mluvit?, ale: Mohou trpět?" Zvířata v Česku jsou chráněna na základě zákona na ochranu zvířat proti týrání (novelizován zákonem č. 162/1993 Sb.), který byl vydán v roce 1992 na popud mezinárodních předpisů Rady Evropy a Evropského společenství. Tento zákon zakazuje jakoukoliv formu týrání divoce žijících i chovaných zvířat a současně i formu propagace jejich týrání pro všechny fyzické i právnické osoby na území státu. Ve smyslu zákona se zvířetem rozumí jakýkoliv obratlovec vyjma člověka, nikoliv však plody nebo embrya těchto zvířat. Zákon ukládá všem osobám chránit zvířata před týráním. Ochranu zvířat zákon nařizuje provádět ministerstvu zemědělství České republiky a dalším příslušným orgánům, jako je například Státní veterinární správa České republiky či místní úřady obcí. Tyto orgány provádějí kontroly při chování zvířat, přepravě, na jatkách či při laboratorním využívání zvířat. Koordinaci mezi jednotlivými orgány zajišťuje Ústřední komise na ochranu zvířat.
Utrpení zvířete dle zmiňovaného zákona je jakýkoliv stav způsobený podnětem nebo zákrokem, kterého se nemůže zvíře samo zbavit a který zvířeti způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt (jedná se o zákroky způsobující nepřiměřenou bolest prováděného zákroku, u smrti zvířete se rozlišuje usmrcení a utracení, které se provádí pokud možno bezbolestně). Naproti tomu například použití biče není obecně považováno za týrání zvířete, pokud při jeho použití nedojde ke vzniku modřin či poranění kůže zvířete. Za týrání je naproti tomu považováno využívání zvířat jako lákadla či zkoušet zvíře na jiném zvířeti, štvát zvířata proti sobě (vyjma potřeb při lovu) atd. Na území Česka jsou tak zakázány i zvířecí zápasy, které jsou v některých jiných zemích běžné (např. kohoutí zápasy).
V Česku jsou zvířata částečně chráněna i v rámci dalších zákonů, kdy usmrcení zvířete může být např. považováno za poškození cizí věci. V případě zjištění porušování práv zvířat je kontrolní orgán schopen zahájit správní řízení, které může vést k udělení pokuty, odebrání zvířat či k podání podnětu k trestnímu stíhání zodpovědné osoby. Při správním řízení může být pachateli uložena pokuta ve výši 50 000 Kč nebo při opakovaném provinění 200 000 Kč. Od roku 1992 do roku 2004 bylo v Česku za týrání zvířat odsouzeno celkem 221 osob. V roce 2007 bylo za týrání zvířat odsouzeno 17 lidí, což je čtyřikrát více než v roce 2006.

My, členové Evropského klubu, jsme se dne 5. 2. 2010 usnesli na následujícím:

Členové Evropského klubu v diskusi objevili, že položená otázka je velice složitá, a proto jednoznačná odpověď vyžaduje zodpovězení dalších otázek. Pokud chceme vyřešit otázku, jestli mají mít zvířata práva, je nutné zabývat se těmito problémy:
• Kde končí a kde začíná utrpení zvířat?
• Do jaké míry je člověk oprávněn zasahovat do přirozeného prostředí zvířat?
• Jaká je hranice mezi rozmary člověka a jeho potřebami vzhledem k týrání a „využívání“ zvířat?
• Co je vlastně člověk? Lze člověka považovat za součást zvířecí říše? Jaké vlastnosti jsou považovány za specificky lidské?
• Je zvíře svobodná bytost? Práva patří vždy ke svobodné bytosti stejně jako povinnosti.
• Nejsou zvířata na stejné „úrovni“ jako lidská mláďata, co se týče vnímání světa?
• Jak moc je člověk nadřazený zvířatům? Je vůbec nadřazený?
• Nejsou práva zvířat spíše povinnostmi lidí? Nakolik znamenají omezení člověka?

Jak zpravodaj zpracoval: Ondřej Žalmánek
Přítomní členové: Iveta Frydrychová, Jan Fiala, Lucie Daňková, Jan Novák

Pozdě, ale přece: Vánoce - duchovno nebo komerce? Evropský klub

7. 2. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Společné stanovisko členů Evropského klubu k otázce:
Vánoce – duchovno nebo komerce?

My, členové Evropského klubu, jsme se usnesli na následujícím:

