PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Vážení uchazeči, ve dnech 3. 2., 9. 2., 10. 2. 2023 je škola z provozních důvodů zavřena a osobní příjem přihlášek neprobíhá. Děkujeme za pochopení!

Adaptační kurz 2021

20. 10. 2021 primy Jana Volfová

Vzpomínka na adaptační kurz pro primy 2021.

Grandfinále prezentiády 2021

9. 9. 2021 Barbora Králová, Vojtěch Müller Jana Volfová

Dne 9. září 2021 se konalo finálové kolo Prezentiády, kterého se zúčastnili naši studenti Barbora Králová a Vojtěch Müller. Soutěžilo celkem 30 týmů, naši studenti poustoupili do užšího finálového kola a celkově obsadili skvělé 5. místo. Moc gratulujeme.

Bobřík informatiky

23. 11. 2020 Alena Charvátová

I v letošním náročném roce jsme soutěžili. Úspěšným soutěžícím byl ten, kdo získal 192-120 bodů. V kategorii Benjamín (primy, sekundy) soutěžilo 116 studentů. 14 studentů získalo 192 - 180 bodů. 90 studentů získalo 120 - 179 bodů. Pouze 12 studentů nebylo úspěšných, to znamená, že jejich počet bodů byl méně než 120. V kategorie Kadet (tercie, kvarty) soutěžilo celkem 139 studentů. 1 student získal 192 bodů a 2 studenti 172 bodů. Úspěšných studentů bylo 63 a neúspěšných 76. V Kategorii Junior (kvinty, sexty) soutěžilo 131 studentů, 2 studenti získali 180 bodů, 2 studenti 176 bodů. Úspěšných studentů bylo 66 a neúspěšných 65. Kategorie senior se zúčastnili pouze 2 studenti septimy. Byli úspěšnými řešiteli. Všem, kteří se aktivně zúčastnili, děkuji. Blahopřeji úspěšným řešitelům.

Adaptační kurz 2020

12. 11. 2020 primy Jana Volfová

Vzpomínka na adaptační kurz pro primy 2020

Finálové kolo Prezentiády

22. 9. 2020 Kristýna Picková, Jiří Kubíček Jana Volfová

Dne 17. září 2020 se konalo finálové kolo Prezentiády, kterého se zúčastnili naši studenti Kristýna Picková a Jiří Kubíček. Soutěžilo celkem 23 týmů, z nichž 8 postoupilo do užšího finálového kola. Naši žáci se umístili na skvělém 7. místě. Gratulujeme.

Zeměpisná olympiáda - máme šampióna Prahy

29. 5. 2020 Zdeněk Kříž

Přerušením prezenční výuky hrozilo i ukončení všech vědomostních soutěží. Organizátorům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se nakonec podařilo zorganizovat i krajské kolo zeměpisné olympiády. Z obvodního kola celkem přesvědčivě postoupili dva zástupci našeho gymnázia. V kategorii A nováček Matěj Mach z 1.A a v kategorii D zkušená olympionička Kateřina Chramostová z 6.A. Pro oba bylo krajské kolo nové svým pojetím. Soutěžilo se distanční formou online z prostředí domovů účastníků. Zatímco pro Matěje Macha to byl nejvyšší stupeň soutěže, Katka Chramostová mohla postoupit do celostátního kola. Matěj Mach dominoval v práci s atlasem a v praktické části - a světe div se - zaslouženě zvítězil a stal se pro rok 2020 přeborníkem Prahy. Katka Chramostová narazila na velmi silnou konkurenci zeměpisců z ostatních škol. Trochu slabší výkon v práci s atlasem ji připravil o umístění v nejlepší pětici. Oběma reprezentantům děkujeme a těšíme se na jejich výkony v příštím školním roce. Věříme, že jim ve školním kole pořádně zatopí další žáci našeho gymnázia.

CIIRC ČVUT

21. 11. 2019 Alena Charvátová

Vybraní studenti kvint navštívili Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Jedná se o moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického (CIIRC ČVUT). Svůj drahocenný čas nám věnoval prof. Hlaváč. Bylo nám ukázáno laboratorní i výpočetní zázemí. Dozvěděli jsme se o současném výzkumu.

Adaptační kurz pro primy 2019

11. 10. 2019 Eva Kiršbaumová

Na konci září jsme obě primy jely na adapťák do Dobronic u Bechyně. Bydleli jsme v pěkných chatičkách, na dosah byl les, louka a nádherná zřícenina hradu. Protože nám výborně vařili, tak jsme ani moc často nevyužívali zdejší stánek s občerstvením. Líbilo se mi, jak skvěle byl program adapťáku vymyšlen. Ani chvilku jsme se nenudili! Vyzkoušeli jsme si spoustu různých sportů, zahráli si napodobeninu Pevnosti Boyard nebo třeba strávili naprosto fantastický den s dobrovolnými hasiči.
Poslední večer obě třídy předvedly svá nacvičená vystoupení a třídní hymnu. Tentokrát jen těsně vyhrála 1. B!
Celý adapťák jsem si moc užila, opravdu dobře jsem poznala všechny své spolužáky a svoji třídní profesorku. Jsem ráda, že jsem si pro své studium vybrala právě Kavalírku!
Alice Krejčí, 1. A

Volejbal SŠ

30. 9. 2019 Klára Grabcová

Studenti našeho gymnázia dosáhli dalšího sportovního úspěchu. Tentokrát chlapci ve volejbale SŠ vybojovali medaile a to úžasným druhým místem ve finále Prahy. Dívky se neprobojovaly do semifinálových bojů (utekl jim postup o dva míče) a obsadily krásné 5. místo v Praze. Děkujeme za reprezentaci.

Workshop "Zítra celá země" pro kvinty ABC

27. 9. 2019 Lenka Klingerová

Při příležitosti blížícího se 30. výročí sametové revoluce se naše 3 třídy zúčastnily workshopu s názvem Zítra celá země, který proběhl v klubovně Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí ve dnech 19.-24. září 2019. Akci pro nás připravila organizace Post Bellum. Workshop nám měl přiblížit důležité události 20. století, jež přispěly k vzestupu a posléze k pádu komunismu. Workshop byl velmi interaktivní a my jsme měli možnost dostat se do role studentů z roku 1989, kteří reagovali různými způsoby na průběh událostí revoluce a následné studentské stávky. Nakonec jsme se věnovali současné problematice a snažili se obhájit, za co bychom byli schopni demonstrovat. Myslíme si, že nás to všechny bavilo a že se všichni mohli nějak zapojit a přinést tak zajímavé nápady a pohledy na celé toto téma. Za kvinty ABC Běla N., Adéla H., Míša J.

1  2  3  4  ...  27