Informatika

Informace o předmětu

Výuka informatiky na našem gymnáziu probíhá od prvního do šestého ročníku, v sedmém ročníku mohou studenti navštěvovat seminář z informatiky.

Ve škole máme 3 odborné učebny informatiky s 50 počítači.

Technika jde neustále kupředu, a proto se snažíme, aby výuka byla co nejpestřejší. Žáci se naučí programovat ve Scratchi, později si sestaví a naprogramují robota a v pátém ročníku vytvářejí obecné programy pro Windows v jazyku C Sharp v Microsoft Visual Studiu. A nejen to, tvoříme grafické objekty, upravujeme bitmapové obrázky, stříháme zvuk a video.

Při výuce informatiky se snažíme co nejvíce využívat vědomosti a aktivity studentů jak při samostatné, tak i společné práci. Vedeme je i k využívání výukových programů, zařazujeme úlohy, které souvisí s ostatní výukou nebo se školními aktivitami.

Mimo rámec výuky se žáci mohou zúčastnit různých soutěží, exkurzí a mohou navštěvovat naše kroužky jako je Psaní všemi deseti nebo Kroužek robotiky a programování.

Slovy našeho kolegy Mojmíra Kittlera: „Přijďte pobejt!“

Za VO Mgr. Jana Volfová


FotogalerieUčitelé

Mgr. Klára Cerovská

Matěj Černík

RNDr. Martina Hynková

Dita Chabičovská

Mgr. Jana Volfová