Mgr. Libor Sládek

Zkratka v rozvrhu: Sl

Email: sladek.libor@kavalirka.cz

Aprobace: Hudební výchova (Hv)

Třídní učitel 8.B