Výprava do vydavatelství Ringier

20. 5. 2011 Členové EK a vážení hosté Blažíčková Šárka

Ani nesnesitelně horké počasí v pátek 22. 4. 2011 nás nedokázalo odradit. Vydali jsme se totiž do areálu bývalého holešovického pivovaru, kde sídlí vydavatelství Ringier Axel Springer. Své brány se nám odvážil otevřít největší vydavatel na českém trhu, který stojí za nejčtenějším a také nejprodávanějším titulem u nás, všem známým bulvárním deníkem Blesk. Vedle své vlajkové lodi má vydavatelství Ringier také další tituly, mezi které patří např. deníky Aha! či Sport, časopisy ABC, Blesk pro ženy, Reflex, Autotip, Svět motorů či Geo. Moderně upravené prostory, kde se za časů našich dědů vařil tekutý chléb, se přeměnily na redakce a namísto ležícího sladu v nich panuje čilý ruch. Postupně jsme prošli inzertní oddělení, kde nám byl objasněn rozdíl mezi prodejností a čteností, dozvěděli jsme se o internetové i tiskové reklamě, dalších způsobech inzerování, a dokonce jsme zjistili cenu celostránkové inzerce v denících Ringieru. Náš průvodce nás provedl celým vydavatelstvím, viděli jsme tedy práci redaktorů, editorů i grafiků, a dokonce jsme jako první nahlédli na stránky, které si lidé četli až následující ráno. Promluvili jsme se šéfredaktorkou časopisu Blesk pro ženy. Ptali jsme se na letní brigádu i novinářskou praxi a postupně jsme odkrývali svět, jenž se skrývá za stránkami novin. Na všechny naše otázky jsme dostali zasvěcenou odpověď, a proto se nemusíme obávat říct, že toto páteční odpoledne stálo za to.

Evropský klub k přípustnosti interupce

25. 3. 2011 Členové EK Novák Jan

Členové Evropského klubu hodlají k problému interupce povědět následující:

Veškerá diskuse o umělém ukončení těhotenství, která se vede v současné společnosti, se opírá o několik základních argumentů. Na jedné straně můžeme uvažovat o tom, zdali je ještě nenarozené dítě člověkem či nikoli. Z obou postojů vyplývají důležité argumenty pro i proti potratům. Z hodnoty „zachovat život“ je možné taktéž vyvodit několik důležitých argumentů. Může matka ještě nenarozeného dítěte přivést svého potomka na svět do prostředí, které mu nemůže zajistit důstojný život? Nebo se má řídit imperativem zachování rodu? Opět je zde možná dalekosáhlá diskuse. Zdali se u umělého přerušení těhotenství jedná o nepřirozený akt směřující proti přírodě samotné je obrovská otázka. Co však zde znamená pojem „přirozenost“? Nebylo by možné najít celou škálu nepřirozených lidských činností? Je potřeba si uvědomit, že lidé používající antikoncepci, také jednají „nepřirozeně“. Nejde tedy o akt srovnatelný s interupcí? V tomto ohledu je zvláštní, že interupce vyvolává psychické potíže, vede k závažným pocitům viny a výčitkám svědomí, zatímco používání antikoncepce je považováno za běžnou záležitost.

Všechna tato diskuse se však soustředí vždy a pouze na jednu stránku problému. Podle nás je interupce v současnosti obhajitelná. A to vzhledem k tomu, že neexistuje žádné absolutní právo. Naproti každému právu vzniká také povinnost, kterou na sebe někdo bere. Pokud tedy mluvíme o právu na život ještě nenarozených dětí, musíme se ptát, zdali jsou zde rodiče, kteří jsou ochotni převzít povinnost se o dítě starat. Proti každému právu tedy existuje závazek, který má někdo druhý dodržet. Z tohoto pohledu právo na život nevzniká jednoduše početím, ale tím, že rodiče převezmou na sebe povinnost se o dítě starat. Pokud tedy právě počatý plod nemá nikoho, kdo by převzal povinnosti vztahující se k jeho právu na život, je možné provést potrat.

