VRÁTNICE (PODATELNA)

Vrátnice (podatelna) školy – Jana Habelová

Otevírací hodiny

pondělí-pátek 7:00-15:30

ADRESA

Gymnázium

Nad Kavalírkou 1/100

150 00 PRAHA 5

mapa

TELEFONY

ústředna vrátnice 257210925, 257224269
ředitel Mgr. Jiří Matějka 257212086
zástupce Mgr. Jarmila Hlináková 257220314
zástupce Mgr. Josef Růžička 257225370
výchovný poradce Mgr. Eva Kiršbaumová 257210925
školní psycholožka PhDr. P. Domínová 251611803, 251613572
kancelář R. Pidrmanová, R. Zieglerová 257225371
jídelna J. Hyklová 257221201

TELEFONY

ústředna
vrátnice
257210925, 257224269

ředitel
Mgr. Jiří Matějka
257212086

zástupce
Mgr. Jarmila Hlináková
257220314

zástupce
Mgr. Josef Růžička
257225370

výchovný poradce
Mgr. Eva Kiršbaumová
257210925

školní psycholožka
PhDr. P. Domínová
251611803, 251613572

kancelář
R. Pidrmanová, R. Zieglerová
257225371

jídelna
J. Hyklová
257221201

SPOLEČNOST PŘÁTEL GNK

předsedkyně

Ing.Jaroslava Němcová

nemcojar@seznam.cz

hospodářka

Petra Pilařová

pilarova.petra@volny.cz

Číslo účtu Rady rodičů

platby akcí studentů: 504604 / 5500, variabilní symbol: datum narození (např. 19930419), specifický symbol: číslo akce (např. 04)

Číslo účtu fondu Sdružení

19-1 486 930 287 / 0100

Na tento účet je možné posílat finanční příspěvky pro školu. Z tohoto fondu jsou hrazeny potřeby materiálního vybavení školy, prostorové úpravy a opravy, na které nestačí prostředky rozpočtové. Fond je dále využíván pro podporu mimovýukových aktivit studentů.

E-MAILOVÉ ADRESY

Obecný tvar e-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky školy je

prijmeni.jmeno@kavalirka.cz

IDENTIFIKACE

IZO: 061385298

IČO: 61385298

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PhDr. P. Domínová: 251611803, 251613572
- budova ZŠ, Kuncova 1580/1, Praha 5

Po domluvě má paní doktorka konzultační hodiny ve škole. Bližší informace – Mgr. Eva Kiršbaumová