Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2019/20 ve středu 6. 11. 2019 a 8. 1. 2020 vždy od 16 do 18 hod.

Upozorňujeme návštěvníky Dne otevřených dveří, že parkování v areálu školy není možné a zároveň je naší povinností upozornit na to, že vzhledem k dopravní situaci není možné parkovat ani na chodníku podél školy. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka

Přípravné kurzy

V současné době jsou v důsledku školní výluky kurzy pozastaveny. Avšak počítáme s tím, že po opětovném zahájení školní docházky dokončíme pro zájemce z účastníků kurzů minimálně „přijímací zkoušky nanečisto“ i s jejich následným vyhodnocením. Forma, organizace i časový plán se budou samozřejmě odvíjet od úrovně protikoronavirových vládních opatření. Předpokládáme ale, že by „přijímačky nanečisto“ proběhly první úterý od znovuzahájení školní docházky (od 15:00 – 18:30 hod.) a následné vyhodnocení pak v dalším týdnu, tudíž by se vše dalo zvládnout ještě před přijímacími zkouškami. Omlouvám se, že z časových důvodů není možné realizovat kompletní program, ale jistě to, vzhledem k aktuální situaci, dokážete pochopit. PS: Hromadnými e-maily jsme posílaly testy na procvičení jak z českého jazyka, tak z matematiky, včetně řešení. Pokud někdo z Vás tyto testy nedostal, obraťte se telefonicky na mě, testy Vám dodatečně pošleme.

Zkoušky nanečisto se konají distančně 26. 5. 2020 (úterý). Na e-mail (telefonicky zkontrolovaný) přijdou 3 testy, které děti dle uvedených pokynů vyřeší, a naskenované vyplněné záznamové archy pošlou zpět do středy 27. 5. 2020.

Zejména hodně zdraví přeje Eva Kiršbaumová

Další informace

Přijímací řízení

Vážení uchazeči,
součástí jednotné zkoušky v tuto chvíli zůstává i naše ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA skládající se z testu všeobecného přehledu a testu obecných studijních předpokladů (web školy - info pro uchazeče), kterou budou konat všichni uchazeči dle pořadí školy v přihlášce v odpovídajícím termínu:
1. škola v pořadí na přihlášce dne 3. 6. 2020 (19. 6. náhradní termín)
2. škola v pořadí na přihlášce dne 5. 6. 2020 (22. 6. náhradní termín)
Jednotná přijímací zkouška (M – Čj) proběhne na naší škole pouze pro uchazeče, kteří zadali Kavalírku jako první v pořadí dne 9. 6. 2020 (náhradní termín 23. 6.).

Pozvánku k přijímací zkoušce s veškerými organizačními pokyny budeme odesílat nejpozději pět pracovních dnů před jejím konáním. Děkujeme za pochopení.

Ve školním roce 2018/2019 jsme evidovali 394 přihlášek ke studiu. Přijímali jsme 60 nových primánů a stejně tak tomu bude i při přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021. Přijímací zkoušky proběhnou 16. a 17. dubna 2020.

Kritéria a další informace

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2017-2018 studovalo na našem gymnáziu ve dvou třídách oktávy celkem 56 žáků, všichni žáci podali přihlášky ke studiu na vysoké školy. Je nutné zdůraznit, že téměř všichni naši žáci úspěšně složili přijímací zkoušky na více vysokých škol nebo jejich fakult, takže si skutečně mohli vybrat, kam ke studiu nastoupí. Většinou se žáci hlásí ke studiu na stejný obor na různých vysokých školách. V tomto školním roce se na studium medicíny či farmacie dostali všichni žáci (13 žáků), kteří o toto studium měli zájem. Dva žáci budou studovat medicínu na vojenské vysoké škole. Velký zájem je o technické obory a přírodní vědy (celkem 20 žáků). Tři žáci budou studovat v zahraničí. Tři žáci začnou studovat na dvou vysokých školách současně.

O dobré úrovni našich žáků a jejich odborné připravenosti na vysokoškolské studium svědčí fakt, že letošní úspěšnost činí 100% .