Volitelné semináře

V učebním plánu jsou zařazeny volitelné předměty v 6., 7. a 8. ročníku. Jejich nabídka je každoročně aktualizována na základě průzkumu potřeb a zájmů studentů. Výuka těchto předmětů je zajištěna pedagogy naší školy, popř. externisty.

V 6. ročníku si každý žák volí jeden jednoletý volitelný předmět, v 7. ročníku si volí dva volitelné předměty, které jsou dvouleté. V 8. ročníku si pak každý žák zvolí ještě jeden jednoletý volitelný předmět.

Volitelné předměty jsou pro každého žáka povinné. V 6. ročníku má tedy každý student 1 volitelný předmět, v 7. ročníku 2 volitelné předměty a v 8. ročníku 3 volitelné předměty.