DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY

PŘEDBĚŽNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2022

GNK plánuje

a) jednotnou zkoušku skládající se z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace

b) školní přijímací zkoušku: test obecných studijních předpokladů (logické uvažování) a test všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.)

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 60 nových primánů.

Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat do 1. 3. 2022.Termín přijímacích zkoušek:

1. termín: středa 19. dubna 2022

2. termín: čtvrtek 20. dubna 2022Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2022.

Informace k JPZ – přihlášky, pokyny atd. naleznete zde.
Pověřená osoba za GNK:

Mgr. Josef Růžička
zástupce ředitele
ruzicka.josef@kavalirka.cz
257 225 370