Mgr. Zdeněk Kříž

Zkratka v rozvrhu:

Email: kriz.zdenek@kavalirka.cz

Aprobace: Tělesná výchova (Tv), Zeměpis (Z)

Třídní učitel 3.B


"Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Talent ji nenahradí; nic není více obvyklé než neúspěšní lidé s talentem. Genialita ji nenahradí; neoceněný génius je téměř fráze. Vzdělání ji nenahradí; svět je plný vzdělaných bezdomovců. Vytrvalost a rozhodnost