Přijímačky - rozhodnutí o nepřijetí

24. 5. 2021 Nepřijatým uchazečům Josef Růžička

Vážení rodiče,

velmi se omlouváme, ale kvůli technickým problémům budeme rozhodnutí o nepřijetí rozesílat poštou v úterý 25. 5. 2021.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

VÝSLEDKY - PŘIJÍMAČKY 2021

21. 5. 2021 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

Výsledky přijímacích zkoušek naleznete zde.

Návrat do školy v pondělí 24. 5. 2021

20. 5. 2021 Žákům vyššího gymnázia Josef Růžička

Od pondělí 24. 5. 2021 začíná opět plná prezenční výuka žáků vyššího gymnázia.

Sledujte rozvrhy v Bakalářích a věnujte pozornost informacím ohledně Covid-19 testování apod., které vám přijdou do školních e-mailů.

Těšíme se na viděnou!

VÝUKA OD PONDĚLÍ 17. 5. 2021

12. 5. 2021 Rodičům a žákům školy Josef Růžička

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 začíná plná prezenční výuka pro celé nižší gymnázium.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (naleznete v Bakalářích).

PCR testování, které i nadále vyhodnocuje EUC Laboratoř s.r.o., bude opět probíhat odběrem ze slin 1x za 14 dní (tuto možnost testování máme bohužel časově omezenou).

Vyšší gymnázium zatím ještě zůstává na distanční výuce (podle informací v mediích je reálný návrat do školy 24. 5. 2021 - budeme vás informovat).

Bližší informace naleznete ve školních e-mailech a u TU.

Těšíme se na viděnou!

ROTACE A TESTOVÁNÍ OD 10. 5. 2021

7. 5. 2021 Rodičům a žákům školy Vedení GNK

Vážení rodiče,

dle včerejšího pokynu zřizovatele se bude od pondělí 10. 5. provádět testování žáků ve škole pomocí PCR testů ze slin.

Testování bude prováděno jednou týdně v pondělí ve spolupráci s EUC Laboratoře, s. r. o.

Bližší informace byly zaslány do vašich emailových schránek.

Stále platí možnost využití testování v laboratoři, s jehož výsledkem, ne starším 48 hodin, se Vaše dítě ve škole prokáže, popřípadě potvrzení od lékaře o prodělané nemoci Covid-19 max. 90 dní od pozitivního testu – viz informace v e-mailech od TU.

V rotační výuce i nadále pokračuje pouze nižší gymnázium. Do školy tak přijdou třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.C. Ostatní třídy zůstávají v režimu distanční výuky. Rozvrh platný od 10. 5. najdete v Bakalářích.

Zároveň připomínáme, že od 10. 5. se opět začne vyučovat tělesná výchova pouze ve venkovních prostorách. Přizpůsobte prosím oblečení na TV aktuálnímu počasí.

Děkujeme všem za spolupráci a pochopení.

NÁVRAT DO ŠKOLY OD PONDĚLÍ 3. 5. 2021 - NIŽŠÍ GYMNÁZIUM - ROTAČNÍ

29. 4. 2021 pro nižší gymnázium Josef Růžička

Vážení rodiče, milí žáci,

podle již oficiálních informací přecházejí třídy nižšího gymnázia na rotační výuku od pondělí 3. 5. 2021.

Příští týden tak přijdou do školy třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B. Ostatní třídy zůstávají v režimu distanční výuky.

Rozvrh platný od 3. 5. najdete v Bakalářích. Prostudujte si prosím všichni svůj rozvrh důkladně, mohlo v něm dojít ke změně.

UPOZORŇUJEME, ŽE VE DNECH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (5.-6. 5. 2021) BUDE VÝUKA PROBÍHAT SAMOSTUDIEM.

Testování bude probíhat v souladu s platnými opatřeními a dle pokynu k testování na GNK (viz níže). Věnujte mu prosím maximální pozornost.

V příštím týdnu bude druhým testovacím dnem pátek 7. 5. 2021, a to z důvodu konání přijímacích zkoušek.

Prozatím škola disponuje tímto druhem antigenních testů: LEPU

Později budou následovat tyto: Singclean

Zároveň se obnovuje provoz školní jídelny, žáci jsou automaticky na obědy přihlášeni. S rozpisy vás seznámí vaši třídní.

