PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2024


Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2024. Pro školní rok 2024/2025 přijímáme 60 nových primánů.


GNK plánuje

a) jednotnou zkoušku: písemné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky,

školní přijímací zkoušku: písemný test obecných studijních předpokladů (logické uvažování) a všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.).

Termíny přijímacích zkoušek:

1. termín: 16. dubna 2024

2. termín: 17. dubna 2024

Informace k JPZ – přihlášky, pokyny atd. naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/

Mgr. Jiří Matějka
ředitel školy

Soubory ke stažení

Vzor - odvolání