DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY

Sportovní kroužky

15. 9. 2021 žákům nižšího gymnázia Renata Mrázová

Studenti nižšího gymnázia se mohou hlásit na sportovní kroužky (fotbal, florbal). Zájemci se mohou zapisovat na nástěnce naproti dolní TV.

Testování Covid-19 je prozatím ukončeno

9. 9. 2021 Josef Růžička

Vážení rodiče, milí žáci,

dle pokynu MŠMT končí dnešním dnem povinnost screeningového testování ve školách.

O případných změnách vás budeme včas informovat.

Vše bude záležet na aktuální epidemické situaci.

Maturitní ples - Velký sál Lucerny

2. 9. 2021 všem studentům Libor Sládek

Výborně - podařilo se! 25. maturitní ples se koná ve čtvrtek 9.9. 2021 od 19 hod.

Platba ISIC karty a známky

1. 9. 2021 všem studentům a rodičům Jitka Kudláčková

Platba v termínu 1. - 15.9.2021 na účet Spolku přátel GNK č.ú.: 504604/5500 (Raiffeisenbank) variabilní symbol (VS): datum narození (rokměsícden např. 19930419) specifický symbol (SS): 21 Informace/zpráva pro příjemce: ISIC/příjmení a jméno žáka

ZÁČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

27. 8. 2021 Josef Růžička

Vážení rodiče a milí žáci, těšíme se na viděnou ve středu 1. 9. 2021.

Pro primy začíná první školní den v 8 hod. v amfiteátru školy slavnostním zahájením a představením profesorského sboru. Ostatní žáci školy začínají v 8:45. Konec "vyučování" prvního dne je v 11:30 hod.

Jako všechny školy jsme i my vázáni povinností třech kontrolních testování ve dnech 1., 6. a 9. 9. 2021.

Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, testování se netýká žáků, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. K doložení lze použít např. aplikaci Tečka.

Pro první testování budou použity neinvazivní testy pro odběr z nosu, jako tomu bylo na jaře loňského školního roku (antigenní testy Sejoy). Informace k druhému a třetímu testování včas upřesníme.

V případě odmítnutí kontrolních testování (nevztahuje se žádná z výše uvedených výjimek) je stanovena povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole atd. viz mimořádné opatření MZČR a metodika MŠMT.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem úspěšný start nového školního roku.

Podzimní termín maturitních zkoušek

23. 8. 2021 Josef Růžička

6. září 2021

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN JE OD 9 DO 14 HODIN

29. 6. 2021 Josef Růžička

Přejeme pohodové a příjemné léto!

25. 6. 2021 Našim žákům i rodičům Josef Růžička

Těšíme se v září na viděnou v plné síle a ve zdraví :-)

Burza učebnic

24. 6. 2021 Absolventům a žákům vyššího gymnázia Jaroslava Šťastná

Druhé kolo burzy učebnic se uskuteční 2.9.2021 v 9.30 hod. v aule školy.

KAPACITA NOVÝCH PRIM JE NAPLNĚNA

21. 6. 2021 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče, milí uchazeči,

kapacita nových prim je naplněna a již nepředpokládáme, že dojde k navyšování počtu přijímaných žáků.

Všem děkujeme za spolupráci a hlavně za trpělivost. Čára se letos zastavila na 110. místě.

Přijímací řízení je bohužel často "běh na dlouhou trať".

Přejeme příjemné léto!

1  2  3  4  5  ...  93