Užitečné odkazy:

testování – pro rodiče

testování – pro žáky

FAQ

aktuální opatření – covid.gov.cz

POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA GYMNÁZIU NAD KAVALÍRKOU

1. Testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. V tyto dny je škola otevřena již od 7.15. Pokud se žák tyto dny prezenční výuky neúčastní, je testován ihned v den, kdy se do školy dostaví.

2. Pokud začíná výuka později, testování začíná vždy 30 minut před začátkem vyučovací hodiny za stejných pravidel.

3. Po příchodu ke škole projdete vrátnicí za dodržení všech již známých hygienických opatření, kde se dozvíte testovací učebnu.

4. "Čipnete si", jdete se přezout a pak se přes první mezipodlaží odeberete do přidělené testovací učebny v L křídle budovy.

5. V příslušné testovací učebně obdržíte od dozírajícího pracovníka (dále jen DP) testovací sadu, usednete na vyznačené místo a podle návodu se otestujete. DP mu může pomoci radou, avšak samotný stěr neprovádí!

6. Po uplynutí vyhodnocovací doby odevzdáte test DP a vyslechnete výsledek, který je DP zaznamenán.

7. Pokud je test negativní, můžete odejít do své třídy, kde se připravíte na výuku, která začíná v 7.50, pokud není rozvrhem stanoveno jinak. Jestliže je test pozitivní, budete izolován v určené místnosti na škole, kde DP zařídí vše potřebné k všemu urychlenému opuštění školy.

Obecné pokyny

- Tento postup při testování i ostatní pokyny k této problematice vycházejí z vládních nařízení, která jsou pro školu povinná, a škola je pouze konkretizuje na základě svých provozních podmínek.

- Všechny situace vyplývající z výsledku testu, jak pro testovaného, tak i ostatní žáky, vycházejí z platných pokynů MZd, MŠMT i KHS.

- Předpokládáme, že zákonní zástupci a zletilí žáci již doma sami vyhodnotí, jestli žák školy nepředstavuje potenciální ohrožení kolektivu.

- Odmítnutí testování ze strany žáka nebo jeho zákonných zástupců znamená, že žák se prezenční výuky nemůže zúčastnit, ale škola nemá povinnost mu tuto výuku nahradit distanční formou.

- Platnost tohoto dokumentu je časově omezena trváním vládních protiepidemických opatření. Těšíme se na viděnou!

LK Schladming 2022

22. 4. 2021 studentům Jana Vašková

Více informací zde

POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

22. 4. 2021 Pro uchazeče Josef Růžička

Vážení rodiče,

pozvánky k přijímací zkoušce jsme odesílali v pondělí 19. 4. v odpoledních hodinách.

Pokud Vám pozvánka nedorazí do konce týdne, ozvěte se nám na email ruzicka.josef@kavalirka.cz a domluvíme se na dalším postupu.

Děkuji a přeji klidné dny!

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - vstup do budovy školy

12. 4. 2021 Uchazečům o studium Josef Růžička

Vážení rodiče,

jistě jste byli vaší ZŠ informováni o podmínkách vstupu do budovy našeho gymnázia v den přijímací zkoušky (bez příznaků onemocnění COVID-19 a doložení negativního výsledku testu, včetně dalších náhradních dokladů).

Bez splnění těchto podmínek (dle platných opatření), nebude možné uchazeče k přijímací zkoušce pustit.

Dále upozorňujeme, že naše gymnázium nebude provádět testování uchazečů.

Veškeré informace k organizaci přijímacího řízení vám přijdou v pozvánce, které budeme rozesílat poštou v týdnu od 19. 4. 2021.

Přikládáme odkaz na Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021, týkající se povinnosti testování uchazečů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přejeme všem pevné nervy a zdraví.

Pozvánky k přijímacím zkouškám

16. 3. 2021 Uchazečům o studium Josef Růžička

Vážení rodiče, milí uchazeči,

termíny přijímacích zkoušek na víceletých gymnáziích jsou posunuty na 5. a 6. 5. 2021.

Pozvánky s podrobnými informacemi budeme odesílat poštou na adresy, které jste uvedli v přihlášce (případně do datových schránek fyzických osob) nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

Děkujeme za pochopení!

Přejeme pevné zdraví a mnoho sil v příštích týdnech přípravy.

1  2  3  4  5  ...  92