Vánoce jsou a od pradávna byly jedním z nejdůležitějších svátků z celého roku, ale z křesťanského hlediska jsou méně důležité než Velikonoce. Dnešní pojetí Vánoc a to, jaký mají význam, lze nejlépe odůvodnit tím, že se slaví ve vhodnou dobu. Období končícího podzimu a nastávající zimy u lidí často způsobuje špatnou náladu a dokonce i deprese, a proto je potřeba se na něco těšit a udělat si menší odpočinek a pohodu. Je také naprosto logické, že datum Vánoc se shoduje s datem zimního slunovratu a přibližně odpovídá i datu nového roku, protože v tomto období měly své svátky i pohané, a tak lidé šířící se křesťanství snadněji přijímali. Skutečný původ Vánoc tedy není zcela jednoznačný.
Vánoce se slaví již přibližně od sedmého století a od té doby prodělalo jejich pojetí značný vývoj. Kupříkladu strojení stromečku se ujalo až začátkem dvacátého století a věnování skutečně cenných vánočních dárků je záležitostí teprve nedávné minulosti. Také jednotlivé oblasti světa se liší v pojetí tohoto svátku. Ovšem ve všech zemích někdo nosí dárky (Santa Claus, Ježíšek, Befana, Děda Mráz, skřítci…).
Objevují se však názory, že v poslední době se způsob oslavy Vánoc příliš odkloňuje od původního. Zcela jistě jsou tyto názory alespoň v něčem pravdivé. Vánoce tak dostávají úplně nový rozměr. Někteří lidé se stresují tím, že nestíhají nákup vánočních dárků (místo klidného očekávání Vánoc), v obchodě se zběsile nakupují dárky, a Vánoce se stávají komerční záležitostí. Pro obchodníky se tedy stává předvánoční období „zlatým dolem“ a po Vánocích nastává další významné období – takzvané povánoční výprodeje. Dárky se tedy staly neodmyslitelnou součástí Vánoc. Určitě jsme všichni zažili, že nám někdo dal dárek, který je nám úplně k ničemu, nebo který jsme už několikrát za sebou dostali a někdo nám ho dal jen proto, že musel a neví, co darovat. Jaký je tedy původní smysl dárků? Původně se totiž dávalo např. jablko, drobná ozdoba nebo věc denní potřeby a šlo o to, někoho obdarovat a dát mu najevo, že ho máte rádi a že vám na něm záleží. Dobré je také zamyslet se nad skutečnou hodnotou dárků. Je opravdu cenný dárek, který má velkou peněžní hodnotu? Nebo takový, který dotyčný vybíral opravdu pečlivě nebo ho dokonce vyrobil?
Dalším komerčním aspektem Vánoc, který bezprostředně souvisí s negativními účinky globalizace, je nahrazování a přejímání tradic podle cizího vzoru (Santa Claus, světelné ozdoby domů). Zneužívání Vánoc ke komerčním účelům jim určitě neprospívá a není divu, že některým lidem se to nelíbí do té míry, že například na ulici pálí postavičku Santa Clause.
Ovšem nelze říci, že dnes Vánoce nemají vůbec duchovní význam. Všimněme si například častých charitativních akcí před Vánoci to je důkazem toho, že jsou lidé v tomto období více soucitní a solidární a nemyslí jenom na sebe.
Měli bychom tedy, pokud o to ovšem vůbec stojíme, změnit svůj postoj k dárkům a potažmo k Vánocům jako takovým? A když ano, tak jak? Máme snad veřejně pálit figurku Santa Clause nebo se snad na Vánoce uchýlit do kláštera?
Měli bychom se minimálně zamyslet nad opravdovým významem Vánoc a uvědomit si, jak je důležité, že máme své blízké a strávit Vánoce jako opravdové svátky klidu a pohody. V současných Vánocích se tedy střetává komerce a duchovno nebo snad duchovno a komerce ?
Je tedy otázkou, v jakém poměru by měly oba aspekty Vánoc být.

Jako zpravodaj zpracoval: Jan Fiala
Přítomní členové: Jan Fiala, Iveta Frydrychová, Ondřej Žalmánek, Jan Novák

Evropský klub: Internet - dobrý sluha nebo zlý pán?

7. 1. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

My, členové Evropského klubu, jsme se dne 11. 12. 2009 usnesli na následujícím:

Internet představuje velice široké téma, ale přesto by se dalo rozdělit na dvě části. Bezpečný internet a nebezpečný internet. Nebezpečný – z pohledu uživatele (závislost) nebo počítače uživatele (viry). A proto musíme plně dbát na to, abychom věděli, co děláme a co si ještě můžeme dovolit.
Z hlediska „Nebezpečí pro uživatele“ je tu hned několik možností, na co si dávat pozor. Za zmínku stojí využívání nezabezpečených seznamek a chatů, kde si každý může zobrazit informace o vás a může je využít proti vám. Buď může využít „jen“ vaše informace a nebo může začít využívat váš život a zasahovat do něj způsobem, který nebudete moci ovlivnit. Policie může zasáhnout, ale vzhledem k anonymitě internetu je těžké získat důkazy a usvědčit pachatele.
Z hlediska nebezpečnosti internetu „pro PC uživatele“ je nebezpečné sdílení souborů přes internet s neznámými servery (stahování souboru, spamy v emailu). Vystavujeme se možnosti „chycení viru“, což také není příjemná záležitost, a při napadení vám nepomůže ani policie, ani doktor specializující se na viry (virolog), ale nějaký zkušený programátor vám odviruje PC.
Internet ovšem nemá jen špatné stránky. Usnadňuje rychlou a spolehlivou komunikaci, např. volání (zdarma – přes skype nebo jiné aplikace), psaní (icq) nebo posílání emailů (gmail, seznam.cz atd.). Umožňuje i stahování různých souborů. Je zde také větší výběr produktů než v kamenných obchodech. Nakupování po internetu je také daleko pohodlnější. Internet je rychlým zdrojem informací, ale není vždy dostatečně věrohodný a kvalitní.
Závěr členů evropského klubu: Internet užívat s rozmyslem a plným vědomím. Internetové prostředí poskytuje široké možnosti a zároveň s sebou přináší určitá rizika, jež je dobré znát a umět se před nimi chránit.

Jako zpravodajka zpracovala: Iveta Frydrychová
Přítomní členové: Jan Fiala, Ondřej Žalmánek, Jan Hrudka

1  ...  8  9  10  11