Mgr. Hedvika Nevečeřalová

Zkratka v rozvrhu: Ne

Email: neveceralova.hedvika@kavalirka.cz

Aprobace: Český jazyk (Čj), Výchova k občanství (Ov), Občanský a společenskovědní základ (ZSV)

Třídní učitel 2.A