PŘEDBĚŽNÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023

GNK plánuje

a) jednotnou zkoušku: písemné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky,

školní přijímací zkoušku: písemný test obecných studijních předpokladů (logické uvažování) a všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.).

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme 90 nových primánů.

Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat do 1. 3. 2023.

Termín přijímacích zkoušek:

1. termín: 17. dubna 2023

2. termín: 18. dubna 2023

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2023.

Informace k JPZ – přihlášky, pokyny atd. naleznete na:https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska


Mgr. Jiří Matějka
ředitel školy