Mgr. Josef Růžička

Zkratka v rozvrhu:

Email: ruzicka.josef@kavalirka.cz

Aprobace: Biologie (Bi), Tělesná výchova (Tv)

Zástupce ředitele školy