Španělský jazyk

Informace o předmětu

Výuka španělského jazyka probíhá od sekundy. Na nižším stupni gymnázia je časová dotace dvě hodiny týdně. Na vyšším stupni probíhá výuka celkem čtyři hodiny týdně, z nichž jedna nebo dvě hodiny týdně je formou konverzace s rodilým mluvčím.

Výuka probíhá podle třídílné učebnice Aventura, která je svou rozmanitostí a tématy uzpůsobena věku studentů. V hodinách pracujeme i s dalšími obrazovými, zvukovými a textovými materiály. Samozřejmostí je pravidelné využívání moderních technologií.

Každoročně dosahují naši studenti výborných výsledků v soutěžích ve španělském jazyce. Kromě soutěží studenti pravidelně navštěvují divadelní představení a kulturní pořady spojené se španělskou kulturou.

Studentům je k dispozici i speciální webová stránka www.spanelstinanadkavalirkou.webnode.cz, kde studenti najdou nejrůznější informace a aktuality týkající se španělsky mluvícího svět. Zároveň je tu mnoho odkazů na interaktivní španělské stránky, kde si mohou procvičit a zábavnou formou ověřit své znalosti španělštiny. Velmi nápomocná je tato stránka rovněž maturantům, kteří zde najdou užitečné odkazy a materiály k jednotlivým maturitním tematickým okruhům.

Za VO PhDr. Andrea Alon
Učitelé

PhDr. Andrea Alon