Evropský klub k přímé volbě prezidenta

23. 3. 2011 Členové EK Novák Jan

Členové Evropského klubu dospěli v otázce přímé volby prezidenta k následujícímu:

Přímá volba prezidenta má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou přímé volby prezidenta je větší legitimita. Takový prezindent má pak větší podporu občanů. S tím souvisí i odpovědnost národa, který ho volí. Občané se chtějí větší měrou podílet na utváření státu. Tento model je hojně užívaný v demokratických státech celého světa včetně Slovenska nebo Polska. Při přímé volbě prezidenta bychom se také obešli bez zbytečných politických obstrukcí a trapasů. Abychom si uvědomili nevýhody přímé volby prezidenta, řekneme si výhody volby nepřímé. Nepřímá volba prezidenta je brzda proti veřejně známým osobnostem. Společnost je také chráněna před volební kampaní a volba nepodléhá krátkodobým náladám. Nepřímá volba je levnější, osvědčenější a v naší zemi má svoji tradici.

Za evropský klub: Ondřej Žalmánek

Návštěva JXD v GNK

15. 12. 2010 Přátelé Evropského klubu Blažíčková Šárka

V pátek 3.12. proběhla v naší aule beseda se známým novinářem a publicistou Jiřím X. Doležalem. Každý, kdo se zajímá o problémy spojené s marihuanou, nepochybně četl aspoň jeden z jeho článků.
Celou besedu začal úplně neformálně otázkou: „Kdo z vás by dokázal do neděle sehnat nějakou marihuanu?“ Poměrně velký počet rukou neudivil. Poté vyzval posluchače, aby vznášeli dotazy. Překvapily más jeho odpovědi i to, že na vše měl svůj střízlivý názor.
Ptali jsme se ho , co si myslí o legalizaci marihuany v České republice. Zda-li je pro, či proti. Odpověděl nám, že kompletní legalizace by nebyla Česku ku prospěchu, avšak jistým způsobem by tuto drogu zlegalizoval. Všechny radikální zastánce legalizace a občasné výletníky do Holandska překvapilo, když JXD uvedl, že by rozhodně nechtěl zavádět takzvané coffee shopy (kde se prodává a konzumuje marihuana), hlavně kvůli drogové turistice. Posunul by však hranici legální držení marihuany. JXD, sám abstinent, ostře vystupoval proti užívání a hlavně nadužívání alkoholu.
Jedním z témat, o kterých jsme si mimo jiné povídali, byl údajný ateismus Čechů. JXD připomněl, že se sice jako věřící národ nejevíme, protože se nehlásíme k zavedeným církvím. Poukázal ale na touhu Čechů po nadpřirozenu, kterou dokazuje nabídka různých kouzelníků, kartářek, věštkyň, apod..
Hovořili jsme i o současné kauze „WikiLeaks“ (únik informací z americké CIA), otázce amerického radarového systému v Brdech, kdy nám nám připomněl svou protestní hladovku, otázkách kolem velkého třesku, o práci v novinách a dalších problémech.
Vznášeli jsme také osobní dotazy, kupříkladu na jeho želvy či jeho incident s neonacisty.
Páteční odpoledne s JXD patřilo mezi ta příjemněji strávená a věnovaná diskusi o otázkách, které zajímají nejen širokou veřejnost, ale také každého z nás. Proto jsme za něj JXD vděční.

Návštěva v Maďarském kulturním středisku

13. 12. 2010 Členové EK Blažíčková Šárka

V pátek 10.12. se Evropský klub i přes chladné počasí vydal do Maďarského kulturního institutu s cílem bližšího pochopení problematiky slovensko – maďarských vztahů. Po příchodu do budovy institutu v Rytířské ulici jsme byli vřele uvítáni paní ředitelkou, která nás provedla všemi prostorami včetně knihovny maďarské i světové literatury a výstavní síně, kde jsou k vidění práce současných mladých maďarských umělců. Následovala poutavá a velmi obsáhlá přednáška zaměřená na vztahy Maďarska a Slovenska, která byla zajímavá i z jazykového hlediska – byla vedena ve slovenštině s občasnými českými dokonce maďarskými výrazy! Nakonec na odlehčení přišla řeč i na maďarskou kuchyni, která je prý velmi složitá na přípravu, ale stojí to za to.

