Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a milé děti, těšíme se na viděnou při Dnech otevřených dveří GNK ve středu 2. 11. 2022 a 4. 1. 2023.

Pozvánka

Nejčastější dotazy: FAQ DOD 2022

Virtuální prohlídka školy

DOD video z roku 2020

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

Mgr. Eva Kiršbaumová

Další informace

Přijímací řízení

Ve školním roce 2021/2022 jsme evidovali 370 přihlášek ke studiu. Poslední přijatý v rámci odvolání byl přijat ze 132. místa.

Obecné informace k přijímacím zkouškám na SŠ:
https://prijimacky.cermat.cz

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2019-2020 studovalo na našem gymnáziu ve dvou třídách oktávy celkem 42 žáků. Kromě jedné žákyně, která se hlásila na konzervatoř, podávali přihlášku ke studiu na vysoké škole všichni, mnozí se hlásili ke studiu na několika vysokých školách nebo na několika fakultách či oborech jedné fakulty. Téměř všichni žáci mají jasné představy o svém budoucím povolání a podávají přihlášky na stejné nebo příbuzné obory studia na různých vysokých školách. V tomto školním roce se značně zvýšil zájem našich žáků o přírodovědné obory a o studium v zahraničí.

Přes ztíženou situaci kvůli Covid-19 zvládli naši žáci přijímací zkoušky úspěšně. Mnozí tak, že byli současně přijati na více škol. Mohli se tak rozhodnout, kam ke studiu nastoupí. Dva žáci budou studovat na dvou VŠ nebo dvou různých oborech současně. Pět žáků bude studovat na VŠ v zahraničí (Anglie, Dánsko).

Bližší informace ukáže následující seznam:

Třída:

8.A

 • Počet žáků: 30
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 30
 • Nastupuje ke studiu: 29, z toho 1 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

8.B

 • Počet žáků: 32
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 32
 • Nastupuje ke studiu: 31, z toho 1 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

Celkem

 • Počet žáků: 62
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 62
 • Nastupuje ke studiu: 60, z toho 2 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

Naše gymnázium se může pochlubit dlouhodobou úspěšností žáků při přijímacím řízení na vysoké školy kolem 95 %. V tomto školním roce dosáhla úspěšnost našich žáků při přijímání na VŠ 97 %.