Německý jazyk

Informace o předmětu

Německý jazyk se na našem gymnáziu vyučuje od sekundy. Až do kvarty mají žáci dvě hodiny týdně. Od kvinty se hodinová dotace navyšuje na čtyři hodiny týdně, jedna z těchto hodin je věnována konverzaci. V maturitním ročníku mají navíc žáci možnost volitelného konverzačního semináře německého jazyka. Žáci pracují se šestidílnou učebnicí Schritte international, která odpovídá požadavkům státní maturity.

Naši žáci se každoročně účastní konverzační soutěže (olympiády) v německém jazyce, kde soutěží ve dvou kategoriích. V lednu 2020 se stala vítězkou vyšší kategorie školního kola Kateřina Chramostová ze 6.A, druhé místo obsadila Anna Männerová ze 7.A. Školní kolo v nižší kategorii vyhrála Lenka Mazáčová ze 4.A, druhé místo obsadil Matěj Dolejš ze 4.A.

Výuka v posledním čtvrtletí školního roku probíhala distanční formou, vyučující zadávali žákům práci, posílali výklad učiva, testy, konali videokonference atd. prostřednictvím aplikace Microsoftu office (Outlook, Teams, Forms).

V červnu se po koronavirové pauze konaly maturitní zkoušky. Dosažené výsledky byly dobré.

Za VO PhDr. Jaroslava Šťastná
Učitelé

Mgr. Jana Janská

Mgr. Alena Smlsalová

PhDr. Jaroslava Šťastná