soutěž časopisu Hello - ¨My best trip¨

10. 12. 2013 Louženská Helena

V časopise Hello č. 1-2/2013 byla vyhlášena soutěž ¨My Best Trip¨. Na projektech pracovali všichni studenti skupinek angličtiny 2.A a2 a 2.B a1. Vybrané práce byly poslány do redakce časopisu. Mezi vítěze se zařadily i studentky skupinky 2.B a1:

Tereza Dršatová
Viktoria Pasichnyk
Eliška Přádová
Anita Trombalová
Natálie Vávrová


Jejich práce byly oceněny věcnou cenou pro celou skupinku – Glee – 7-disc set – The complete first season.


Blahopřejeme!

Olympiáda lidských práv - 2. ročník

25. 11. 2013 Studenti septim Blažíčková Šárka

Dne 25. listopadu se trojice našich studentů ze septimy zúčastnila projektu Olympiáda lidských práv. Studentský tým ve složení Michal Karas, Tomáš Přibyl a Ondřej Blecha patřila do padesátky studentů z celé České republiky, jež soutěžili v diskusi o lidských právech. Naši úspěšní studenti dostali možnost setkat se v zasedacím sále Nové radnice na Mariánském náměstí s ostatními úspěšnými soutěžícími. Dvouhodinová práce na jedno z předložených témat z oblasti lidských práv byla usilovná stejně jako neúprosně odtékající čas. Naši studenti v tomto klání prokázali svoji argumentační obratnost, faktické znalosti a výřečnost, která jim, doufejme, přinese ovoce i v dalším studiu a hlavně po něm. Děkujeme všem zúčastněným za vzornou a usilovnou reprezentaci našeho gymnázia.

Bobřík informatiky 2013

22. 11. 2013 Blažíčková Šárka

Soutěž se konala 12. až 14. 11. 2012, účastnilo se 34454 žáků z celé České republiky.

Nejlepší výsledky našich studentů:
1. místa v ČR (plný počet bodů) v kategorii Benjamin:
Tadeáš Cibulka z 1.A, Marek Urban, Michaela Nejedlá a Kateřina Novotná z 2.A
1. místo v ČR (a tedy také plný počet bodů) v kategorii Kadet:
Jakub Maňák z 3.B

Studentům blahopřejeme!

Zimní esteťák

3. 9. 2013 výběr studentů Blažíčková Šárka

„Jako každým rokem, i letos jsme se skupinou kulturních nadšenců z Gymnázia Nad Kavalírkou vyrazili do Janských lázní, abychom věnovali následujících pět dní intenzivní přípravě divadelního představení na Vánoční akademii a zkouškám sboru na koncert v Loretě. Chvíle mezi tím nám zpříjemňovala výtvarná činnost a procházky vymrzlou krkonošskou přírodou, po kterých jsme se v místní cukrárně zahřívali horkou čokoládou, čajem či kávou a plnili své žaludky nebývale dobrými sladkostmi.
Téma celého kurzu jsme se dozvěděli krátce po příjezdu do penzionku Marianum a vydatné večeři. Letos to byl motiv havarovaného autobusu divadelní společnosti. Po hercích se ale slehla zem a jediné, co se v místě nehody našlo, byli všechny rekvizity. Ty si pak skupinky rozebraly, aby je zasadily do vlastního příběhu a zachránily tak domluvené představení pohřešovaných divadelníků. Nejednalo se o ledajaké předměty - plechovka od barvy, tříkolka (která už ale jedno kolo ztratila), lidská ruka (samozřejmě plastová), lupa, vějíř, střevíček, ušní svíčky a mnoho dalších bizarností.
Studenti od prim po oktávy tak spolu vymýšleli nové a nové příběhy, oživovali staré nápady, dávali dohromady scény, situace a dialogy, vyráběli kulisy a vzájemně se inspirovali. Výsledkem bylo pět scének originálních dějem i provedením. Emotivní příběh smutného klauna, který zasvětil život rozdávání radosti ostatním, veršované osudy neslavného sira Purnocha, pokus o vyloupení trezoru nešikovnými zloději, detektivka řešící záhadu useknuté ruky a nakonec kombinace vyprávění stařenky o dobrodružných cestách jejího mládí a válečných zážitků veterána.
Estetický kurz ale není pouze o hraní, zpěvu a výtvarničení. Vytváří kamarádské vazby mezi studenty různého věku napříč všemi ročníky. Spojují je nejen společné zážitky z kurzu, ale také podobné zájmy a touha po tom tvořit a na něčem se podílet.“
Pavla Hartmanová, 8.B

ŠNAPS

3. 9. 2013 studenti pěveckého sboru Blažíčková Šárka

„Pěvecký sbor ŠNAPS je školní sbor čítající cca 15 zpěváků a zpěvaček, který vznikl před necelými 2 lety – účastní se školních vystoupení (kulturní dny, maturitní ples apod.).
Řada studentů ze školního sboru (a mnozí další z naší školy) aktivně ještě zpívá ve větším studentském sboru BESHARMONIE působícím také při naší škole. Ten se v letošním školním roce zúčastnil koncertního zájezdu do Itálie (září 2012), absolvoval téměř 40 vystoupení (mimo jiné na studentské přehlídce Thálie) a několik víkendových soustředění, zúčastnil se 2 regionálních kol studentských sborových soutěží (zlatá pásma v obou soutěžích!) a úspěšně reprezentoval školu také na celostátní přehlídce gymnaziálních sborů GYMNASIA CANTANT v Brně, kde získal zlaté pásmo.“
Jana Holubová, 5.A

Vítězství v soutěži Angličtinář roku!

