Evropský parlament mládeže - Národní výběrová konference

25. 4. 2012 Studenti 6.A a 6.B Blažíčková Šárka

Národní výběrové konference v Karlových Varech

Ve dnech 22. - 25. března 2012 se zúčastnilo pět delegátů z řad žáků naší školy XIV. Národní výběrové konference pořádané Evropským parlamentem v ČR. Veronika Kaplanová, Katka Tlachová, Helena Veselková, Kristián Kraewski a Karel Markovský se vydali ve čtvrtek dopoledne do Karlových Varů, aby se mohli stát členy jednotlivých „comittee“ snažících se vyřešit aktuální ekonomické, environmentální, zahraničně politické, domácí i právní problémy. Během tří dnů odvedli obrovskou práci při společném připravování rezolucí a řečnických projevů. Poslední noc před „general assembly“ (valným shromážděním) ani pořádně nespali. Nejen napětím, ale hlavně kvůli závěrečnému finiši předtím, než byli nuceni oponovat kritikům. Jejich úsilí bylo zaslouženě odměněno a naši delegáti se umístili mezi prvními pěti školami a tím získali možnost zúčastnit se regionálního fóra EPM v Rakousku.
Pobyt v Karlových Varech byl opravdu náročný, ale delegátům zbylo také trochu času na zábavu. Při teambuildingových hrách poznávali ostatní členy comitee, ochutnávali regionální speciality, předvedli své kostýmy na tématické párty v hippie stylu a užili si noční procházení a ochutnávání horkých pramenů na karlovarské kolonádě.
Žáci naší školy využili úžasné příležitosti získat spoustu nových zážitků, zkušeností a v neposlední řadě nových přátel. Jelikož tři dny mluvili převážně anglicky, zlepšili sijazykové dovednosti. Všichni s napětím očekáváme, jak nás budou reprezentovat na rakouském fóru.


9. 4. 2012, Veronika Procházková

69. International Session of the European Youth Parliament

25. 4. 2012 Studenti 7.A a 8.B Blažíčková Šárka

„Kdo tam nebyl, neuvěří“ je určitě často používaná a důkladně otřepaná fráze. V tomto případě s ní však nelze jinak než souhlasit. Ve dnech 23.3. až 1. 4. se tým studentů našeho gymnázia zúčastnil 69. mezinárodního zasedání Evropského parlamentu mládeže v Istanbulu. Tvrdá a usilovná práce byla odměněna možností poznat město na pomezí Evropy a Asie, které hostilo tuto prestižní akci. Opět se prokázalo, že naši studenti dělají čest nejen naší škole, ale hlavně a především sami sobě. Všichni z naší delegace, jež v předchozím roce prokázala své jazykové schopnosti, dokázala přinášet argumenty a hlavně získat podporu na prosazení svých rezolucí, znovu ukázali, že máme proč být na ně hrdí. Tereza Turecká, Matěj Hošna, David Kukačka, Tomáš Hustoles a Pavel Bareš se i na mezinárodním poli ukázali v tom nejlepším možném světle. V pravdě multikulturní společnosti delegátů z více než třiceti zemí Evropy se hlavním tématem stalo překonávání kulturních rozdílností a hlavním symbolem istanbulské mosty mezi Evropou a Asií. Hlavně škarohlídové by si měli ještě jednou přečíst úvodní větu, za kterou se neskrývá oddych na pláži u moře, ale k prasknutí nabitý program hodný diplomata evropské země. Náročný a vyčerpávající teambuilding v mezinárodních comittee pokračoval ve vysilující comittee work, jejímž výsledkem se stala do posledních jazykových nuancí propracovaná rezoluce. Celodenní bouřlivá zasedání, opakující se attack speech a vyargumentované defend speech i výsledkem neočekávatelná hlasování zaplašily sebemenší pomyšlení na to, že na mezinárodní scéně jde jen o pohodlné vysedávání a popíjení kávy či čaje. Až poté, co skončia úmorná delegátská práce zbylo trochu času a sil na neformální rozhovory s novými známými z evropských zemí i z Turecka samotného. Na prohlídku kontrasty naplněného Města zbylo bohužel jen trochu času. Neznamená to však, že bychom si z Turecka odnášeli méně vzpomínek a zážitků i pocitů. 69th International Session of European Youth Parliament se v našich denících zapíše mezi neopakovatelné a nezapomenutelné okamžiky studia na střední škole. Nejen pro studenty, ale i pro učitelský doprovod byla istanbulská výprava opravdu přínosná. Ve špatnou náladou naplněné době totiž ukázala, že právě díky takovým studentům jako je Tereza, Matěj, David, Tomáš a Pavel má učitelská práce smysl!
22.04.2012, Jan Novák

