Tělesná výchova

Informace o předmětu

Sport a tělesnou výchovu lze na GNK rozdělit do tří základních skupin:

 • povinná tělesná výchova v rámci vyučování (hodnotí se na vysvědčení známkou)
 • zájmová Tv a sport - Školní sportovní klub (v době po vyučování, v rámci sportovních kroužků, pravidelně, podle vlastního zájmu a pod dohledem zkušených pedagogů)
 • sportovní soutěže (školní, meziškolní)

1. Povinná tělesná výchova

Vyučuje se pravidelně 3 hodiny týdně (septima a oktáva 2 hodiny týdně)
Součástí jsou:

 • lyžařské výcvikové kurzy (sekunda, kvinta a sexta)
 • všeobecný sportovní kurz Tv (kvarta)
 • výběrové sportovní kurzy Tv (např. cyklistický, vodácký - septima)

2. Zájmová TV a sport

se uskutečňuje pod záštitou Školního sportovního klubu GNK (ŠSK GNK). Je zajišťována pedagogy a studenty GNK (podle jejich možnosti a specializace).
Nabízena je účast v těchto kroužcích:

 • florbal
 • futsal, fotbal
 • aerobic a body workout
 • posilování
 • volejbal - oddíl SAVO působící při GNK

Účast v těchto kroužcích je vázaná na:
a) placení členských příspěvků (1000,- Kč na rok, posilování 500,- Kč/rok)
b) členství ve ŠSK - členem se stane každý, kdo zaplatí členský příspěvek

3. Sportovní soutěže

Probíhají v průběhu školního roku a základní informace je vždy s časovým předstihem na sportovní nástěnce (spojovací chodba ve třetím patře) nebo na webu školy.
Jsou to následující soutěže:

 • školní, které jsou vlastně přeborem školy a současně výběrem studentů pro školní reprezentaci v meziškolních soutěžích
 • meziškolní - pořádá je Dům dětí a mládeže Prahy 5 (pro ZŠ a víceletá gymnázia), DDM hl. města Prahy (POPRASK pro čtyřletá gymnázia) těchto soutěží se zúčastňují studenti, kteří jsou úspěšní ve sportovních soutěží školních, a kteří se stávají reprezentanty našeho gymnázia
 • náborové - uskutečňují se při tzn. Dnu školy plné sportu (ředitelský den) vždy v posledním týdnu prosince/června.

Cílem a smyslem celého sytému Tv a sportu na GNK je:

 • zpopularizovat sport a TV na škole
 • přispět ke zlepšení především zdraví a fyzického stavu studentů
 • vytvářet podmínky pro zdravou soutěživost
 • podporovat smysl pro fair play, kázeň a disciplínu
 • vyvolat u studentů přirozenou touhu po pohybu
 • zařadit nové a atraktivní druhy sportů
 • sport a Tv je nutnou součástí životního stylu moderního člověka

Za VO Mgr.Jitka Kudláčková
Učitelé

Mgr. Zdeněk Kříž

Mgr. Jitka Kudláčková

Mgr. Jiří Matějka

Mgr. Renáta Mrázová

Mgr. Tomáš Nosek

Mgr. Jitka Procházková

Mgr. Josef Růžička

Ing. Jana Vašková