Mgr. Lucie Matoušková

Zkratka v rozvrhu:

Email: matouskova.lucie@kavalirka.cz

Aprobace: Český jazyk (Čj), Výtvarná výchova (Vv)

Třídní učitel 8.A