PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách, při Dnech otevřených dveří nebo na vrátnici G. Nad Kavalírkou. Vyplněné přihlášky je třeba poslat na adresu Mgr. Eva Kiršbaumová, Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00 nebo e-mailem na adresu kirsbaumova.eva@seznam.cz. Zpětně bude dán pokyn k platbě. Neposílejte, prosím, peníze na účet dříve. Peníze na účet zasílejte pod jménem svého dítěte!!! Peníze je možné zaplatit také hotově v kanceláři výchovné poradkyně. Upozorňujeme zájemce, že kurzy jsou kapacitně omezeny.

Platbu proveďte na účet č. 4300107/3500 co nejdříve po pokynu k platbě.

V případě „Přijímacích zkoušek nanečisto“ je dotyčný přihlášen po zaplacení uvedené částky, není potřeba se znovu přihlašovat, přičemž nejpozdější termín připsání částky na účet je konec ledna.

Veškeré dotazy směrujte na Mgr. Evu Kiršbaumovou 607 848 485 nebo e-mailem (viz výše).

Přihláška na přípravný kurz

Vážení zájemci o přípravné kurzy!

Vzhledem ke snižující se úrovni připravenosti uchazečů na přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia se skupina vyučujících rozhodla pomoci při přípravě na tyto zkoušky.

Jejich iniciativa je soukromá a její vztah ke Gymnáziu Nad Kavalírkou je pouze nepřímý. Avšak děje se tak se souhlasem vedení školy, které si této aktivity váží a vítá ji.

Mgr. Jiří Matějka

ředitel školy


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

Pouze pro účastníky kurzů

Rozsah

Testy z Čj, M, studijních předpokladů a ze všeobecného přehledu (standardní přijímací zkoušky G. Nad Kavalírkou)

Termín

2. 4. 2019 od 15.00 do 18.15 hod.

Vyhodnocení

Setkání rodičů s dětmi a vyhodnocení testů se uskuteční dne 9. 4. 2019 od 15.00 do 17.30 hod. Rodiče přijdou libovolně v tomto časovém rozmezí.

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy v pravém křídle v přízemí

Cena

600 Kč

KURZ B

Rozsah

8 hodin Čj, 8 hodin M

Členění

dvě 60 minutové hodiny s 5 minutovou pauzou, kdy se žáci v předmětech prostřídají

Kdy?

Každý čtvrtek počínaje 17. 1. 2019 až do 28. 3. 2019 od 15.00 do 17.05 hod. (mimo pololetní a jarní prázdniny, tj. 31. 1., 14. 2. a 21. 2. 2019)

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy v pravém křídle v přízemí

Cena

2100 Kč za celý kurz

KURZ A

Rozsah

16 hodin Čj, 16 hodin M

Členění

dvě 60 minutové hodiny s 5 minutovou pauzou, kdy se žáci v předmětech prostřídají

Kdy?

Každé úterý počínaje 13. 11. 2018 až do 26. 3. 2019 od 15.00 do 17.05 hod. (mimo jarní prázdniny, 12. 2. a 19. 2. 2019)

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy v pravém křídle v přízemí

Cena

4200 Kč za celý kurz


Organizace kurzů

Účastníci kurzu si vezmou s sebou: psací potřeby, sešit, přezůvky.

Rodiče žáků nemají do budovy školy povolen vstup, žáci jsou povinni se přezouvat. Boty si nechají na určených místech, oděv si odloží v učebně, kde bude probíhat výuka. Rozdělení žáků do skupin bude závazné a bude vyvěšeno před zahájením kurzů.
15 minut po skončení výuky přestává mít vyučující odpovědnost za účastníky kurzu a je jen na zákonných zástupcích, jak situaci vyřeší.

Na závěr přípravného období si budou moci zájemci vyzkoušet "Přijímací zkoušky nanečisto".