Prohlášení o přístupnosti webových stránek Gymnázia Nad Kavalírkou

„Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1“ se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky.

Stav souladu AA:

  • Tato internetová stránka/mobilní aplikace je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Tato internetová stránka/mobilní aplikace je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah:

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nepřiměřené zátěže: fotografie v sekci Novinky

Nepřístupný je veškerý obsah webových stránek, vyjma informací o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup a dalších povinně zveřejňovaných informací (viz vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou; vyhláška č. 242/2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (informace o organizaci a průběhu zápisu) a další.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27. 8. 2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda (vyberte tu, kterou Vaše organizace použila) vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Za přístupnost internetových stránek/mobilní aplikace je v organizaci zodpovědná škola Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 (gymnazium@kavalirka.cz).

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

V Praze dne 1. 6. 2024
Josef Růžička (ředitel školy)