Výtvarná soutěž v galerii moderního umění

21. 3. 2019 Lucie Matoušková

Tým složený z našich studentů a studentky www.malgym.cz zkoumal různé umělecké metody a jejich přesahy do každodenního života.
Vznikl tak projekt do mezinárodní soutěže Máš umělecké střevo? na téma Collecting/Sběratelství.
Přejeme hodně úspěchů při semifinále v DOX!

Jak vypadá den člověka s Diogenovým syndromem?
Máš umělecké střevo? (video)

Sbírky jsou součástí našeho života. Ať už se jedná o panenky, autíčka z dětství, turistické známky, fotografie nebo jen vzpomínky. Mají pro nás veliký význam. Jsou to věci, jimiž se obklopujeme, a dělají nám dobře na duši. Existují lidé, co si schovají každý dárek, který kdy obdrželi, každé vydání novin, co kdy přečetli, svoje první boty, první boty svých dětí, první boty svých vnoučat... Kde se ale nachází TA HRANICE, kdy už se nejedná o rozsáhlou sbírku, ale o psychickou poruchu?
Hromadit věci, stranit se společnosti, zanedbávat svoje tělo, to je Diogenův syndrom. Lidé postižení chorobou se obklopují obrovským množstvím všedních i nevšedních objektů. Jejich byty jsou muzea zbytečných věcí, které je dělají šťastnými a cítí se díky nim v bezpečí. Jsou to jejich COMFORT OBJECTS.
A jak se tedy tito lidé cítí a jak přemýšlejí?

Obvodní kolo IT gram 2019

16. 3. 2019 Zuzana Kastnerová

Ve středu 13. 3. 2019 se naši žáci zúčastnili soutěže IT gram, dříve zvané "Předveď, co umíš na počítači". Všichni skončili na medailových místech:

Vojtěch Vokoun, 4. C - 1. místo v kategorii Excel
David Pech, 3. A - 1. místo v kategorii Prezentace
Tomáš Ďuriš, 2. C - 1. místo v kategorii Word
Julie Svobodová, 1. A - 3. místo v kategorii Grafika

Všem blahopřejeme.

Exkurze do firmy Seznam

6. 2. 2019 Šárka Blažíčková

Ve středu 30. ledna 2019 se žáci, kteří navštěvují seminář z informatiky, zúčastnili exkurze do firmy Seznam. Exkurze byla velmi zajímavě připravená, bylo vidět, že firma Seznam přistupuje k návštěvám studentů velmi zodpovědně a má o studenty zájem nejen jako o návštěvníky, ale i jako o případné budoucí zaměstnance.

Zde je několik postřehů našich žáků:

Exkurze do Seznamu se mi moc líbila. Bylo zajímavé vidět pracovní prostředí tak velké společnosti. Protože se sám snažím pracovat jako programátor, byl jsem rád, že jsem si mohl poslechnout mnohem zkušenější odborníky. Jednotlivé přednášky nebyly dlouhé a každá z jiné části vývoje, takže se dobře poslouchaly. Určitě jsem ocenil i informace o IT akademii, trainee programu či samotné kariéře v seznamu. Budu moc rád, když by se podobná exkurze mohla do konce roku ještě opakovat. D. Hospodka

Exkurze do Seznamu se mi celkově líbila, až na přednášku o programovacích jazycích (tj. hned ta po úvodní přednášce) jsem slušně rozuměl všem přednášejícím; návštěva jednotlivých pracovišť byla rovněž velmi zajímavá a celkově na mne firma působila velice pěkným, přívětivým dojmem modernosti. Abychom však poznali vše, čím se tato společnost zabývá, musela by být exkurse asi čtyřikrát delší (tj. příliš velká firma na takto krátkou exkursi). Nicméně jsem velmi rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit. V. Sládeček

Návštěva Seznamu byla zajímavá. Postupně se nám představilo několik zaměstnanců z různých odvětvích a stručně nás seznámili s náplní jejich práce. Byli s námi trpěliví a ochotně zodpovídali naše otázky, ať už se jednalo o člověka zabývajícího se hledáním na internetu, práce s mapami, zdokonalováním webového prostředí pro čtení emailů či člověka starajícího se o servery. Na závěr nás provedli budovou, kde nás asi nejvíc zaujala venkovní horolezecká stěna. K. Lhotská

Bobřík informatiky

21. 11. 2018 Alena Charvátová

Statistika: Soutěžili jsme ve všech kategoriích. V kategorii Junior a Senior dobrovolně. V kategorii Benjamin soutěžilo 145 studentů, bylo dosaženo max. 228 bodů, úspěšných řešitelů je 88. V kategorii Kadet soutěžilo 109 studentů, bylo dosaženo max. 228 bodů, úspěšných řešitelů je 88. V kategorii Junior soutěžilo 15 studentů, bylo dosaženo max. 173 bodů, úspěšní řešitelé jsou 2. V kategorii Senior soutěžilo 14 studentů, bylo dosaženo max. 171 bodů, úspěšní řešitelé jsou 4. Postupující do ústředního kola Senior(30.ledna 2019) Purš Matouš, Ludvík Vojtěch, Pasichnyk Vikktoria, Krsek Jakub, Šabata Vojtěch. Blahopřejeme

