Mojmír Kittler

Zkratka v rozvrhu: Ki

Email: kittler.mojmir@kavalirka.cz

Aprobace: Informatika (In)