Školní jídelna

Dovolte mi pár slov o školní kuchyni.

Naše kuchyně prošla v roce 2002 rekonstrukci. Plně splňuje evropské požadavky na moderní vybavení i hygienu. Vaří se každý den dva teplé obědy a polévka. Studenti si mohou vybrat jídlo podle chuti, nápoje jsou též na výběr.

Cena oběda je od 1. 7. 2019 pro žáky od 11 do 15 let 31 Kč (682 Kč měsíčně) a 33 Kč (726 Kč měsíčně) pro žáky starší 15-ti let. Platba se uskutečňuje na číslo účtu: 2002680010/5500.

Výdej obědů probíhá tři hodiny: od 11.30 - 14.30 hod.

Studenti chodí na obědy podle harmonogramu a obědvají v příjemném prostředí jídelny, která je sladěna do modrožluté barvy.

Při absenci dítěte je třeba oběd odhlásit den předem nebo tentýž den ráno, a to do 7:30 hodin, telefonicky nebo mailem hyklova.jana@kavalirka.cz.

Při přerušení nebo při ukončení stravování je rodič povinen tuto informaci sdělit školní jídelně písemně nebo emailem.

Od 1. 9. 2016 přechází jídelna na nový systém.

Objednat oběd lze pomocí čipu (ve škole) nebo na internetu (www.kavalirka.cz – Přístup do bakalářů - Přístup k informacím o žácích, objednávání obědů – po přihlášení kliknout na STRAVA).

Od 13.12.2014 je každé stravovací zařízení povinno informovat o alergenech vyskytujících se v potravinách (dle vyhlášky EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21, a dle vyhlášky ČR - 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin § 8 odstavec 10.)

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou obsaženy v potravině, byly zřetelně označeny.

vedoucí jídelny
Jana Hyklová