RNDr. Alena Charvátová

Zkratka v rozvrhu: Cha

Email: charvatova.alena@kavalirka.cz

Aprobace: Fyzika (Fy), Informatika (In), Matematika (M)