Od 1. 9. 2022 přijmeme vyučujícího ICT s možností pronájmu školního bytu. Pro bližší informace kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Jarmilu Hlinákovou (hlinakova.jarmila@kavalirka.cz).

Školní jídelna

Dovolte mi pár slov o školní kuchyni.

Z důvodu stálého zvyšování cen potravin a dalšímu plánovanému zdražování - zejména masa, zeleniny i mléčných výrobků, jsme nuceni zvýšit cenu obědů od 1.11.2021. Podle novelizované vyhlášky ze dne 19.7. 2021 vyhláška, kterou mění vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a to o 4,- Kč.

Původní cena: 11 - 14 let (31,- Kč - 682,- Kč), nová cena 35,- Kč - 770,- Kč / 15 a více let (33,- Kč - 726,- Kč), nová cena 37,- Kč - 814,- Kč.

Objednat oběd lze pomocí čipu (ve škole) nebo na internetu (www.kavalirka.cz – Přístup do bakalářů - Přístup k informacím o žácích, objednávání obědů – po přihlášení kliknout na STRAVA).

Od 13.12.2014 je každé stravovací zařízení povinno informovat o alergenech vyskytujících se v potravinách (dle vyhlášky EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, a dle vyhlášky ČR - 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.)

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou obsaženy v potravině, byly zřetelně označeny.

vedoucí jídelny
Jana Hyklová