Letní esteticko-výchovný kurz 2012

18. 4. 2012 pro všechny studenty Blažíčková Šárka

Letní esteticko-výchovný kurz 2012 se koná ve dnech 13. – 18. srpna v malebném údolí Sázavy. Přidejte se k nám, stále jsou ještě volná místa! Jedná se o tradiční, již mnoho let probíhající, pobyt se studenty a studentkami, kteří mají vztah k divadlu, hudbě a výtvarné činnosti. Kurz je otevřen dětem a dospívajícím všech ročníků osmiletého gymnázia a je založen na tvořivé práci zahrnující propojení všech tří uvedených složek při skupinovém zpracování daného tématu. Výsledkem jsou potom studentská autorská divadelní vystoupení, která účastníci v době kurzu společnými silami vytvoří, vyrobí si na ně kulisy, vymyslí k nim hudební doprovod, samozřejmě s ochotnou pomocí všech vyučujících. Celým kurzem vládně pohodová, ale zároveň tvořivá atmosféra a účastníci odjíždění spokojení, jak je ostatně znát i z příspěvků a fotografií, které si můžete prohlédnout na: http://www.kavalirka.cz/index.php?map=exkurze&idi=57#57
Více informací o přihlášení se do kurzu můžete získat v kabinetě estetické výchovy či na emailové adrese: luciematouskova@volny.cz. Těšíme se na nové tváře 

1. ročník máchovské pouti

12. 10. 2011 Členové Evropského klubu Blažíčková Šárka

Dne 8. října 2011 jsme se za časných ranních hodin setkali na nádraží, abychom odstartovali první ročník našeho putování po stopách Karla Hynka Máchy. Bohužel nám počasí nepřálo a naše odhodlání vydat se na sever Čech zhatil déšť i krutý nástup podzimu. Romantická duše všech účastníků se však nehodlala vzdát! I přes nepřízeň osudu jsme se rozhodli neopustit máchovský odkaz a v deštivém počasí se odvážili vydat probouzejícími se ulicemi Prahy, abychom si připomněli místa spojená s autorem Máje. Tam, kde běžně probíhají nevědomé davy turistů, jsme objevovali jindy opomíjená místa. Místo, kde se Mácha narodil, kde se poznal se svojí životní můzou a láskou Lory, kde ve svém temném pokoji sepsal tak známé verše i tam, kde odpočívá navěky, si budeme ještě dlouho pamatovat. Nejen nové poznatky se staly odměnou naší odvahy vydat se navzdory nepřízni počasí, ale také Praha tak, jak jí nikdo nezná a možná ani nepozná.

Beseda s ředitelkou Nového Prostoru a setkání s prodejcem

26. 5. 2011 Členové a přátelé EK Novák Jan

Každý z nás se nepochybně někdy setkal s prodejcem časopisu Nový Prostor. Abychom se dozvěděli něco více o tomto „street paperu“, pozvali jsme si na páteční odpoledne 29. 4. 2011 ředitelku občanského sdružení, které ho vydává. Společně s paní ředitelkou přišel také jeden z prodejců, abychom se mohli zeptat někoho přímo z praxe. Všem, kteří na toto setkání nepřišli, zbývá pouze litovat. V kratičké přednášce paní ředitelky jsme se totiž dozvěděli, jak byl Nový Prostor založen, jaké další „street papery“ fungují v různých zemích, s jakými problémy se při vydávání časopisu setkávají či jak a co provází činnost redaktorů Nového Prostoru. Následovala diskuse, v níž jsme se dozvěděli, kolik peněz je potřeba k přežití jednoho dne v Praze, jak se sestavuje titulní stránka Nového Prostoru, jak probíhá prodej časopisu nebo jaké důvody přivedou člověka k životu na ulici. Kdo měl někdy možnost dozvědět se o životě na ulici, o životních problémech, které se nemusí nikomu vyhnout, či o tom, že existují mezi bezdomovci lidé, kteří nejsou spokojení se svou situací a snaží se z ní aktivně dostat? Můžeme bez obav říct, že my už mezi tyto lidi patříme a pokaždé, když se setkáme s problémy, jež provázejí městský život, se budeme dívat jinýma očima.