22. 4. 2013 Šrollerová Jana

Úspěch studentů angličtiny z Kavalírky

Gymnázium Nad Kavalírkou obsadilo 1.místo v konkurenci 94 škol z celé republiky v soutěži Angličtinář roku!

Naši studenti potvrdili, že patří k těm nejlepším. Podívejte se, jak se umístili mezi téměř 700 účastníky:

2. místo patří Khanh Linh Do, 3. Vítkovi Benešovskému a 8. Kristýně Blažkové z oktáv. Další oktaváni (Lukáš Bachtík, Pavel Bareš, David Ovčačík) jsou v první sedmdesátce, dvě septimánky (Jana Blažková a Veronika Kaplanová) na začátku druhé a třetí stovky.

Angličtinář roku je celostátní on-line soutěž v angličtině, pořádaná agenturou Czech-Us ve spolupráci s jazykovou školou Presto. Test dosahuje úrovně B2-C1 dle evropského referenčního rámce. Účast v testu není podmíněna věkem ani ročníkem studentů. Každá škola může nominovat 8 studentů.

http://ar.czech-us.cz/

obvodní kolo soutěže Předveď, co umíš na PC

8. 3. 2013 Blažíčková Šárka

Soutěž se konala 6. 3. 2013, účastnili se studenti dvanácti ZŠ a gymnázií z Prahy 5 a 13.

Nejlepší výsledky našich studentů:
1. místo Matěj Černík ze 3.B v kategorii Textový editor
2. místo Alex Vinogradov ze 4.B v kategorii Tabulkový kalkulátor

Studentům blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci!

Bobřík informatiky

6. 12. 2012 Blažíčková Šárka

Soutěž se konala 14. a 15. 11. 2012, účastnilo se 27550 žáků z 345 škol.

Nejlepší výsledky našich studentů:
1. místo v ČR Petr Karel ze 4.A v kategorii Kadet
14. místo v ČR Vít Sládeček z 2.B v kategorii Benjamin

Studentům blahopřejeme!

9. České fórum Litomyšl

4. 12. 2012 Studenti sext Blažíčková Šárka

Nový ročník studentské aktivity Evropský parlament mládeže se pomalu rozjíždí a studenti naší školy, kteří patří mezi úspěšné účastníky tohoto mezinárodního projektu již několik let, nehodlají nechat nic náhodě. Aby byli dostatečně připraveni a hlavně si osvojili způsob práce a techniky diskuse podobné těm, jaké se denně odehrávají na nejvyšších místech evropské politiky, zúčastnili se přípravného setkání v Litomyšli ve dnech 22. – 25. listopadu 2012. Jak všichni víme, diskuse probíhá pouze v angličtině a výsledky jednání jsou sestavovány diplomatickou řečí v tomto oficiálním jednacím jazyku Evropské unie. Je tedy nutné se nejen připravit na cizojazyčné prostředí, ale také si vyzkoušet práci v jednotlivých radách specializovaných na určitý okruh otázek. Doufejme, že náročný program, který naši studenti absolvovali ve svém volném čase, jim pomůže v soutěžním klání regionálního předkola, z něhož, jak všichni pevně věříme, postoupí naši studenti na celonárodní výběrovou konferenci. Tam se rozhodně, kdo z českých studentů ochutná mezinárodní vody a setká se s vrstevníky z dalších evropských zemí.
Držíme palce našemu studentskému týmu ve složení: Bára Němcová, Eliška Mračková, Anna Rybová, Martin Jindřich a Max Sup

Olympiáda lidských práv

28. 11. 2012 Studenti septimy Blažíčková Šárka

Ve čtvrtek 21. 11. 2012 se skupina studentů ze septimy zúčastnila finálového kola Olympiády lidských práv pořádané v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Mezi nejlepší se naši studenti probojovali díky svým intelektuálním schopnostem, umění argumentace, odvaze promyslet a odůvodnit svůj názor a hlavně díky rozhledu v palčivých otázkách současnosti. Prokázali, že otázka lidských práv výrazně potlačovaná především ve jménu ekonomických problémů dnešního světa, je stále živá a aktuální. Důkazem toho jsou jejich eseje na témata související se vzájemnou toleranci k odlišnostem, údajnou krizí evropské civilizace či střetem kultur. Krásný reprezentativní prostor tzv. Nové radnice udivující svou secesní ornamentálností poskytl klid k promýšlení argumentů, ale zároveň se v něm odehrávaly živé a někdy i vyhrocené diskuse. Zatímco porota složená z významných osobností, které svůj život spojily s otázkou lidských práv, hodnotila eseje soutěžících, měli všichni možnost seznámit se s prací lidsko-právních aktivistů na vlastní kůži. Olympiádu lidských práv můžeme tedy bez obav hodnotit v superlativech. A to nejen díky tomu, jaký dojem naši studenti na celopražském poli zanechali, ale také díky tomu, že rozhled všech účastníků se tímto zajímavým kláním výrazně rozšířil.
Uznání patří studentům: Klára Daňková, Šárka Hvězdová, David Machát, Karel Markovský a Šimon Cibulka

1  ...  6  7  8  9  10  11