Potřeby školy

  • Drobné dárky – např. reklamní předměty za účelem odměňování studentů v různých sportovních a jiných aktivitách
  • Xerox papíry (A4)
  • Možnost grafických, tiskařských nebo ryteckých služeb

V případě, že Vám Vaše situace umožní pomoci s výše uvedenými potřebami, kontaktujte prosím nejprve hospodářku školy paní Renatu Pidrmanovou na čísle 257220312 nebo mobilní 607508534.

Děkujeme za ochotu pomoci!

Sdružení přátel Gymnázia Nad Kavalírkou

Staňte se i Vy přispívateli fondu

Toto Sdružení je přímým pokračovatelem úspěšné Nadace gymnázia. Díky prostředkům Nadace i Sdružení bylo možné realizovat v plném rozsahu velkou část plánu rozvoje školy, ať po stránce prostorových úprav nebo materiálního vybavení. Toho by z rozpočtových zdrojů nemohlo být nikdy dosaženo.

Mnozí z přispívatelů Nadace gymnázia byli rodiče studentů školy, kteří si uvědomili, že prostředky takto vložené umožní jejich dětem kvalitní studium, rozšíří nabídku využití jejich volného času i zpříjemní pobyt v areálu školy.

Chápeme, že ne každému jeho finanční situace umožňuje přispět tímto způsobem, ale může třeba využít svých kontaktů a zprostředkovaně tak pomoci škole, kterou jeho dítě navštěvuje. A vzhledem k délce studia je to investice skutečně dlouhodobá.

Pro naplnění našich plánů na zvýšení funkčnosti i estetické úrovně školních prostor tedy potřebujeme nutně další finanční prostředky, které doplní naše ostatní finanční zdroje! Výsledkem by mělo být příjemné a vysoce funkční pracovní prostředí, ve kterém studenti tráví nemálo svého času.

Trvale nám výrazně chybí reklamní firemní předměty, jako odměny při nejrůznějších soutěžích na škole, jsou velmi vítány!

Samozřejmě sponzoring není jediný mimorozpočtový finanční zdroj, ale vždy, díky pochopení rodičů a přátel naší školy, tvořil jeho nezanedbatelnou část. Jestliže se tedy i Vy nebo Vaše firma chcete podílet na naplnění těchto cílů a přispět tím k budování moderního a stále žádaného vzdělávacího centra v Praze 5 – Košířích, tak můžete škole pomoci formou věcných darů, nabídky výhodného zakoupení materiálně technického vybavení anebo finančně.

Budete-li se chtít dohodnout na bližších podrobnostech jsem Vám plně k dispozici, po předchozí telefonické domluvě na čísle 257212086 nebo 602289807.

S úctou a poděkováním,

Mgr. Josef Růžička
ředitel školy a předseda výboru Sdružení