PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 GNK PLÁNUJE:

  1. jednotnou zkoušku skládající se z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace
  2. školní přijímací zkoušku z všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.) a obecných studijních předpokladů (logické uvažování)
  3. otevřít dvě třídy osmiletého studia (60 nových primánů)

Přihlášky ke vzdělávání je nutné odevzdat do 1. 3. 2019.

Vzory a tiskopisy přihlášek ke stažení:
Tiskopisy na stránkách MŠMT
Tiskopisy na stránkách Cermatu

Další informace týkající se přijímacích zkoušek na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny přijímacích zkoušek
1. termín 16. 4. 2019
2. termín 17. 4. 2019

Náhradní termín
pro 1. termín 13. 5. 2019
pro 2. termín 14. 5. 2019

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímání do 31. 1. 2019.

Jiří Matějka
ředitel školy