Všechny srdečně zveme na další zajímavé akce EK

Zapsal: Jan Fiala

Pereme se s Thálií

6. 12. 2010 Zájemci o kulturní vyžití Blažíčková Šárka

Studenti našeho gymnázia se dne 28. listopadu zúčastnili sedmého ročníku nesoutěžní přehlídky vybraných divadelních souborů pražských gymnázií - Pereme se s Thálií - v divadle Na Prádle. Studenti vystoupili s hudebně-dramatickým pásmem Rychlokurz Shakespeara pro pohodlné studenty, které vzniklo na letním Esteticko-výchovném kurzu. Představení plné zábavných dramatizací inspirovaných dílem W. Shakespeara, hudebních čísel a tance zhlédlo mnoho diváků z řad rodičů, příbuzných, kamarádů a vyučujících našeho gymnázia.
Moc vám všem děkujeme za vaši podporu a přízeň!

Účast členů EK na workshopu studentského summitu

13. 11. 2010 Členové EK Novák Jan

Po absolvování přijímacího řízení bylo nakonec rozhodnuto, že se členové EK zúčastní prestižního Studentského summitu a konkrétně Modelu OSN, kde budou zastupovat delegaci Irska. Tento summit si klade za cíl vzdělávat středoškolské studenty v oblasti mezinárodních vztahů a snaží se o rozvoj argumentačních a vyjednávacích schopností. V sobotu 6.11. se uskutečnil úvodní workshop, kterého se zúčastnili i členové EK. Během workshopu vystoupilo několik vzácných hostů včetně bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidly a přední české politoložky Vladimíry Dvořákové. V rámci projektu se budou konat ještě další čtyři workshopy a závěrečný čtyřdenní summit, kde si delegáti za jednotlivé státy vyzkouší, jaké je to být v kůži opravdového diplomata. Účast v tomto projektu je obrovským úspěchem, který dokazuje, že členství v EK skutečně má smysl!
Zprávu sepsal: Jan Fiala

Úspěchy hned na začátku školního roku

26. 10. 2010 Členové EK Novák Jan

Poté, co se začaly pomalu rozbíhat aktivity Evropského klubu, zaznamenali naši studenti první úspěch. Bez obav můžeme být hrdí na to, že skupinka studentů pravidelně navštěvujících setkání Evropského klubu byla vybrána jako reprezentant Irska ve studentském modelu OSN, který jim otevře nejen široké možnosti, jak uplatnit své komunikační dovednosti, ale také jim umožní seznámit se s diplomatickou prací a poskytne jim příležitost poznat různé osobnosti společenského života a v neposlední řadě také studenty dalších škol. Doufám, že k úspěchu přistoupí všichni s náležitou pokorou a pracovistostí!
Za Evropský klub Jan Novák.

Celibát a současnost

17. 5. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Výsledek diskuse členů Evropského klubu k problému celibátu:

