PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Vážení uchazeči, ve dnech 3. 2., 9. 2., 10. 2. 2023 je škola z provozních důvodů zavřena a osobní příjem přihlášek neprobíhá. Děkujeme za pochopení!

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Jiří Matějka

Zástupci ředitele školy

Mgr. Jarmila Hlináková

Mgr. Josef Růžička

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Kiršbaumová

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021 následující projekt: Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Gymnáziu Nad Kavalírkou (Šablony II.) Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0014075

Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků Gymnázia Nad Kavalírkou formou dalšího vzdělávání a rozvoj aktivit vedoucích k prohloubení pedagogické spolupráce v oblasti společného vzdělávání a ICT kompetencí za účelem zkvalitnění výuky a zlepšení výsledků žáků.