Šablony

Název projektu: Šablony I. OP JAK pro Gymnázium nad Kavalírkou

Reg. č. projektu: CZ.02.02.02/00/22_003/0002509

Realizace: od 1.9.2022 do 31.8.2025

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doučování

Od února 2022 jsme zapojeni do projektu Doučování žáků škol, který je financován v rámci Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.
Cílem projektu je podpora vzdělávání žáků, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize.

Distanční výuka

Digitální učební pomůcky a prevence digitální propasti