DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2017/18 ve středu 1. 11. 2017 a 10. 1. 2018 vždy od 16 do 18 hod.

Pozvánka

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 60 žáků do 2 tříd osmiletého vzdělávání. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2018. Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat do 1. 3. 2018.

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2014-2015 podávali studenti našeho gymnázia přihlášky ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Největší zájem byl o studium medicíny, práv, ekonomie, technických oborů a přírodních věd. Menší počet studentů se hlásil ha humanitní obory. Dva studenti nastoupili na vysoké školy v zahraničí. Celková úspěšnost při přijímacích zkouškách dosáhla v tomto školním roce 94% (obdobné úspěšnosti dosahovali naši studenti i v předcházejících letech). Někteří studenti začali souběžně studovat na dvou vysokých školách, teprve později se rozhodli pro tu z nich, která lépe splňovala jejich představy.

Naše gymnázium se může pochlubit dlouhodobou úspěšností žáků při přijímacím řízení na vysoké školy kolem 95%.