zahájení fotokroužku

17. 10. 2006 všem studentům Jiří Skuhra

Studenti, kteří mají zájem o práci ve fotokroužku se sejdou ve čtvrtek 19.10. ve 14:05 v učebně fyziky.

Schůzka sportovních garantů, referentů a příznivců sportu.

16. 10. 2006 Garantům, referentům,všem studentům Zdeněk Kříž

Ve středu 18.10. 06 od 9.30 v učebně Ze proběhne schůzka sportovních garantů, referentů a příznivců sportu. Všichni se zájmem jsou vítáni. Účast garantů a referentů nutná!!!!

ČESKÉ ORIGINÁLNÍ ČERNÉ DIVADLO ANIMÁTO - výhodná cena pro skupinu

15. 10. 2006 všem studentům Alena Charvátová

ČESKÉ ORIGINÁLNÍ
ČERNÉ DIVADLO ANIMÁTO
uvádí představení

"LÉČBA HUDBOU"
aneb
MALÝ PŘÍBĚH Z VELKÉ DOBY THE BEATLES

Prosím zájemce, aby se přihlásili prostřednictvím svých studijních referentů.

Černé divadlo

Zkušenosti s multikulturalismem

13. 10. 2006 studentům výběrového semináře sociologie Klára Holá

Milí studenti,
Pedagogická fakulta UK pořádá dne 23.10. 2006 od 18,00 v aule zajímavou přednášku na téma Zkušenosti s multikulturalismem. Přednášet bude pozvaný host v němčině (do sluchátek Vám půjde simultánní překlad). Jste mými váženými hosty, doufám, že se patřičně ujmete své role. Vaše účast je nepovinná, splněním úkolu na přednášce však můžete získat tři body a budete automaticky omluveni z dalšího semináře. Sraz zájemců: v 17,45 na stanici Lazarská (linka č. 9, 24, 14) ve směru z Václavského náměstí.
Klára Holá

Turnaj v softballu

11. 10. 2006 všem studentům Jana Vašková

Dne 17.10 se bude konat softballový turnaj (kvinty-oktávy, mix družstva, min 3 dívky v družstvech) na škvárovém hřišti od 13 hod.
Přihlášky odevzdávejte P.Cupalovi ze 7.A do pátku 13.10.2006 do 9.50 hod.Bližší informace P.Cupal (7.A) a J.Vašková.

Dějepisná exkurze do Národního památníku na Vítkově

10. 10. 2006 7.A Lenka Klingerová

Exkurze je určena pro studenty 7.A. Společně si tak připomeneme kdy, jak a proč vznikla Československá republika.
Exkurze se uskuteční během měsíce listopadu 2006.

septimy fyzika - návštěva MFF UK na pokusech z optiky

9. 10. 2006 7.A a 7.B Jiří Skuhra

Třídy 7.A a 7.B se účastní demonstrace pokusů z optiky na MFF UK dne 25.10.2006 od 11:30. Odchod ze školy bude upřesněn později. Návštěva stojí každou třídu 700,-Kč. Pokladníci tříd nechť připraví požadovanou částku a nejpozději do 23.10. ji odevzdají prof. J.Skuhrovi.

Zrušení divadelního představení

2. 10. 2006 8A, 8.C Alena Charvátová

Zrušeno divadelní představení: 5.10. Arkadie - Stavovské divadlo

Florbalový kroužek

2. 10. 2006 prima-tercie Zdeněk Kříž

Činnost florbalového kroužku pro primy-tercie se rozběhne ve středu 4.10. od 15.00. Na všechny zájemce se těší trenér Zoran Bartek.

Talnet pro studenty a učitele - prezentace v naší aule

21. 9. 2006 studentům 14 - 17 let a učitelům přírodovědných předmětů Vladislav Válek

Dne 21.9. v 11:30 v naší aule bude probíhat prezentace tohoto projektu.
Vytvořeno bylo několik kurzů – biologie, geografie, meteorologie. Připraveny jsou T-exkurze, které kombinují online studium s prezenčními aktivitami v laboratořích a odborných pracovištích.
Více na stránkách: www.talnet.cz

1  ...  91  92  93  94  95