DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří proběhnou ve školním roce 2018/19 ve středu 7. 11. 2018 a 9. 1. 2019 vždy od 16 do 18 hod. Bližší informace v pozvánce.

Pozvánka

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy jsou vhodné pro žáky 5. třídy ZŠ, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Kurzy povedou zkušení vyučující Gymnázia Nad Kavalírkou. Cílem je zlepšit úroveň znalostí i dovedností v matematice a českém jazyce.

Další informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vážení rodiče, výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v úterý 30. 4. 2019 v odpoledních hodinách. Prostudujte si pečlivě informace v pozvánce a další rady a pokyny, které jsou pod níže uvedeným odkazem. Děkujeme za spolupráci.

Výsledky, kritéria a další informace

Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na vysoké školy

Ve školním roce 2017-2018 studovalo na našem gymnáziu ve dvou třídách oktávy celkem 56 žáků, všichni žáci podali přihlášky ke studiu na vysoké školy. Je nutné zdůraznit, že téměř všichni naši žáci úspěšně složili přijímací zkoušky na více vysokých škol nebo jejich fakult, takže si skutečně mohli vybrat, kam ke studiu nastoupí. Většinou se žáci hlásí ke studiu na stejný obor na různých vysokých školách. V tomto školním roce se na studium medicíny či farmacie dostali všichni žáci (13 žáků), kteří o toto studium měli zájem. Dva žáci budou studovat medicínu na vojenské vysoké škole. Velký zájem je o technické obory a přírodní vědy (celkem 20 žáků). Tři žáci budou studovat v zahraničí. Tři žáci začnou studovat na dvou vysokých školách současně.

O dobré úrovni našich žáků a jejich odborné připravenosti na vysokoškolské studium svědčí fakt, že letošní úspěšnost činí 100% .