Ing. Jana Vašková

Zkratka v rozvrhu: Vaš

Email: vaskova.jana@kavalirka.cz

Aprobace: Matematika (M), Tělesná výchova (Tv)

Třídní učitel 7.C