Vážení zájemci o přípravné kurzy

Vzhledem ke snižující se úrovni připravenosti uchazečů na přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia se skupina vyučujících rozhodla pomoci při přípravě na tyto zkoušky.

Jejich iniciativa je soukromá a její vztah ke Gymnáziu Nad Kavalírkou je pouze nepřímý. Avšak děje se tak se souhlasem vedení školy, které si této aktivity váží a vítá ji.

Přihlášení

Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách, při Dnech otevřených dveří. Vyplněné přihlášky je třeba poslat na adresu Mgr. Eva Kiršbaumová, Gymnázium Nad Kavalírkou 1, Praha 5, 150 00 nebo e-mailem na adresu kirsbaumova.eva@seznam.cz. Zpětně bude dán pokyn k platbě. Neposílejte, prosím, peníze na účet dříve. Peníze na účet zasílejte pod jménem svého dítěte!!! Peníze je možné zaplatit také hotově v kanceláři výchovné poradkyně. Upozorňujeme zájemce, že kurzy jsou kapacitně omezeny, o posledním účastníku rozhodují peníze na účtě.

Platbu proveďte na účet 3917217002/5500 co nejdříve po pokynu k platbě.

Přihláška na přípravný kurz

Veškeré dotazy směrujte na Mgr. Evu Kiršbaumovou 607 848 485 nebo e-mailem (viz výše).

PK A

Rozsah

16 hodin Čj, 16 hodin M

Členění

Dvě 60minutové hodiny s 5minutovou pauzou, kdy se žáci
v předmětech prostřídají

Kdy?

Každé úterý od 15.00 do 17.05 hod.

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy v pravém křídle v přízemí

Cena

4 800 Kč za celý kurz (zaplacená částka je nevratná)


PK B

Rozsah

8 hodin Čj, 8 hodin M

Členění

Dvě 60minutové hodiny s 5minutovou pauzou, kdy se žáci
v předmětech prostřídají

Kdy?

Každý čtvrtek od 15.00 do 17.05 hod.

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy
v pravém křídle v přízemí

Cena

2 400 Kč za celý kurz

Přijímací zkoušky nanečisto

Pouze pro účastníky kurzů!

Rozsah

Testy z Čj, M

Termín

bude zpřesněn, od 15.00 do 17.30 hod.

Vyhodnocení

Setkání rodičů s dětmi a vyhodnocení testů se uskuteční dne (datum bude zpřesněn) od 15.00 do 17.30 hod. Rodiče přijdou libovolně
v tomto časovém rozmezí, ale školu musí opustit nejpozději
v 17. 30 hod.

Kde?

V budově Gymnázia Nad Kavalírkou 1, Praha 5 – třídy
v pravém křídle v přízemí

Cena

1000 Kč (zaplacená částka je nevratná)

Organizace kurzů

Účastníci kurzu si vezmou s sebou: psací potřeby, sešit, přezůvky.

Rodiče žáků nemají do budovy školy povolen vstup, ani nesmí vjíždět autem do areálu školy. Žáci jsou povinni se přezouvat. Boty si nechají na určených místech, oděv si odloží v učebně, kde bude probíhat výuka. Rozdělení žáků do skupin bude závazné a bude vyvěšeno před zahájením kurzů.
15 minut po skončení výuky přestává mít vyučující odpovědnost za účastníky kurzu a je jen na zákonných zástupcích, jak situaci vyřeší.

Na závěr přípravného období si budou moci zájemci vyzkoušet "Přijímací zkoušky nanečisto".