Celostátní finále soutěže Eurorebus

15. 6. 2022 všem studentům Monika Cihelková

V pondělí 13. 6. proběhlo celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Tříčlenná skupina reprezentující 2. A (Alžběta Vaculovičová, Tomáš Falta a Očir Ganbold) vyhrála 1. místo a porazila tak 36 týmů z celé České republiky ve své kategorii. Moc gratulujeme.

Dějepisná exkurze

9. 4. 2022 všem studentům Lenka Klingerová

Třída 2. A se v minulých dnech podívala na dějepisné exkurzi do několika pražských kostelů. Žáci navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie na Karlově, kostel Panny Marie Sněžné a Betlémskou kapli. Cestou se podívali i na další místa související s historií. Po této exkurzi žáci své poznatky a zážitky výtvarně zpracovali v podobě možných vstupenek do navštívených objektů. Více informací zde.

Adaptační kurz 2021

20. 10. 2021 primy Jana Volfová

Vzpomínka na adaptační kurz pro primy 2021.

Grandfinále prezentiády 2021

9. 9. 2021 Barbora Králová, Vojtěch Müller Jana Volfová

Dne 9. září 2021 se konalo finálové kolo Prezentiády, kterého se zúčastnili naši studenti Barbora Králová a Vojtěch Müller. Soutěžilo celkem 30 týmů, naši studenti poustoupili do užšího finálového kola a celkově obsadili skvělé 5. místo. Moc gratulujeme.

Bobřík informatiky

23. 11. 2020 Alena Charvátová

I v letošním náročném roce jsme soutěžili. Úspěšným soutěžícím byl ten, kdo získal 192-120 bodů. V kategorii Benjamín (primy, sekundy) soutěžilo 116 studentů. 14 studentů získalo 192 - 180 bodů. 90 studentů získalo 120 - 179 bodů. Pouze 12 studentů nebylo úspěšných, to znamená, že jejich počet bodů byl méně než 120. V kategorie Kadet (tercie, kvarty) soutěžilo celkem 139 studentů. 1 student získal 192 bodů a 2 studenti 172 bodů. Úspěšných studentů bylo 63 a neúspěšných 76. V Kategorii Junior (kvinty, sexty) soutěžilo 131 studentů, 2 studenti získali 180 bodů, 2 studenti 176 bodů. Úspěšných studentů bylo 66 a neúspěšných 65. Kategorie senior se zúčastnili pouze 2 studenti septimy. Byli úspěšnými řešiteli. Všem, kteří se aktivně zúčastnili, děkuji. Blahopřeji úspěšným řešitelům.

Adaptační kurz 2020

12. 11. 2020 primy Jana Volfová

Vzpomínka na adaptační kurz pro primy 2020

Finálové kolo Prezentiády

22. 9. 2020 Kristýna Picková, Jiří Kubíček Jana Volfová

Dne 17. září 2020 se konalo finálové kolo Prezentiády, kterého se zúčastnili naši studenti Kristýna Picková a Jiří Kubíček. Soutěžilo celkem 23 týmů, z nichž 8 postoupilo do užšího finálového kola. Naši žáci se umístili na skvělém 7. místě. Gratulujeme.

Zeměpisná olympiáda - máme šampióna Prahy

29. 5. 2020 Zdeněk Kříž

Přerušením prezenční výuky hrozilo i ukončení všech vědomostních soutěží. Organizátorům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se nakonec podařilo zorganizovat i krajské kolo zeměpisné olympiády. Z obvodního kola celkem přesvědčivě postoupili dva zástupci našeho gymnázia. V kategorii A nováček Matěj Mach z 1.A a v kategorii D zkušená olympionička Kateřina Chramostová z 6.A. Pro oba bylo krajské kolo nové svým pojetím. Soutěžilo se distanční formou online z prostředí domovů účastníků. Zatímco pro Matěje Macha to byl nejvyšší stupeň soutěže, Katka Chramostová mohla postoupit do celostátního kola. Matěj Mach dominoval v práci s atlasem a v praktické části - a světe div se - zaslouženě zvítězil a stal se pro rok 2020 přeborníkem Prahy. Katka Chramostová narazila na velmi silnou konkurenci zeměpisců z ostatních škol. Trochu slabší výkon v práci s atlasem ji připravil o umístění v nejlepší pětici. Oběma reprezentantům děkujeme a těšíme se na jejich výkony v příštím školním roce. Věříme, že jim ve školním kole pořádně zatopí další žáci našeho gymnázia.

Robokroužek

6. 9. 2019 Šárka Blažíčková

Po celý minulý školní rok se každý pátek odpoledne scházeli na kroužku nadšenci robotiky, kde vymýšleli a realizovali roboty ze stavebnice Lego Mindstorms EV3. Podívejte se na videoukázku z jejich posledního projektového klání o nejrychlejší "píďalku":

SOČ - krajské kolo 2019

13. 6. 2019 Lenka Bergerová

Studenti septim, Eliška Přádová a Robert Horešovský, uspěli v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

Robert Horešovský se se svojí prací týkajících se fitování emisních spekter scintilátorů umístil na krásném 2. místě. Spolu s Eliškou Přádovou, která se věnovala tvorbě krátkého filmu na motivy Jana Švankmajera, postupují do celostátního kola. Celostátní kolo proběhne v polovině června v Opavě.

Oběma držíme palce!

1  2  3  ...  12