Informatika

Informace o předmětu

Když se řekne informatika, většina našich studentů si představí učebnu informatiky a boj o výhodná místa u počítačů o přestávkách a po vyučování. Málokdo si ale vybaví hodiny prosezené při vyučování tohoto předmětu. A podle mého je to tak správně. Jsme rádi, že počítač, jako každodenní pomocník, usnadňuje našim studentům práci v přípravě na jiné předměty. Studenti zpracovávají mnoho referátů, prezentací, grafů a podobných dokumentů do jiných předmětů, a ani si neuvědomují, že vlastně zužitkovávají vědomosti a dovednosti získané při Informatice.

Pojďme trochu počítat: v každém školním roce se studenti učí Informatiku přibližně 30 týdnů, v primě, sekundě, kvintě a sextě po dvou vyučovacích hodinách týdně, v tercii a kvartě po jedné hodině týdně. Celkem tedy studenti „odsedí“ u počítače ve škole 300 hodin. 300 hodin výuky, tréninku a práce na počítači. A ti, kteří patří do přírodovědné větve, ještě o další dvě hodiny týdně v septimě navíc. Když k tomu přidáme čas, který studenti stráví u počítače doma, vyjde jistě úctyhodné číslo!

Těší nás, že počítač je samozřejmým nástrojem v každodenním životě studentů i učitelů. Tak jak to má být, ustupují ty krabice do pozadí (pod stůl), zvětšuje se monitor a uživatel je vtažen do informačního prostoru, doslova světového. Už se nám podařilo přesvědčit mnohé, že pojetí internetu, jako soustavy propojených počítačů je zastaralé a pro běžného uživatele celkem k ničemu. Jde přece o ten informační prostor, prostě o informace, ať jsou kdekoli.

Nelze, ale zapomínat na všechny ty bedny, programy a další prostředky z hlediska peněz! A tady je boj krutý a ne vždy vítězný. Naštěstí se občas podaří najít pochopení u sponzorů. Také naše ministerstvo konečně uznalo potřeby i těch, kteří nečekali a snažili se ještě dříve, než se to stalo povinností.

Pro jakousi orientaci: ve škole máme tři pracoviště pro studenty se 40 počítači, další počítače jsou v odborných a kmenových učebnách a v kabinetech - všechny jsou kvalitně připojeny k internetu. Dále používáme tiskárny, skenery, digitální fotoaparáty, kameru... To vypadá hezky i prozíravě, ale je dlužno konstatovat, že třetina počítačů je už starších než 5 let a nám nezbývá, než se občas „poprat“ se zastarávající technikou.

Při výuce Informatiky se snažíme co nejvíce využívat vědomosti a aktivity studentů jak při společné, tak i při samostatné práci (ročníkové projekty). Zařazujeme vhodné úlohy související s ostatní výukou nebo školními aktivitami, podporujeme vzájemnou spolupráci. Vedeme k využívání výukových programů. Studenti se mají možnost zúčastnit řady soutěží.

Informatické prostory jsou tradičně celoročně „výstavní síní“ našich malířů (výtvarníků) vedených profesorkami výtvarné výchovy. A je moc užitečný a působivý ten kontrast a soulad pohledů na svět přes počítač a mimo něj.

Chtěli bychom, aby „informatický kout školy“ rozhodně nebyl zapomenutý, vždyť do něj vede nejen „dálnice z venku“, ale i spousty cestiček z nitra školy. Slovy našeho kolegy Mojmíra Kittlera: „Přijďte pobejt!“

Za VO Mgr. Šárka Blažíčková
FotogalerieUčitelé

RNDr. Alena Charvátová

Mgr. Jana Volfová

RNDr. Olga Švábová