Mgr. Jana Volfová

Zkratka v rozvrhu: Vo

Email: volfova.jana@kavalirka.cz

Aprobace: Výchova k občanství (Ov), Občanský a společenskovědní základ (ZSV), Informatika (In)