Základní informace

Naše škola má zabezpečené školní poradenské pracoviště v podobě: výchovné poradkyně, metodičky prevence, kariérní poradkyně a školní psycholožky. Studentky a studenti mohou využívat služby všech zmíněných osob formou konzultací. Pro kariérní poradenství je možné nejprve využít kariérní poradkyni a poté následně i školní psycholožku, pokud bude volba i nadále nejasná.

Kontakty

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Kiršbaumová
kirsbaumova.eva@kavalirka.cz

Metodička prevence

Mgr. Renáta Mrázová
mrazova.renata@kavalirka.cz

Kariérní poradkyně

PhDr. Jaroslava Šťastná
stastna.jaroslava@kavalirka.cz
Schůzku u kariérní poradkyně kvůli kariérnímu poradenství je možné sjednat osobně či na e-mailu.

Školní psycholožka

Mgr. et Mgr. Monika Mašková
maskova.monika@kavalirka.cz
Schůzku u psycholožky kvůli kariérnímu poradenství si sjednává sám student/ka na uvedeném e-mailu a skládá se z osobního pohovoru a testu. Nebo může využít vypsané termíny v srpnu viz aktuality.