ŠKOLNÍ KULTURNÍ KLUB

O kulturním klubu

Milé studentky, milí studenti

Školní kulturní klub Gymnázia Nad Kavalírkou je zájmovým sdružením studentů, pedagogů a pracovníků Gymnázia Nad Kavalírkou.

Školní kulturní klub je tu proto, aby vám nabídl možnost navštěvovat některý z našich zájmových kroužků, a to zejména v sekci hudební, výtvarné, literární, dramatické a jazykové, nebo se účastnit mnoha kulturních akcí, které školní kulturní klub pořádá.

Pokud rádi zpíváte, malujete, hrajete divadlo, učíte se cizím jazykům nebo vás zajímají média či se chcete naučit psát rychle na počítačové klávesnici nebo proniknout do tajů programování - pak si prohlédněte letošní pestrou nabídku zájmových kroužků.

Zápisové archy jsou umístěny na nástěnce ŠKK, nebo se obracejte přímo na vedoucí kroužků či na H. Nevečeřalovou sídlící v kabinetě ČJ - D.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!

Program a nabídka kroužků

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

O sportovním klubu

Na našem gymnáziu realizuje svou činnost ŠSK GNK (Školní sportovní klub gymnázia Nad Kavalírkou). Každý, kdo narazí na tuto informaci, si určitě položí otázku: Co to vlastně znamená, k čemu to slouží? Takže popořadě.

ŠSK GNK je tu proto, aby nabídl studentům možnost sportovat v jejich volném čase, po skončení školní výuky a ve sportovních zařízeních školy. Ti, kteří nabídku využijí, mají možnost si vybrat z několika forem sportování - sportovní kroužky za řízení odborníků z řad vyučujících, či aktivních sportovců z řad studentů, zájmové sportování kolektivů (studenti se dohodnou, že si chtějí zahrát fotbálek, basket, beachvolejbal, apod.), nebo individuální sportování (ta za předpokladu splnění určitých podmínek - věk, hmotná odpovědnost, bezpečnost, apod.) v době volných hodin a sportovišť. Kromě těchto forem sportování organizuje ŠSK GNK různé soutěže v rámci školy (Kvalifikační turnaje, kvalifikační rozplavby v plavání apod.), nebo zajišťuje účast studentů na soutěžích mezi školami.

Členem ŠSK GNK se může stát každý ze studentů, který se aktivně zúčastní některé z uvedených forem sportování a zaplatí členský příspěvek (400 Kč za pololetí, posilovna 300 Kč za pololetí).

Činnost ŠSK GNK je umožněna díky pochopení vedení školy, které dává k dispozici školní sportoviště a sportovní vybavení a to po skončení výuky od 15.30 do 17.00 hod. Bohužel není možné začínat dříve, protože řádná výuka končí až 15.20 hod. (pokud ale je volný prostor dříve než je uvedeno – tělocvična, posilovna, multihřiště apod. - po domluvě je možné ho samozřejmě využít).

Ve školním roce budou nově nabídnuty studentům k výběru sportovní kroužky fotbalu, florbalu, basketbalu, sportovních her a také atletiky, kdy od zahájení školního roku 2011/12 se naše škola může pochlubit novými sektory na skok daleký, vysoký a vrh koulí.

Díky začlenění ŠSK GNK do Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) máme, jako škola, zvýhodnění při soutěžích, pořádaných touto asociací, což samozřejmě využíváme - GNK se zúčastní všech soutěží, které pořádají DDM Prahy 5, či DDM hl. města Prahy (POPRASK - Pohár pražských škol). V rámci těchto soutěží jsme od školního roku 2009/2010 již po osmé dosáhli shodně pronikavých úspěchů - 1. místo ve Velkém poháru DDM Prahy 5 (z 34 škol) a 5. místo v Poháru hl. města Prahy (z více než 100 pražských základních škol a nižších gymnázií)! Vzhledem k tomu, že nejsme škola zaměřující se hlavně na výsledkovou část sportovních soutěží, domníváme se, že naše účast v těchto soutěžích svědčí o kvalitách studentů naší školy, a naši účast můžeme označit jako úspěšnou!

Cílem ŠSK GNK, jak vyplývá z výše uvedeného textu, tedy není pouze dosáhnout výsledkových úspěchů (i když i ty jsou pro povzbuzení také potřebné), ale především "přitáhnout" studenty k pravidelnému sportování, umožnit těm, kteří nejsou tak "výkonní" ve sportu a chtějí se zdokonalit, či najít dobrou partu stejně smýšlejících spolužáků, tuto potřebu zrealizovat, a hlavně nabídnout možnost aktivního a zdravého způsobu využití volného času v kolektivu spolužáků a prostorech školy.

Věřím, že po přečtení těchto řádků je všem, kteří do této chvíle nevěděli a neznali, co znamená ŠSK GNK, vše jasné k tomu, aby, pokud chtějí a nevědí jak vyplnit volný čas sportováním, se přihlásili do Školního sportovního klubu gymnázia Nad Kavalírkou, kde budou vítáni!

Program a nabídka kroužků