Arboretum Kavalírka

16. 11. 2018 Eva Marxová

V roce 2017 a 2018 proběhly na školní zahradě výrazné změny. Díky Hlavnímu městu Praha jsme mohli realizovat projekt Arboretum Kavalírka. Cílem tohoto projektu bylo pokračovat v kvalitativních úpravách školní zahrady, a to jak po stránce životního prostředí, konkrétně biodiverzity, tak jako vhodný přírodě blízký výukový prostor, který, jak doufáme, přispěje k vyššímu zájmu o biologii a ochranu životního prostředí. V rámci projektu byla na školní zahradě rozšířena sbírka dřevin o 35 nových druhů především listnatých a ovocných keřů a stromů a bylo tak vytvořeno malé arboretum pro názornou výuku botaniky a pěstitelských prací. Současná druhová pestrost poskytuje dostatečný základ pro kvalitní názornou výuku botaniky a praktickou výuku pěstitelských prací. Zřízení arboreta navíc zvyšuje kulturu prostředí školy pro studenty a zaměstnance. Vybraných 50 druhů rostlin bylo označeno tabulkami s názvem a čeledí rostliny. Arboretum bylo dále doplněno dalšími tabulemi s vhodnými informacemi využitelnými v rámci výuky botaniky. V průběhu dvou let se na projektu podíleli žáci aktuálních čtvrtých ročníků v rámci předmětu pěstitelské práce, u kterých tak došlo k prohlubování manuální zručnosti prostřednictvím nových činností na zahradě. Celkem se zapojilo 75 studentů, kteří si tento předmět zvolili. Zemina na záhonech je obohacována přírodní cestou prostřednictvím kompostovaného biologického odpadu. Všichni studenti mají možnost vyhazovat zbytky ke kompostování přímo do určených nádob ve škole, které průběžně vysypáváme do kompostérů. Tento projekt je v souladu se současným trendem podpory výuky přírodovědných předmětů a podporuje získávání cílových skupin, v tomto případě studenty školy a občanů Prahy 5, pro péči o životní prostředí a přírodní dědictví. Gymnázium Nad Kavalírkou děkuje Hlavnímu městu Praha za poskytnutí dotace, díky níž bylo možné realizovat plánované úpravy a významně tak přispět k vytvoření prostředí, které by svou úrovní odpovídalo kvalitě a významu školy. A samozřejmě děkujeme i všem studentům, kteří se na realizaci tak krásného projektu nemalou měrou podíleli.

ScratchCup 2018

15. 6. 2018 Tomáš Ďuriš Zuzana Kocourková

Programátorská soutěž v jazyku Scratch určená pro žáky druhého stupně ZŠ a nižšího gymnázia se konala 18. dubna 2018. Z celé republiky se zúčastnilo 126 žáků. Naším nejúspěšnějším žákem se stal Tomáš Ďuriš (1.C), který obsadil 2. místo v kategorii 6. tříd (34. místo v celkovém pořadí).

Gratulujeme k úspěchu.

Soutěže ve španělském jazyce

15. 6. 2018 Andrea Alon

V letošním roce se naši studenti opět zúčastnili Soutěže mladých hispanistů. Michaela Kopecká z 5.A obsadila v II. kategorii 2. místo a Matěj Černík z 8.B se umístil v nejvyšší V. kategorii na 3.-4. místě. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Zkouška Matematika +

13. 6. 2018 Hana Hladíková Jana Vašková

Dne 7. 6. 2018 naše škola přebrala v Senátu z rukou senátora Jiřího Růžičky Čestné uznání za dlouhodobé vynikající výsledky v Matematice+. Tato zkouška se koná pravidelně od roku 2013, naši studenti se jí pravidelně zúčastňují a mají skvělé výsledky. GNK patří mezi 10 oceněných škol v České republice. I letos se jedné studentce, Haně Hladíkové z 8. A, podařilo získat maximální počet bodů, což je 50 bodů. Tento maximální počet získali v České republice letos 4 studenti. Gratulujeme Hance !!!!

Olympiáda v německém jazyce

13. 6. 2018 Tereza Jakubová Jaroslava Šťastná

Tereza Jakubová ze 7.A zvítězila ve školním, obvodním i okresním kole olympiády v německém jazyce a zúčastnila se celorepublikového kola. K úspěchu srdečně blahopřejeme.

Olympiáda v českém jazyce

13. 6. 2018 Jana Janská

Matěj Černík (8. B) obsadil 1. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce a postoupil do celostátního kola (červen 2018).

1  2  3  4  ...  11