Výprava do vydavatelství Ringier

20. 5. 2011 Členové EK a vážení hosté Blažíčková Šárka

Ani nesnesitelně horké počasí v pátek 22. 4. 2011 nás nedokázalo odradit. Vydali jsme se totiž do areálu bývalého holešovického pivovaru, kde sídlí vydavatelství Ringier Axel Springer. Své brány se nám odvážil otevřít největší vydavatel na českém trhu, který stojí za nejčtenějším a také nejprodávanějším titulem u nás, všem známým bulvárním deníkem Blesk. Vedle své vlajkové lodi má vydavatelství Ringier také další tituly, mezi které patří např. deníky Aha! či Sport, časopisy ABC, Blesk pro ženy, Reflex, Autotip, Svět motorů či Geo. Moderně upravené prostory, kde se za časů našich dědů vařil tekutý chléb, se přeměnily na redakce a namísto ležícího sladu v nich panuje čilý ruch. Postupně jsme prošli inzertní oddělení, kde nám byl objasněn rozdíl mezi prodejností a čteností, dozvěděli jsme se o internetové i tiskové reklamě, dalších způsobech inzerování, a dokonce jsme zjistili cenu celostránkové inzerce v denících Ringieru. Náš průvodce nás provedl celým vydavatelstvím, viděli jsme tedy práci redaktorů, editorů i grafiků, a dokonce jsme jako první nahlédli na stránky, které si lidé četli až následující ráno. Promluvili jsme se šéfredaktorkou časopisu Blesk pro ženy. Ptali jsme se na letní brigádu i novinářskou praxi a postupně jsme odkrývali svět, jenž se skrývá za stránkami novin. Na všechny naše otázky jsme dostali zasvěcenou odpověď, a proto se nemusíme obávat říct, že toto páteční odpoledne stálo za to.

Evropský klub k přípustnosti interupce

25. 3. 2011 Členové EK Novák Jan

Členové Evropského klubu hodlají k problému interupce povědět následující:

Veškerá diskuse o umělém ukončení těhotenství, která se vede v současné společnosti, se opírá o několik základních argumentů. Na jedné straně můžeme uvažovat o tom, zdali je ještě nenarozené dítě člověkem či nikoli. Z obou postojů vyplývají důležité argumenty pro i proti potratům. Z hodnoty „zachovat život“ je možné taktéž vyvodit několik důležitých argumentů. Může matka ještě nenarozeného dítěte přivést svého potomka na svět do prostředí, které mu nemůže zajistit důstojný život? Nebo se má řídit imperativem zachování rodu? Opět je zde možná dalekosáhlá diskuse. Zdali se u umělého přerušení těhotenství jedná o nepřirozený akt směřující proti přírodě samotné je obrovská otázka. Co však zde znamená pojem „přirozenost“? Nebylo by možné najít celou škálu nepřirozených lidských činností? Je potřeba si uvědomit, že lidé používající antikoncepci, také jednají „nepřirozeně“. Nejde tedy o akt srovnatelný s interupcí? V tomto ohledu je zvláštní, že interupce vyvolává psychické potíže, vede k závažným pocitům viny a výčitkám svědomí, zatímco používání antikoncepce je považováno za běžnou záležitost.

Všechna tato diskuse se však soustředí vždy a pouze na jednu stránku problému. Podle nás je interupce v současnosti obhajitelná. A to vzhledem k tomu, že neexistuje žádné absolutní právo. Naproti každému právu vzniká také povinnost, kterou na sebe někdo bere. Pokud tedy mluvíme o právu na život ještě nenarozených dětí, musíme se ptát, zdali jsou zde rodiče, kteří jsou ochotni převzít povinnost se o dítě starat. Proti každému právu tedy existuje závazek, který má někdo druhý dodržet. Z tohoto pohledu právo na život nevzniká jednoduše početím, ale tím, že rodiče převezmou na sebe povinnost se o dítě starat. Pokud tedy právě počatý plod nemá nikoho, kdo by převzal povinnosti vztahující se k jeho právu na život, je možné provést potrat.

