Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Jiří Matějka

Zástupci ředitele školy

Mgr. Jarmila Hlináková

Mgr. Josef Růžička

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Kiršbaumová

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V rámci výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR, realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021 následující projekt: Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Gymnáziu Nad Kavalírkou (Šablony II.) Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0014075

Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků Gymnázia Nad Kavalírkou formou dalšího vzdělávání a rozvoj aktivit vedoucích k prohloubení pedagogické spolupráce v oblasti společného vzdělávání a ICT kompetencí za účelem zkvalitnění výuky a zlepšení výsledků žáků.