Celibát a současnost – jde to k sobě ?
Celibát (z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný) je závazek žít bez manželství, případně též bez pohlavních styků. Celibát je tradičně spjat s mužským i ženským mnišstvím (v různých světových náboženstvích, nejen v křesťanství) a některými řeholemi. Zajímavé je, že de facto celibát platil kromě funkce v církvi i v různých společenských funkcích. Příkladem může být zákaz manželství pro učitelky, který u nás platil až do začátku 20. století. Důvodem byl fakt, že tehdy bylo manželství chápáno jako sociální zabezpečení ženy a zároveň měla žena za povinnost starat se o rodinu, což se neslučovalo s prací učitelky. V postoji k celibátu se odlišují i jednotlivé církve. Zatímco římskokatolická církev vyžaduje celibát u všech (včetně kněží - až od 12.st.), naopak protestantské církve povolují kněžím manželství, ovšem vyšší funkce, jako např. biskup, jsou spjaty s celibátem. Ortodoxní církev má také odlišný postoj. Umožňuje sice kněžím oženit se, ale pouze do té doby, než jsou vysvěceni. Ve většině ostatních náboženství se také objevuje nějaká forma celibátu.
V současnosti se v souvislosti s církví a také s celibátem vyvstávají určité otázky. Spekuluje se například o tom, zda má celibát přímou souvislost s deviantním chováním některých mnichů a kněží a s nedávnými církevními skandály. Samozřejmě nelze soudit celou církev za chování jen malé skupiny, ale na druhou stranu to zas není tak malá skupina církevních hodnostářů, kteří mají něco společného se zneužíváním dětí. Pravděpodobně tu tedy přece jen nějaká souvislost je. Otázkou ovšem je: Jaká? Vytváří snad celibát a sexuální odříkání v lidech deviantní chování nebo snad lidé tohoto typu službu v církvi přímo vyhledávají anebo je to opravdu náhoda?
V souvislosti s tím se nabízí další otázka: Jaký je skutečný význam celibátu? Tradičním důvodem je maximální oddanost bohu a službě lidem, ale jsou tu i jiné možné důvody, které jsou mnohem pragmatičtější a které minimálně přispěly k zavedení celibátu i u obyčejných kněží. Jedním z nich je obava o církevní majetek. Církev byla vždy velmi bohatá a v případě, že by se kněz oženil a měl potomky, byl pravděpodobně z důvodu zajištění svých potomků nucen rozdělit majetek náležející k jeho farnosti. Ve skutečnosti to vedlo k tomu, že mnozí kněží měli své vlastní kurtizány a vedli poměrně nemravný život. Dalším možným vedlejším důvodem mohla být snaha jasně se vymezit od východní církve. V souvislosti s tím je zajímavé zamyslet se nad tím, zda by celibát mohl být zaveden pro vysoké společenské a politické funkce. Jednoznačné je, že někteří politici by celibát zřejmě nevydrželi. Na druhou stranu je však dobré si v této souvislosti uvědomit, že veřejná funkce, která s sebou nese určité poslání, může být také chápána jako řehole - neslučuje se s rodinným životem. Samozřejmě je to velice sporné, protože například v protestantských církvích a v řeckokatolické církvi má rodina, a zejména manželka duchovního, velký význam nejen pro samotného kněze, ale i částečně pro fungování farnosti.
Má tedy v dnešní době celibát nějaký význam anebo jde pouze o přežitek zkostnatělé církve? V současnosti i někteří katolíci otevřeně hovoří o zrušení celibátu. Mají pádné argumenty: celibát odrazuje mladé kandidáty na kněze, celibát má spojitost s deviantním chováním, jde o přežitek poškozující samotnou církev. Na druhou stranu je však nutné chápat, že církev se chce držet tradic a má a vždy měla svůj konzervativní postoj a že něco, co fungovalo přes tisíc let je těžké změnit. Je opravdu těžké odhadnout, zda celibát přetrvá nebo bude v budoucnosti zrušen nebo bude pouze dobrovolný.

Jako zpravodaj zpracoval: Jan Fiala
Přítomní členové: Ondřej Žalmánek, Jan Novák, Iveta Frydrychová, Jan Fiala

Exkurze Evropského klubu v budově Českého rozhlasu 14. 5. 2010

17. 5. 2010 Členové Evropského klubu Novák Jan

Páteční odpoledne patřilo opět Evropskému klubu. Tentokrát jsme se i přes nepřízeň počasí vydali do studiového komplexu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech. Jeho brány nám otevřel dlouholetý redaktor tamější redakce. Na vlastní oči jsme viděli, jak se prvorepubliková konstruktivistická architektura hlavní budovy ČRo potkává s moderní dostavbou a moderní vysílací technikou. Mohli jsme posoudit prvorepublikový design a zároveň vidět na vlastní oči, jaká moderní architektonická řešení vyžaduje budova umístěná nad hlučnou drahou metra a železnice. To pro milovníky architektury a designu.
Ti, kteří se zajímají o moderní záznamovou a hudební techniku, se seznámili s přenosovým vozem, studiovým vybavením a viděli na vlastní oči střih zvukového záznamu. Někteří si dokonce vyzkoušeli roli rozhlasových zprávařů přímo ve studiu. Zatímco jsme se seznamovali s fungováním pracoviště režie, živé rozhlasové vysílání bylo v plném proudu.
Evropský klub má ve svých řadách také milovníky historie. Ti už vůbec nepřišli zkrátka. Po prohlídce historických přijímačů zvuku se mohli seznámit s rolí rozhlasu na významných křižovatkách naší moderní historie. Informace, dojmy a zkušenosti nejsou zdaleka jediným, co si z naší exkurze odnášíme. Z řeči našeho průvodce jsme totiž pochytili několik výrazů rozhlasového slangu. Od této chvíle už nebudeme nesměle zírat, když někdo vysloví výrazy jako „kašlátko“, „oprc“ či „ficka“.

Zprávu sepsal: Jan Novák

1  ...  7  8  9  10