Anglický jazyk

Informace o předmětu

Anglický jazyk provází naše žáky po celou dobu studia. Žáci prvního ročníku jsou na základě vstupního testu rozděleni do dvou různě pokročilých skupin. V průběhu studia může vyučující navrhnout přeřazení žáka do druhé skupiny.

Vyučujeme podle řady učebnic nakladatelství Cambridge pro přípravu na mezinárodně platné zkoušky University of Cambridge Esol Examinations (KET, PET, FCE, CAE).

obrazky/predmety/AJ1.jpg

Výuku doplňujeme četbou časopisů Hello a Bridge a knih v angličtině. K procvičení a doplnění učiva využíváme počítačovou a jazykovou učebnu. Starší studenti mají možnost navštěvovat dvouhodinové semináře anglického jazyka.

Většina našich absolventů dosahuje úrovně B2 Evropského referenčního rámce. V minulém školním roce složilo třicet studentů oktáv zkoušku CAE. Získali tak certifikát na úrovni C1 (mnozí i C2). Vzhledem k novým pravidlům stanoveným MŠMT jim byly tyto certifikáty uznány jako náhrada profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Mladší studenti mají možnost účastnit se jazykově-poznávacího zájezdu do anglického města Yorku, pro starší připravujeme jazykový a poznávací zájezd na další zajímavá místa v Anglii. Pravidelně se účastníme Olympiády v anglickém jazyce pořádané Domem dětí a mládeže. Loni obsadili naši reprezentanti jedno první a dvě třetí místa. Novinkou posledních let byla naše účast v celostátní on-line soutěži Angličtinář roku, kde jsme v pořadí škol získali první a dvakrát čtvrté místo.

Spolupracujeme s Americkým centrem při Velvyslanectví USA v Praze, které pro naše studenty pořádá přednášky a diskuze např. o americkém systému vlády a školství. Pro obohacení výuky navštěvujeme se studenty anglická divadelní představení.

Při distanční výuce v minulém školním roce jsme pracovali v prostředí Microsoft Teams. Díky tomu a především online hodinám jsme probrali téměř všechnu naplánovanou látku.

Za VO Ing. Jana ŠrollerováOdkazy

Help for English -> http://www.helpforenglish.cz
výborný český web pro studium AJ


Učitelé

Mgr. Iveta Bušková

Mgr. Jana Haškovcová

Mgr. Zuzana Lomíčková

Mgr. Karolina Mühlová

Mgr. Fialová Silva

Mgr. Alena Smlsalová

Ing. Jana Šrollerová

Mgr. Dana Tomanová