Prázdninová provozní doba: 9:00-14:00 hod.

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče a milé děti, velmi nás mrzí, že se u nás na Kavalírce nemůžeme setkat osobně. Současná situace nám příliš nepřeje, ale včas jsme pro vás připravili virtuální návštěvu, kterou si můžete užít z pohodlí vašich domovů - odkaz na video.

Doufáme, že se vám bude líbit.

Nejčastější otázky, na které pravidelně při DOD odpovídáme, naleznete zde: FAQ DOD 2020

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

Mgr. Eva Kiršbaumová

Další informace

Přijímací řízení

V letošním roce podalo přihlášku ke vzdělávání 365 uchazečů a přijímáme dvě třídy prim, tedy 60 nových žáků.

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2019-2020 studovalo na našem gymnáziu ve dvou třídách oktávy celkem 42 žáků. Kromě jedné žákyně, která se hlásila na konzervatoř, podávali přihlášku ke studiu na vysoké škole všichni, mnozí se hlásili ke studiu na několika vysokých školách nebo na několika fakultách či oborech jedné fakulty. Téměř všichni žáci mají jasné představy o svém budoucím povolání a podávají přihlášky na stejné nebo příbuzné obory studia na různých vysokých školách. V tomto školním roce se značně zvýšil zájem našich žáků o přírodovědné obory a o studium v zahraničí.

Přes ztíženou situaci kvůli Covid-19 zvládli naši žáci přijímací zkoušky úspěšně. Mnozí tak, že byli současně přijati na více škol. Mohli se tak rozhodnout, kam ke studiu nastoupí. Dva žáci budou studovat na dvou VŠ nebo dvou různých oborech současně. Pět žáků bude studovat na VŠ v zahraničí (Anglie, Dánsko).

Bližší informace ukáže následující seznam:

Třída:

8.A

 • Počet žáků: 30
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 30
 • Nastupuje ke studiu: 29, z toho 1 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

8.B

 • Počet žáků: 32
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 32
 • Nastupuje ke studiu: 31, z toho 1 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

Celkem

 • Počet žáků: 62
 • Hlásilo se k dalšímu studiu: 62
 • Nastupuje ke studiu: 60, z toho 2 na 2 VŠ současně
 • V procentech: 97 %

Naše gymnázium se může pochlubit dlouhodobou úspěšností žáků při přijímacím řízení na vysoké školy kolem 95 %. V tomto školním roce dosáhla úspěšnost našich žáků při přijímání na VŠ 97 %.