Bc. Petr Staněk

Zkratka v rozvrhu: St

Email: Stanek.Petr@kavalirka.cz

Aprobace: Český jazyk (Čj), Dějepis (D)

Zástupce třídního učitele 3.B