Mgr. Eva Kiršbaumová

Zkratka v rozvrhu:

Email: kirsbaumova.eva@kavalirka.cz

Aprobace: Český jazyk (Čj), Občanský a společenskovědní základ (ZSV)

Výchovný poradce

Třídní učitel 4.A