PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Vážení uchazeči, ve dnech 3. 2., 9. 2., 10. 2. 2023 je škola z provozních důvodů zavřena a osobní příjem přihlášek neprobíhá. Děkujeme za pochopení!

Kulturní dopoledne 27.6.2022

17. 6. 2022 všem studentům Veronika Vyskočilová

Milí studenti,
zde jsou informace ke Kulturnímu dopoledni:

Program bude rozdělen do dvou bloků po 90 minutách. Studenti třetího až šestého ročníku musí být zapsáni do jedné z dílen prvního i druhého bloku, celkem tedy absolvují dva různé programy (výjimkou je Tvorba reklamního videa, jejíž program je na celé dopoledne). Vše platí též pro studenty septim, kteří se nepodílejí na organizaci žádné aktivity.

Studenti prim a sekund se účastní v době prvního bloku školního divadelního představení v aule školy, a zapisují se tedy pouze do dílny z druhého bloku.

Odkazy na přihlašovací formuláře najdete v souborech s anotacemi k jednotlivým dílnám. Počet účastníků je omezen – viz jednotlivé tabulky ve formulářích.

Časový harmonogram:

8:45 příchod studentů do kmenové třídy; prezence

9:00 – 10:15 první blok dílen

divadelní představení – primy a sekundy

10:15 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:00 druhý blok dílen

od 12:00 oběd dle rozpisu

Přihlašovací formulář - blok 1
Přihlašovací formulář - blok 2

Schůzka rodičů nových prim

14. 6. 2022 Rodičům nových primánů Josef Růžička

Milí rodiče, v pondělí 27. 6. od 17 hod. proběhne v aule školy úvodní schůzka rodičů nových primánů, na které se dozvíte vše potřebné pro zahájení školního roku na Kavalírce.

Pozvánka e-mailem přijde na konci tohoto týdne.

Těšíme se na viděnou!

Přijímačky 2022 - kapacita naplněna

1. 6. 2022 Nepřijatým uchazečům

Milí rodiče,

dnes jsme zaevidovali poslední zápisový lístek a kapacita nových prim je tímto naplněna.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

Tento týden předáme odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, nadřízenému správnímu orgánu.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů a hlavně mnoho zdraví a pohody!

Za GNK

Mgr. Josef Růžička

zástupce ředitele

Odvolání - Autoremedura II.

25. 5. 2022 Josef Růžička

Vážení rodiče,

stále ještě nemáme naplněné primy a pokračuje příjem autoremedurou.

Jakmile budeme jistě vědět, že můžeme přijmout na volné místo, neprodleně vás budeme telefonicky kontaktovat.

Děkujeme za pochopení!

Odvolání - Autoremedura I.

20. 5. 2022 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Milí rodiče,

prozatím jsme kontaktovali uchazeče, kteří budou přijati na základě odvolání a volných míst.

Počítáme, že v pondělí 23. 5. se nám "čára" pro přijetí opět o kousek posune a budeme pokračovat v příjmu uchazečů. Dobíhají totiž další lhůty pro podání odvolání.

Výsledky po náhradním termínu 2022

19. 5. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

Výsledky po NT naleznete zde.

Odvolání (autoremedura) - přijímačky 2022

18. 5. 2022 Uchazečům o studium Josef Růžička

Milí rodiče,

aktualizované výsledky zveřejníme ve čtvrtek 19. 5. do 14 hodin (po nezbytných kontrolách).

Zároveň jsme dnes začali telefonicky kontaktovat uchazeče, kteří budou přijati na volná místa (dle pořadí výsledků a podaných odvolání) a budeme pokračovat minimálně do konce tohoto týdne.

Stále ještě dobíhají lhůty pro možná odvolání apod.

Děkujeme za trpělivost!

Rozhodnutí o nepřijetí jsou na cestě

5. 5. 2022 Rodičům nepřijatých uchazečů Josef Růžička

Vážení rodiče,

ve středu 4. 5. jsem rozeslali rozhodnutí o nepřijetí (v listinné, případně v elektronické podobě datovou schránkou).

Očekávejte obálku s modrým pruhem do vlastních rukou.

Lhůta pro zápisové lístky je 10 pracovních dnů. Končí tedy v pondělí 16. 5. včetně. V tu dobu bychom již měli mít téměř jasno, kolik míst bude uvolněno pro autoremeduru.

17.-18. 5. začneme (postupně dle pořadí výsledků uchazečů) telefonicky kontaktovat zákonné zástupce, kteří podali odvolání.

Děkujeme za pochopení a přejeme dostatek trpělivosti!

VÝSLEDKY - PŘIJÍMAČKY 2022

2. 5. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022 REGISTRAČNÍ ČÍSLO NALEZNETE V POZVÁNCE GNK - v úvodu spolu se jménem a učebnou (nejedná se o ev. číslo v pozvánce CERMAT)!

Na stránce přijímacího řízení naleznete i nezbytné informace k zápisovým lístkům a odvolání.

POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

4. 4. 2022 Pro uchazeče o studium Josef Růžička

Vážení uchazeči,

pozvánky jsou na cestě k vám. Pokud pozvánka do pátku 8. 4. 2022 nedorazí, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese ruzicka.josef@kavalirka.cz.

Přejeme mnoho štěstí a pevné nervy u přijímacích zkoušek.

1  2  3  4  5  ...  97