Evropský klub k přímé volbě prezidenta

23. 3. 2011 Členové EK Novák Jan

Členové Evropského klubu dospěli v otázce přímé volby prezidenta k následujícímu:

Přímá volba prezidenta má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou přímé volby prezidenta je větší legitimita. Takový prezindent má pak větší podporu občanů. S tím souvisí i odpovědnost národa, který ho volí. Občané se chtějí větší měrou podílet na utváření státu. Tento model je hojně užívaný v demokratických státech celého světa včetně Slovenska nebo Polska. Při přímé volbě prezidenta bychom se také obešli bez zbytečných politických obstrukcí a trapasů. Abychom si uvědomili nevýhody přímé volby prezidenta, řekneme si výhody volby nepřímé. Nepřímá volba prezidenta je brzda proti veřejně známým osobnostem. Společnost je také chráněna před volební kampaní a volba nepodléhá krátkodobým náladám. Nepřímá volba je levnější, osvědčenější a v naší zemi má svoji tradici.

Za evropský klub: Ondřej Žalmánek

Návštěva JXD v GNK

15. 12. 2010 Přátelé Evropského klubu Blažíčková Šárka

V pátek 3.12. proběhla v naší aule beseda se známým novinářem a publicistou Jiřím X. Doležalem. Každý, kdo se zajímá o problémy spojené s marihuanou, nepochybně četl aspoň jeden z jeho článků.
Celou besedu začal úplně neformálně otázkou: „Kdo z vás by dokázal do neděle sehnat nějakou marihuanu?“ Poměrně velký počet rukou neudivil. Poté vyzval posluchače, aby vznášeli dotazy. Překvapily más jeho odpovědi i to, že na vše měl svůj střízlivý názor.
Ptali jsme se ho , co si myslí o legalizaci marihuany v České republice. Zda-li je pro, či proti. Odpověděl nám, že kompletní legalizace by nebyla Česku ku prospěchu, avšak jistým způsobem by tuto drogu zlegalizoval. Všechny radikální zastánce legalizace a občasné výletníky do Holandska překvapilo, když JXD uvedl, že by rozhodně nechtěl zavádět takzvané coffee shopy (kde se prodává a konzumuje marihuana), hlavně kvůli drogové turistice. Posunul by však hranici legální držení marihuany. JXD, sám abstinent, ostře vystupoval proti užívání a hlavně nadužívání alkoholu.
Jedním z témat, o kterých jsme si mimo jiné povídali, byl údajný ateismus Čechů. JXD připomněl, že se sice jako věřící národ nejevíme, protože se nehlásíme k zavedeným církvím. Poukázal ale na touhu Čechů po nadpřirozenu, kterou dokazuje nabídka různých kouzelníků, kartářek, věštkyň, apod..
Hovořili jsme i o současné kauze „WikiLeaks“ (únik informací z americké CIA), otázce amerického radarového systému v Brdech, kdy nám nám připomněl svou protestní hladovku, otázkách kolem velkého třesku, o práci v novinách a dalších problémech.
Vznášeli jsme také osobní dotazy, kupříkladu na jeho želvy či jeho incident s neonacisty.
Páteční odpoledne s JXD patřilo mezi ta příjemněji strávená a věnovaná diskusi o otázkách, které zajímají nejen širokou veřejnost, ale také každého z nás. Proto jsme za něj JXD vděční.

Návštěva v Maďarském kulturním středisku

13. 12. 2010 Členové EK Blažíčková Šárka

V pátek 10.12. se Evropský klub i přes chladné počasí vydal do Maďarského kulturního institutu s cílem bližšího pochopení problematiky slovensko – maďarských vztahů. Po příchodu do budovy institutu v Rytířské ulici jsme byli vřele uvítáni paní ředitelkou, která nás provedla všemi prostorami včetně knihovny maďarské i světové literatury a výstavní síně, kde jsou k vidění práce současných mladých maďarských umělců. Následovala poutavá a velmi obsáhlá přednáška zaměřená na vztahy Maďarska a Slovenska, která byla zajímavá i z jazykového hlediska – byla vedena ve slovenštině s občasnými českými dokonce maďarskými výrazy! Nakonec na odlehčení přišla řeč i na maďarskou kuchyni, která je prý velmi složitá na přípravu, ale stojí to za to.

Všechny srdečně zveme na další zajímavé akce EK

Zapsal: Jan Fiala

1  ...  7  8  9  10  11