DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2017/18 ve středu 1. 11. 2017 a 10. 1. 2018 vždy od 16 do 18 hod.

Pozvánka

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 60 žáků do 2 tříd osmiletého vzdělávání. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2018. Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat do 1. 3. 2018.

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2016-2017 studovalo na našem gymnáziu ve třech třídách oktáv celkem 76 žáků. Kromě dvou podali všichni přihlášku ke studiu na vysoké škole (jeden žák se hlásil na konzervatoř, což je střední škola, jedna žákyně se k dalšímu studiu nehlásila). Většina žáků má již poměrně jasné představy o svém budoucím povolání. Ti podávají přihlášky na stejné nebo příbuzné obory studia na různých vysokých školách. Největší zájem byl v tomto školním roce o studium ekonomických a technických oborů, dále o studium medicíny. Mnozí žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky tak, že byli současně přijati na více škol. Mohli se tak rozhodnout, kam ke studiu nastoupí. Z letošních maturantů bude 7 žáků studovat na dvou VŠ současně. Jedna žákyně bude studovat na VŠ v zahraničí.

Naše gymnázium se může pochlubit dlouhodobou úspěšností žáků při přijímacím řízení na vysoké školy mezi 92–98 %. V tomto školním roce dosáhla úspěšnost 97 %, pokud bereme v úvahu počet žáků přijatých ke studiu na VŠ (pokud bychom brali v úvahu počet škol na žáka, dosáhli by naši žáci v tomto roce ještě vyšší úspěšnosti).