Přijímačky 2022 - kapacita naplněna

1. 6. 2022 Nepřijatým uchazečům

Milí rodiče,

dnes jsme zaevidovali poslední zápisový lístek a kapacita nových prim je tímto naplněna.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

Tento týden předáme odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, nadřízenému správnímu orgánu.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů a hlavně mnoho zdraví a pohody!

Za GNK

Mgr. Josef Růžička

zástupce ředitele

Odvolání - Autoremedura II.

25. 5. 2022 Josef Růžička

Vážení rodiče,

stále ještě nemáme naplněné primy a pokračuje příjem autoremedurou.

Jakmile budeme jistě vědět, že můžeme přijmout na volné místo, neprodleně vás budeme telefonicky kontaktovat.

Děkujeme za pochopení!

Odvolání - Autoremedura I.

20. 5. 2022 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Milí rodiče,

prozatím jsme kontaktovali uchazeče, kteří budou přijati na základě odvolání a volných míst.

Počítáme, že v pondělí 23. 5. se nám "čára" pro přijetí opět o kousek posune a budeme pokračovat v příjmu uchazečů. Dobíhají totiž další lhůty pro podání odvolání.

Výsledky po náhradním termínu 2022

19. 5. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

Výsledky po NT naleznete zde.

Odvolání (autoremedura) - přijímačky 2022

18. 5. 2022 Uchazečům o studium Josef Růžička

Milí rodiče,

aktualizované výsledky zveřejníme ve čtvrtek 19. 5. do 14 hodin (po nezbytných kontrolách).

Zároveň jsme dnes začali telefonicky kontaktovat uchazeče, kteří budou přijati na volná místa (dle pořadí výsledků a podaných odvolání) a budeme pokračovat minimálně do konce tohoto týdne.

Stále ještě dobíhají lhůty pro možná odvolání apod.

Děkujeme za trpělivost!

Rozhodnutí o nepřijetí jsou na cestě

5. 5. 2022 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče,

ve středu 4. 5. jsem rozeslali rozhodnutí o nepřijetí (v listinné, případně v elektronické podobě datovou schránkou).

Očekávejte obálku s modrým pruhem do vlastních rukou.

Lhůta pro zápisové lístky je 10 pracovních dnů. Končí tedy v pondělí 16. 5. včetně. V tu dobu bychom již měli mít téměř jasno, kolik míst bude uvolněno pro autoremeduru.

17.-18. 5. začneme (postupně dle pořadí výsledků uchazečů) telefonicky kontaktovat zákonné zástupce, kteří podali odvolání.

Děkujeme za pochopení a přejeme dostatek trpělivosti!

VÝSLEDKY - PŘIJÍMAČKY 2022

2. 5. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022 REGISTRAČNÍ ČÍSLO NALEZNETE V POZVÁNCE GNK - v úvodu spolu se jménem a učebnou (nejedná se o ev. číslo v pozvánce CERMAT)!

Na stránce přijímacího řízení naleznete i nezbytné informace k zápisovým lístkům a odvolání.

POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

4. 4. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

Vážení uchazeči,

pozvánky jsou na cestě k vám. Pokud pozvánka do pátku 8. 4. 2022 nedorazí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese ruzicka.josef@kavalirka.cz.

Přejeme mnoho štěstí a pevné nervy u přijímacích zkoušek.

Průzkum zájmu o kulturně-vzdělávací pobyt

4. 4. 2022 všem studentům

Průzkum

O co se jedná? Kulturně-vzdělávací pobyt je náhradou za letní esteticko-výchovný kurz, který býval každoročně pořádán kabinetem estetické výchovy. Náplň pobytu bude velice podobná, tedy tvorba divadelního představení a hudebně, výtvarně a divadelně zaměřené dílny.

Kdo to pořádá? Organizační tým tvoří absolventi Gymnázia Nad Kavalírkou, kteří pobyt organizovali i v létě 2020.

Kdy a kde? Momentálně pracujeme se 2 možnými termíny: 7.-12. 8. a 14.-19. 8. a jednáme s několika penziony. Obojí však závisí na počtu účastníků, proto probíhá tento průzkum zájmu.

Cena? Cena pobytu bude opět záležet na počtu účastníků, předběžně cenu odhadujeme na 4500,-

Formulář bude dostupný do pondělí 25. 4.

Upozornění: nejedná se kurz organizovaný školou, jedná se pouze o iniciativu bývalých studentů.

Dny prevence

4. 4. 2022 všem studentům Renata Mrázová

Ve dnech 7. 4. až 13. 4. proběhnou na naší škole dny prevence, kterých se zúčastní žáci a studenti prim až septim. Organizaci, která tyto programy realizuje, naleznete zde. Žáci sekund až kvart se také zúčastní promítání filmu V síti. Na promítání bude navazovat třídnická hodina.

1  2  3  4  ...  96