ZÁČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

27. 8. 2021 Josef Růžička

Vážení rodiče a milí žáci, těšíme se na viděnou ve středu 1. 9. 2021.

Pro primy začíná první školní den v 8 hod. v amfiteátru školy slavnostním zahájením a představením profesorského sboru. Ostatní žáci školy začínají v 8:45. Konec "vyučování" prvního dne je v 11:30 hod.

Jako všechny školy jsme i my vázáni povinností třech kontrolních testování ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021.

Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, testování se netýká žáků, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. K doložení lze použít např. aplikaci Tečka.

Pro první testování budou použity neinvazivní testy pro odběr z nosu, jako tomu bylo na jaře loňského školního roku (antigenní testy Sejoy). Informace k druhému a třetímu testování včas upřesníme.

V případě odmítnutí kontrolních testování (nevztahuje se žádná z výše uvedených výjimek) je stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole atd. viz mimořádné opatření MZČR a metodika MŠMT.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem úspěšný start nového školního roku.

Podzimní termín maturitních zkoušek

23. 8. 2021 Josef Růžička

6. září 2021

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN JE OD 9 DO 14 HODIN

29. 6. 2021 Josef Růžička

Přejeme pohodové a příjemné léto!

25. 6. 2021 Našim žákům i rodičům Josef Růžička

Těšíme se v září na viděnou v plné síle a ve zdraví :-)

Burza učebnic

24. 6. 2021 Absolventům a žákům vyššího gymnázia Jaroslava Šťastná

Druhé kolo burzy učebnic se uskuteční 2.9.2021 v 9.30 hod. v aule školy.

KAPACITA NOVÝCH PRIM JE NAPLNĚNA

21. 6. 2021 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče, milí uchazeči,

kapacita nových prim je naplněna a již nepředpokládáme, že dojde k navyšování počtu přijímaných žáků.

Všem děkujeme za spolupráci a hlavně za trpělivost. Čára se letos zastavila na 110. místě.

Přijímací řízení je bohužel často "běh na dlouhou trať".

Přejeme příjemné léto!

PŘIJÍMAČKY - odvolání AKTUÁLNĚ

11. 6. 2021 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče,

dnes jsme kontaktovali poslední uchazeče, kteří mohou být přijati na základě odvolání.

Je však ale možné, že se někteří z nich ještě rozhodnou na naše gymnázium nenastoupit. Pokud se tak stane, budeme pokračovat v kontaktování dalších uchazečů v rámci pořadí.

Bohužel tuto situaci nemůžeme významně urychlit, je nám líto.

Děkujeme za pochopení.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

8. 6. 2021 Rodičům a žákům školy Josef Růžička

Dovolujeme si vás informovat, že v průběhu června probíhají volby do školské rady GNK.

PŘIJÍMAČKY - autoremedura

7. 6. 2021 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče,

dnes jsme oslovili "první vlnu" uchazečů, kteří jsou přijati autoremedurou, tedy na místa neodevzdaných zápisových lístků.

Bohužel ještě běží relativně velké množství lhůt pro odvolání proti rozhodnutím, která nebyla doposud doručena.

V druhé polovině tohoto týdne budeme pokračovat v kontaktování dalších uchazečů v pořadí.

Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení!

PŘIJÍMAČKY - odvolání a zápisové lístky

1. 6. 2021 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče,

tento pátek 4. 6. končí lhůta pro odevzdání zápisových lístků.

V týdnu od 7. 6. bychom již zhruba měli vědět, kam se nám posune "čára" pro přijetí v rámci odvolání (autoremedury).

Definitivně však budeme vědět až po výsledcích náhradního termínu, které CERMAT uvolní 14. 6.

Aktualizované pořadí zveřejníme nejpozději 16. 6. v závislosti na procesních povinnostech vázaných na správní řád.

Děkujeme za pochopení!

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: ruzicka.josef@kavalirka.cz

1  2  3  4  ...  92