Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2020/21 ve středu 4. 11. 2020 a 6. 1. 2021 vždy od 16 do 18 hod.

Upozorňujeme návštěvníky Dne otevřených dveří, že parkování v areálu školy není možné a zároveň je naší povinností upozornit na to, že vzhledem k dopravní situaci není možné parkovat ani na chodníku podél školy. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

Mgr. Eva Kiršbaumová

Další informace

Přijímací řízení

Při přijímacím řízení v roce 2020 jsme evidovali 400 přihlášek ke studiu. Přijali jsme 60 nových primánů a stejně tak tomu bude i při přijímacích zkouškách pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k počtu neuplatněných zápisových lístků a následnému přijímání skrze žádosti o nové rozhodnutí se poslední přijatý uchazeč umístil na 124. místě.

Přijímací zkoušky 2021
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2017-2018 studovalo na našem gymnáziu ve dvou třídách oktávy celkem 56 žáků, všichni žáci podali přihlášky ke studiu na vysoké školy. Je nutné zdůraznit, že téměř všichni naši žáci úspěšně složili přijímací zkoušky na více vysokých škol nebo jejich fakult, takže si skutečně mohli vybrat, kam ke studiu nastoupí. Většinou se žáci hlásí ke studiu na stejný obor na různých vysokých školách. V tomto školním roce se na studium medicíny či farmacie dostali všichni žáci (13 žáků), kteří o toto studium měli zájem. Dva žáci budou studovat medicínu na vojenské vysoké škole. Velký zájem je o technické obory a přírodní vědy (celkem 20 žáků). Tři žáci budou studovat v zahraničí. Tři žáci začnou studovat na dvou vysokých školách současně.

O dobré úrovni našich žáků a jejich odborné připravenosti na vysokoškolské studium svědčí fakt, že letošní úspěšnost činí 100% .